Göm menyn

Publications for Jenny Ivner


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Paul David Fenton, Sara Gustafsson, Jenny Ivner and Jenny Palm
  Stakeholder participation in municipal energy and climate planning – experiences from Sweden
  Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 2016, 21(3), 272-289.
 Web of Science® Times Cited: 6

Sara Gustafsson (fd Emilsson), Jenny Ivner and Jenny Palm
  Management and stakeholder participation in local strategic energy planning – Examples from Sweden
  Journal of Cleaner Production, 2015, 98, 205-212.
 Web of Science® Times Cited: 17

Paul David Fenton, Sara Gustafsson, Jenny Ivner and Jenny Palm
  Sustainable energy and climate strategies: lessons from planning processes in five Swedish municipalities
  Journal of Cleaner Production, 2015, 98, 213-221.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 15

Jenny Stenlund Nilsson Ivner, Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson, Per Wiklund and Hans Wiklund
  New Tools in Local Energy Planning: Experimenting with Scenarios, Public Participation and Environmental Assessment
  Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 2010, 15(2), 105-120.
   Fulltext  PDF  

Jenny Stenlund Nilsson Ivner
  Energy planning with decision-making tools: Experiences from an energy-planning project
  Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 2009, 14(9), 833-850.
   Fulltext  PDF  

Jenny Stenlund (Nilsson Ivner) and Anders Mårtensson
  Municipal energy planning: An effective tool for managing local energy systems?
  , 2006, , .

Jenny Stenlund Nilsson Ivner and Anders Mårtensson
  Municipal Energy Planning and Development of Local Energy Systems
  Applied Energy, 2003, 76(1-3), 179-187 .
 Web of Science® Times Cited: 37

Books

Jonas Ammenberg, Olof Hjelm, Sara Gustafsson, Leif Thuresson, Mats Eklund, Joakim Krook, Mattias Lindahl, Niclas Svensson and Jenny Ivner
  Miljöteknik: för en hållbar utveckling
    Linköpings universitet, 2011.


Chapters in Books

Sara Emilsson (Gustafsson) and Jenny Ivner
  Implementing the global sustainable goals (SDGs) into municipal strategies applying an integrated approach
  Handbook of Sustainability Science and Research, Springer, 2018, 301-316.


Svetlana Paramonova, Jenny Ivner and Patrik Thollander
  Outsourcing Industrial Energy Management: Industrial Energy Efficiency Networks Provided As an Energy Service
  Outsourcing: strategies, challenges and effects on organizations, Nova Science Publishers, Inc., 2014, 71-98.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Emma Lindkvist, Magnus Karlsson and Jenny Ivner
  Biogas production feasibility in food industry clusters
  eceee Industrial Summer Study proceedings – Industrial Efficiency 2016: Going beyond energy efficiency to deliver savings, competitiveness and a circular economy, 2016.


Jenny Ivner, Patrik Thollander, Svetlana Paramonova, Anders Svensson, Gerard Tuenter, Thomas Björkman and Johanna Moberg
  Swedish energy manager networks for energy-intensive industry as a driver for improved energy efficiency
  ECEEE Industrial Summer Study, 2014: Retool for a competitive and sustainable industry, 2014.


Sara Gustafsson (fd Emilsson), Jenny Ivner and Jenny Palm
  Management and stakeholder participation in local strategic energy planning: – examples from Sweden
  Greening of Industry Network Conference (GIN 2012), 21-24 October 2012, Linköping, Sweden, 2012.


Paul David Fenton, Sara Gustafsson, Jenny Ivner and Jenny Palm
  Sustainable Energy and Climate Strategies: lessons from planning processes in five municipalities
  Greening of Industry Network Conference, 21-24 October 2012, Linköping, Sweden, 2012.


  Fulltext PDF

Paul David Fenton, Sara Gustafsson, Jenny Ivner and Jenny Palm
  Sustainable Energy and Climate Strategies: lessons from planning processes in five municipalities
  3rd International Urban Research Symposium, ICLEI World Congress 2012, 14-18 June 2012, Belo Horizonte, Brazil, 2012.


Jenny Ivner and Sara Gustafsson (Emilsson)
  Follow-up of local energy and climate strategies: A study of six small Swedish municipalities
  World Renewable Energy Congress 2011, 8-11 May 2011, Linköping, Sweden, 2011.


  Fulltext PDF

Sofia Persson and Jenny Ivner
  Uncovering Industrial Symbiosis in Sweden: -exploring a possible approach
  WREC 2011: <em>Industrial Energy Efficiency (IEE)</em><em></em>, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner, Westerberg Karin and Stina Ljung
  Approaches to participation in local energy-planning: Examples from a swedish region 
  Proceedings of the 2010 ERSCP-EMSU Conference In Delft &amp; Cape Town October 25-29, 2010.


  Fulltext PDF

Michael Martin, Jenny Ivner, Niclas Svensson and Mats Eklund
  Classification of Industrial Symbiosis Synergies:: Application in the Biofuels Industry
  Industrial Symbiosis and Eco-Industrial Parks, 2009.


  Fulltext PDF

Anders Mårtensson, Anna Björklund, Jessica Johansson and Jenny ivner
  Energy planning using strategicenvironmental assessment: – exploring new tools in a Swedish municipality
  eceee 2005 Summer Study proceedings: What works &amp; who delivers?, 2005.


  Fulltext PDF

Jenny Stenlund Nilsson Ivner and Anders Mårtensson
  Municipal Energy Planning and Energy Efficiency
  Proceedings of the 2002 ACEEE Summer study on Energy Efficiency in Buildings, Pacific Grove, CA, USA, 2003.


Ph.D. Theses

Sofia Päivärinne
  Utilisation of Excess Heat Towards a Circular Economy: Implications of interorganisational collaborations and strategic planning
  2017.


  Fulltext PDF

Jenny Stenlund Nilsson Ivner
  Municipal Energy Planning: Scope and Method Development
  2009.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Jenny Stenlund Nilsson Ivner
  Plan and Reality: Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems
  2006.


  Fulltext PDF

Reports

Magnus Karlsson, Jenny Ivner and Mats Söderström
  Final report for BRC EP3 (New industries)
  Biogas Research Center (BRC) Report, 2014:4, 2015.


Jenny Ivner and Mats Eklund
  Biogas på gårdsnivå i Östergötland: Utvärdering och rekommendationer
  LIU-IEI-R, 138, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Karin Westerberg
  Energiplanering i Östergötland : Ett samverkansprojekt för att stötta framtagande av kommunala energiplaner/klimatstrategier: Slutrapport
  LIU-IEI-R, 137, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Anton Helgstrand
  Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme: analys av potential i Östergötland och Örebro län
  LIU-IEI-R, 146, 2011.


  Fulltext PDF

Sara Gustafsson, Jenny Ivner, Lars Johansson and Jenny Palm
  Översiktlig kartläggning av kommuners erfarenheter kring energi- och klimatstrategiarbete: en enkätstudie
  LIU-IEI-R, 2011:144, 2011.


  Fulltext PDF

Mikael Sonesson and Jenny Ivner
  Checklista för bedömning av detaljplaners påverkan på växthusgasutsläpp
  LIU-IEI-R, 0103, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner: Användarhandledning
  LIU-IEI-R, 90, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner: Exempelsamling
  LIU-IEI-R, 91, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner: Metodrapport
  LIU-IEI-R, 89, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Lathund för sammanställning av energiplan
  LIU-IEI-R, 104, 2010.


  Fulltext PDF

Leif Sjögren, Stefan Jonsson, Marie Hägglund, Linda Malmén, Jenny Lindqvist, Mikael Sonesson and Jenny Ivner
  Minskade utsläpp av växthusgaser från bebyggelse: Checklista för kommunal planering
  2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Uppföljning av energiplaner: Erfarenheter från sex svenska kommuner
  LIU-IEI-R, 0107, 2010.


  Fulltext PDF

Michael Martin, Jenny Ivner, Niclas Svensson and Mats Eklund
  Biofuel Synergy Development: Classification and Identification of Synergies Using Industrial Symbiosis
  LIU-IEI-R, 09:0063, 2009.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Sofia Persson
  Fysisk planering och fjärrvärmeexpansion i praktiken: Förstudie om beslutsprocessen vid kommunal planering och fjärrvärmeexpansion i nyexploaterade områden
  LIU-IEI-R, 09/0064, 2009.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner
  Lathund för inventering till energiplaner: Arbetsmaterial i projektet Energiplanering i Östergötland
  LIU-IEI-R, 09/0069, 2009.


  Fulltext PDF

Niclas Svensson, Jenny Ivner and Olof Hjelm
  Utvärdering av Norrköpings Klimatinvesteringsprogram, 2004-2008
  LIU-IEI-R, 09/0062, 2009.


Jenny Stenlund, Anders Mårtensson, Göran Finnveden, Hans Viklund, Per Viklund, Anna Björklund, Karl-Henrik Dreborg and Jessica Johansson
  Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång
  Research report, 5, 2007.


Jenny Stenlund Nilsson and Sara Tyskeng
  The scope of municipal energy plans in a Swedish region: A review of energy and environmental issues in the plans
  LITH-IKP-R, 1274, 2003.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21