Publications for Jan Paul Strid
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

östgötskan östgötamål äldre västra svenska ortnamnens old nordic methodology man linköping languages landskapet landskap järnåldern history försvunna boken artikeln 2001

Journal Articles

Alf Ericsson, Gert Franzén and Jan Paul Strid
  Gårdar utan namn?: "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse
  Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, 2010, (98), 65-92.

Jan Paul Strid
  Ryd-namn och röjningsrösen. Ett genmäle och ett diskussionsinlägg
  Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 2004, , 45-65.

Jan Paul Strid
  Smånamn i helg och söcken
  Kulturmiljövård, 2003, , .

Jan Paul Strid
  Rädda dialekterna!
  Målföret : tidskrift för Nya tungomålsgillet, 2003, (2), .

Books

Jan Paul Strid
  Tindra: Ett landskap i tidens spegel
    Garnisonsmuseet i Linköping, 2009.


Jan Paul Strid
  Från Mumsmålen till Duvemåla.: Den svenska måla-konisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie.
    Runica et mediaevalia, 2006.


Jan Paul Strid, Karin Christoffersson and Karin Christoffersson
  Östgötskan i våra hjärtan. Om ett projekt språkåret 2001.
    Klara språket i Linköping AB, 2001.


Anthologies

Lars-Ove Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid and Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogikens kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö.
  Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Jan Paul Strid and Anders Kaliff
  Försvunna sjöars land: Om ortnamnen i västra slättbygden
  Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt, Riksantikvarieämbetet, 2009, 46-101.


Jan Paul Strid
  Språk, kultur och landskap
  Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö., Studentlitteratur. Lund, 2007, .


Jan Paul Strid
  Ett forntida kultcentrum utanför Linköping.
  Ljunga caupinga - kulturhistoria och arkeologi i Linköping med omnejd., Riksantikvarieämbetet UVöst, 2005, 147-164.


Jan Paul Strid
  Rökstenen, götarna och goterna
  Språkets vård och värden. En festskrift till Catharina Grünbaum, Norstedts ordbok, 2004, 286-296.


Jan Paul Strid
  Lexical developments from Proto-Nordic to Old Norse
  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1, Walter de Gruyter, 2002, 733-746.


Jan Paul Strid
  Östgötskan i våra hjärtan. Om ett projekt språkåret 2001
  Vår stad Linköping 2001, Klara språket i Linköping AB, 2001, 175-188.


Conference Articles

Jan Paul Strid and Svante Lagman
  Mål för framtiden. Om projektet Östgötamål.
  Kulturdagarna i Bonäs bygdegård,2002, 2004.


Jan Paul Strid
  Suffixbildungen in alten Ortsnamen
  Suffixbildungen in alten Ortsnamen,2004, 2004.


Reports

Jan Paul Strid
  Ortnamn och kulturlandskap under den äldre järnåldern
  NORNA-rapporter, 6, 2011.