Göm menyn

Publications for Jan Paul Strid


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Alf Ericsson, Gert Franzén and Jan Paul Strid
  Gårdar utan namn?: "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse
  Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, 2010, (98), 65-92.

Jan Paul Strid
  Ryd-namn och röjningsrösen. Ett genmäle och ett diskussionsinlägg
  Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 2004, , 45-65.

Jan Paul Strid
  Rädda dialekterna!
  Målföret : tidskrift för Nya tungomålsgillet, 2003, (2), .

Jan Paul Strid
  Smånamn i helg och söcken
  Kulturmiljövård, 2003, , .

Books

Jan Paul Strid
  Tindra: Ett landskap i tidens spegel
    Garnisonsmuseet i Linköping, 2009.


Jan Paul Strid
  Från Mumsmålen till Duvemåla.: Den svenska måla-konisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie.
    Runica et mediaevalia, 2006.


Jan Paul Strid, Karin Christoffersson and Karin Christoffersson
  Östgötskan i våra hjärtan. Om ett projekt språkåret 2001.
    Klara språket i Linköping AB, 2001.


Anthologies

Lars-Ove Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid and Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogikens kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö.
  Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Jan Paul Strid and Anders Kaliff
  Försvunna sjöars land: Om ortnamnen i västra slättbygden
  Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt, Riksantikvarieämbetet, 2009, 46-101.


Jan Paul Strid
  Språk, kultur och landskap
  Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö., Studentlitteratur. Lund, 2007, .


Jan Paul Strid
  Ett forntida kultcentrum utanför Linköping.
  Ljunga caupinga - kulturhistoria och arkeologi i Linköping med omnejd., Riksantikvarieämbetet UVöst, 2005, 147-164.


Jan Paul Strid
  Rökstenen, götarna och goterna
  Språkets vård och värden. En festskrift till Catharina Grünbaum, Norstedts ordbok, 2004, 286-296.


Jan Paul Strid
  Lexical developments from Proto-Nordic to Old Norse
  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1, Walter de Gruyter, 2002, 733-746.


Jan Paul Strid
  Östgötskan i våra hjärtan. Om ett projekt språkåret 2001
  Vår stad Linköping 2001, Klara språket i Linköping AB, 2001, 175-188.


Conference Articles

Jan Paul Strid and Svante Lagman
  Mål för framtiden. Om projektet Östgötamål.
  Kulturdagarna i Bonäs bygdegård,2002, 2004.


Jan Paul Strid
  Suffixbildungen in alten Ortsnamen
  Suffixbildungen in alten Ortsnamen,2004, 2004.


Reports

Jan Paul Strid
  Ortnamn och kulturlandskap under den äldre järnåldern
  NORNA-rapporter, 6, 2011.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21