Publications for Jan Schoultz
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

teaching talk student reasoning pupils projekt practical p> naturvetenskap lärare learning kunskap knowledge interview exploratory education conceptual concepts communicative childrens

Journal Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Klas Johnsson and Lars Domino Østergaard
  Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet [Inquiry based dialouge in science classroom]
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2014, 10(2), 130-145.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.

Ann-Sofi Wedin, Glenn Hultman and Jan Schoultz
  Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2012, 17(1-2), 81-98.

Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin and Jan Schoultz
  Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande
  Didaktisk Tidskrift, 2012, 22(2), 335-358.

Glenn Hultman, Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
  Education Inquiry, 2012, 3(1), 3-18.

Glenn Hultman, Jan Schoultz and Karin Stolpe
  Samspelet lärarstuderande-handledare: Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2011, 16(2), 118-137.

Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Science teaching and the School- when Concepts meet Context
  Journal of Baltic science education, 2004, 6(No 2), 22-33.

Jan Schoultz, R. Saljo and J. Wyndhamn
  Heavenly talk: Discourse, artifacts, and children's understanding of elementary astronomy
  Human Development, 2001, 44(2-3), 103-118.
 Web of Science® Times Cited: 80

Jan Schoultz, Roger Säljö and Jan Wyndhamn
  Conceptual knowledge in talk and text: What does it take to understand a science question?
  Instructional science, 2001, 29, 213-236.
 Web of Science® Times Cited: 11

Jan Schoultz
  Förståelse av naturvetenskap-vad är det?
  Finlandssvensk pedagogisk tidskrift, 2000, (4), .

Jan Schoultz, Roger Säljö and Jan Wyndhamn
  Heavenly talk. A discursive approach to conceptual knowledge and copbceptual change in children´s understanding of elementary astronomy.
  Human Development, 2000, 44, 103-118.

Chapters in Books

Glenn Hultman, Jan Schoultz, Ann-Sofi Wedin, Per Lindqvist, Ulla-karin Nordänger and Henrik Hegender
  Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 93-99.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Glenn Hultman, Ulla-Karin Nordänger, Per Lindqvist, Henrik Hegender and Jan Schoultz
  Vad händer om man tänker tvärtom?: Går det att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen?
  Resultatdialog 2009: All forskning om lärande, vetenskapsrådet, 2009, 98-104.


Jonas Ivarsson, Jan Schoultz and Roger Säljö
  Map reading versus mind reading. Revisiting children's understanding of the shape of the earth.
  Reconsidering conceptual change : issues in theory and practice, Kluwer Academic Publisher., 2002, 76-99.


Jan Schoultz
  Att utvärdera begreppsförståelse. I H. Strömdahl Kommunicera naturvetenskap
  Kommunicera naturvetenskap i skolan: några forskningsresultat, Studentlitteratur, 2002, 43-56.


Roger Säljö, Jan Schoultz and Jan Wyndhamn
  Artefakter som tankestötta. Barns förståelse av atronomiska begrepp i ett sociokulturellt perspektiv.
  Miljöer för lärande, Studentlitteratur, 1999, 155-181.


Jan Schoultz
  Naturvetenskaplig kunskap i samtal och papper- och penna-test.
  Miljöer för lärande, Studentlitteratur, 1999, 182-205.


Conference Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Det forskande arbetssättet-vad, hur och varför?
  Fagdidaktikk mellom skole og laererutdanning,2007, 2007.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Theory-based evaluation and sustained interaction.
  the International Workshop on Evaluation of Inquiry Based Science Education,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Science teaching and the school-when concepts meet con¬text.
  NERA´s 32nd Congress,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  In the beginning we used our fantasy
  the Second Monterry international conference on K-12 science education,2003, 2003.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Learning and non-learning in the science classroom
  the 10th EARLI-conference,2003, 2003.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Att komma in på arenan.
  Det 7 Nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen,2002, 2002.


Jan Schoultz
  Technology education in a sociocultural perspective
  The international conference on technology education, optimal use of resources,2001, 2001.


Jan Schoultz
  Pupils talk and write about simple mechanisms.
  the Inter¬national Primary Design and techno¬logy Conference,University of Central Eng¬land,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Jan Schoultz  Att samtala om/i naturvetenskap: kommunikation, kontext och artefakt
  2000.


Reports

Marianne Ødegaard, Hanne Möller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman, Birgitte Lund Nielsen, Ragnhild Löfgren and Sonja M Mork
  Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
  KIMEN, 2, 2011.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  I början fick vi använda vår fantasi.
  2003.


Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Laborationen - en miljö för lärande
  Lärarutbildningens skriftserie, , 2003.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  Det är bra med NTA.
  2002.


Jan Wyndhamn, Jan Schoultz and Eva Riesbeck
  Problemlösning som metafor och praktik
  2000.