Göm menyn

Publications for Jan Schoultz


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Klas Johnsson and Lars Domino Østergaard
  Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet [Inquiry based dialouge in science classroom]
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2014, 10(2), 130-145.

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
  Journal of Baltic Science Education, 2013, 12(4), 482-496.
 Web of Science® Times Cited: 1

Ann-Sofi Wedin, Glenn Hultman and Jan Schoultz
  Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2012, 17(1-2), 81-98.

Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin and Jan Schoultz
  Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande
  Didaktisk Tidskrift, 2012, 22(2), 335-358.
   Fulltext  PDF  

Glenn Hultman, Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
  Education Inquiry, 2012, 3(1), 3-18.

Glenn Hultman, Jan Schoultz and Karin Stolpe
  Samspelet lärarstuderande-handledare: Den verksamhetsförlagda utbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2011, 16(2), 118-137.

Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Science teaching and the School- when Concepts meet Context
  Journal of Baltic science education, 2004, 6(No 2), 22-33.

Jan Schoultz, Roger Säljö and Jan Wyndhamn
  Conceptual knowledge in talk and text: What does it take to understand a science question?
  Instructional science, 2001, 29, 213-236.
 Web of Science® Times Cited: 25

Jan Schoultz, R. Saljo and J. Wyndhamn
  Heavenly talk: Discourse, artifacts, and children's understanding of elementary astronomy
  Human Development, 2001, 44(2-3), 103-118.
 Web of Science® Times Cited: 112

Jan Schoultz
  Förståelse av naturvetenskap-vad är det?
  Finlandssvensk pedagogisk tidskrift, 2000, (4), .

Jan Schoultz, Roger Säljö and Jan Wyndhamn
  Heavenly talk. A discursive approach to conceptual knowledge and copbceptual change in children´s understanding of elementary astronomy.
  Human Development, 2000, 44, 103-118.

Chapters in Books

Jan Schoultz
  Socioscience issues: möjligheter och problem
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institiutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 115-126.


Glenn Hultman, Jan Schoultz, Ann-Sofi Wedin, Per Lindqvist, Ulla-karin Nordänger and Henrik Hegender
  Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 93-99.


Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  Kommunicera naturvetenskap i skolan – exempel från årskurs 3.
  Ämnesdidaktik<em> -- dåtid, nutid och framtid</em>.: Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010., Linköping University Electronic Press, 2011, 51-62.


Glenn Hultman, Ulla-Karin Nordänger, Per Lindqvist, Henrik Hegender and Jan Schoultz
  Vad händer om man tänker tvärtom?: Går det att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen?
  Resultatdialog 2009: All forskning om lärande, vetenskapsrådet, 2009, 98-104.


Jan Schoultz
  Att utvärdera begreppsförståelse. I H. Strömdahl Kommunicera naturvetenskap
  Kommunicera naturvetenskap i skolan: några forskningsresultat, Studentlitteratur, 2002, 43-56.


Jonas Ivarsson, Jan Schoultz and Roger Säljö
  Map reading versus mind reading. Revisiting children's understanding of the shape of the earth.
  Reconsidering conceptual change : issues in theory and practice, Kluwer Academic Publisher., 2002, 76-99.


Roger Säljö, Jan Schoultz and Jan Wyndhamn
  Artefakter som tankestötta. Barns förståelse av atronomiska begrepp i ett sociokulturellt perspektiv.
  Miljöer för lärande, Studentlitteratur, 1999, 155-181.


Jan Schoultz
  Naturvetenskaplig kunskap i samtal och papper- och penna-test.
  Miljöer för lärande, Studentlitteratur, 1999, 182-205.


Conference Articles

Ragnhild Löfgren, Jan Schoultz, Glenn Hultman and Lars-Erik Björklund
  The content and form in science education
  ESERA, 2009.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Det forskande arbetssättet-vad, hur och varför?
  Fagdidaktikk mellom skole og laererutdanning,2007, 2007.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Science teaching and the school-when concepts meet con¬text.
  NERA´s 32nd Congress,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Theory-based evaluation and sustained interaction.
  the International Workshop on Evaluation of Inquiry Based Science Education,2004, 2004.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  In the beginning we used our fantasy
  the Second Monterry international conference on K-12 science education,2003, 2003.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Learning and non-learning in the science classroom
  the 10th EARLI-conference,2003, 2003.


Jan Schoultz and Glenn Hultman
  Att komma in på arenan.
  Det 7 Nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen,2002, 2002.


Jan Schoultz
  Technology education in a sociocultural perspective
  The international conference on technology education, optimal use of resources,2001, 2001.


Jan Schoultz
  Pupils talk and write about simple mechanisms.
  the Inter¬national Primary Design and techno¬logy Conference,University of Central Eng¬land,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Jan Schoultz  Att samtala om/i naturvetenskap: kommunikation, kontext och artefakt
  2000.


Reports

Marianne Ødegaard, Hanne Möller Andersen, Jan Schoultz, Glenn Hultman, Birgitte Lund Nielsen, Ragnhild Löfgren and Sonja M Mork
  Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
  KIMEN, 2, 2011.


  Fulltext PDF

Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  I början fick vi använda vår fantasi.
  2003.


Ragnhild Löfgren and Jan Schoultz
  Laborationen - en miljö för lärande
  Lärarutbildningens skriftserie, , 2003.


Jan Schoultz, Glenn Hultman and Margareta Lindkvist
  Det är bra med NTA.
  2002.


Jan Wyndhamn, Jan Schoultz and Eva Riesbeck
  Problemlösning som metafor och praktik
  2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21