Göm menyn

Publications for Jan Perselli


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Jan Perselli
  Fostersyn i svensk rätt
  1998.


  Fulltext PDF

Reports

Jan Perselli
  Hälsouniversitetets doktorander om forskarutbildningen: en undersökning vid Linköpings universitet
  Hälsouniversitetets rapportserie, 1, 2004.


  Fulltext PDF

Jan Perselli
  Hälsouniversitetets handledare om forskarutbildningen: en undersökning vid Linköpings universitet
  Hälsouniversitetets rapportserie, 2, 2004.


  Fulltext PDF

Jörgen Dahlgren, Kerstin Fridén, Liselotte Thornell, Helena Wedborn, Christer Knuthammar, Marianne Nordlander Hällgren, Christina Brage and Jan Perselli
  Strategiska vägval: En utredning om vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 4, 2003.


  Fulltext PDF

Jörgen Dahlgren, Kerstin Fridén, Liselotte Thornell, Helena Wedborn, Christer Knuthammar, Marianne Nordlander Hällgren, Christina Brage and Jan Perselli
  Strategiska vägval: Slutbetänkande
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 5, 2003.


  Fulltext PDF

Jan Perselli
  Forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet - en undersökning: diskussion och kommentarer
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 19, 2001.


Jan Perselli
  Forskarutbildningens organisation m.m.: en beskrivning av läget vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 2001
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 18, 2001.


Jan Perselli
  Handledare om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, våren 2000
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 17, 2001.


Jan Perselli and Per-Anders Tengland
  Tema H: s medverkan i det internationella projektet" The Goals of Medicine"
  Meddelande / Tema, Hälso- och sjukvården i samhället, 2, 2001.


Jan Perselli
  Doktorander om forskarutbildning: en undersökning av hur nydisputerade och doktorander ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1998
  Tekniska högskolans rapporter (online), 1, 2000.


  Fulltext PDF

Jan Perselli
  Doktorander om forskarutbildningen vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, hösten 1999
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 16, 2000.


Jan Perselli
  Handledare om forskarutbildning: en undersökning av hur professorer och docenter ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1999
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2, 2000.


  Fulltext PDF

Jan Perselli
  Är abort hälsofrämjande? : aborternas plats i hälso- och sjukvården
  SHS, 20, 1994.


Jan Perselli
  Abort och kontraintuitioner i myndighetstexter
  Meddelande / Tema, Hälso- och sjukvården i samhället, 1, 1993.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21