Göm menyn

Publications for Janni Jensen


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Licentiate Theses

Janni Jensen (Nilsson)
  Miljöinvesteringar i svensk transportnäring: Drivkrafter och strategier
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Janni Jensen
  Investeringar med fokus på miljö: Intervjuer med företagsledare i fem svenska transportföretag
  TFK reports, 2007:7, 2007.


Janni Jensen Nilsson
  Drivkrafter bakom miljösatsningar i svenska transportföretag: intervjuer med miljöchefer i fem svenska transportföretag
  TFK-rapport, 2005:5, 2005.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21