Publications for Jan Kellgren
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

tax regler redovisningens redovisning perspektiv minst lagertillgångar interpretation ingrid här hennes ge frågor enkla council bolag boken bok betydelse beskattning

Journal Articles

Jan Kellgren
  Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar årsredovisningar
  Skattenytt, 2012, , 98-115.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Är allmänmotiveringarna i våra skattepropositioner ändamålsenliga?: Några reflektioner kring etik, politik, legitimitet, öppenhet och komplexitet
  Skattenytt, 2011, (10), 740-760.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Några taxeringsfrågor vid genomsyn respektive tillämpning av skatteflyktslagen
  Svensk Skattetidning, 2009, (9), 946-959.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Inte så enkla - Några inkomstskattefrågor vid ingående i forsknings- och utvecklingssamarbeten inom ramen för enkla bolag
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2008, , 697-707.

Jan Kellgren
  Anteckningar från ett lärarhåll - några tankar om juridisk undervisning
  Bihanget (programtidning för de affärsjuridiska programmen vid LiU, 2007, 1, 15.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Materiella lagertillgångar - något om sambandet mellan redovisning och beskattning
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2006, 7/8, 426-440.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Kunskapsutveckling och beskattning - några anteckningar om en viktig men invecklad relation
  Svensk skattetidning, 2005, 8, 505-517.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren and Axel Hilling
  Rapport från ett seminarium om IAS/IFRS-anpassningen av svensk redovisningsrätt.
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2004, , 45-45.

Jan Kellgren
  Tolkning av redovisningsregler - om några svårigheter i jämförelse med skatterättsliga förhållanden
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2003, , 325-344.

Jan Kellgren
  Något om normativa resonemang irättsdogmatisk forskning
  Svensk Juristtidning, 2002, 5-6(5-6), 514-530.
   Fulltext  PDF  

Klas Innerstedt and Jan Kellgren
  Något om kravet på förmögenhetsöverföringar vid koncernbidrag - särskilt i ljuset av RÅ 1999 ref. 74
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2001, , 504-513.
   Fulltext  PDF  

Jan Kellgren
  Något om förhållandet mellan ersättningar för prestationer och omstruktureringsreglerna
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2000, , .

Jan Kellgren
  Kommentar till en kommentar - ytterligare något om kringgående av 3: 12 reglerna genom verksamhetsöverlåtelser
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 2000, , .

Jan Kellgren
  Risk för kringgående av 3: 12-reglerna genom verksamhetsöverlåtelse
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 1999, , .

Jan Kellgren
  Om forskningsstipendiers skattefrihet
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 1999, , .

Jan Kellgren
  Skatteförvaltningen och EG-rätten
  Skattenytt : officiellt organ för Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund - TOR, 1998, , .

Jan Kellgren
  Juridik och pedagogik
  Svensk juristtidning, 1998, , .
   Fulltext  PDF  

Books

Jan Kellgren
  Tidsfrågor i skatterättstillämpningen: Om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter
    Jure, 2016.


Jan Kellgren and Jan Bjuvberg
  Redovisning och beskattning: om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen
    Studentlitteratur, 2014.


Jan Kellgren
  Enkla bolag i inkomstskatterätten
    Jure, 2014.


Jan Kellgren and Emilia Rosenlöf
  Om kampen mot skattefusk: – i första hand avseende kontantbranscherna
    Jure, 2014.


Jan Kellgren and Björn Forssén
  Momsskyldighet i särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon och förmedlare m.fl.: En problematisering av sjätte kapitlet Mervärdeskattelagen med förslag de lege ferenda
    Jure Förlag, 2010.


Jan Kellgren and Anders Holm
  Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner
    Studentlitteratur, 2007.


Jan Kellgren
  Kunskapsutveckling och beskattning: Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling
    Norstedts Juridik, 2005.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren
  Redovisning och beskattning - om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen
    Studentlitteratur, 2004.


Anthologies

Jan Kellgren
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt
  Jure, 2012.


Chapters in Books

Jan Kellgren
  På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik?
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Jure, 2012, 102-124.


Jan Kellgren
  National Legal Report Sweden
  Yearbook for nordic tax research. 2011: Taxation on intangible assets, DJØF forlag, 2011, 97-107.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren
  Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det?
  Festskrift till Nils Mattsson, Iustus förlag, 2005, 169-182.


  Fulltext PDF

Jan Kellgren and Maria Boyce
  Donationer ur ett skatterättsligt perspektiv.
  Sista fracken inga fickor har: filantropi och ekonomisk tillväxt, SNS, 2004, 73-100.


Jan Kellgren
  Lagtolkning på redovisningsområdet - om några skillnader mot skatterätten
  Vänbok till Hans Stenberg : i anledning av 70-årsdagen den 20 november 2002, Linköpings universitet, 2002, 79-100.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Jan Kellgren
  Mål och metoder vid tolkning av skattelag: Med särskild inriktning på användning av förarbeten
  1997.


  Fulltext PDF