Publications for Irma Carlsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Anthologies

Madeleine Abrandt Dahlgren and Irma Carlsson
  Lärande på vuxnas vis - Vetenskap och beprövad erfarenhet
  Studentlitteratur, 2009.


Reports

Irma Carlsson
  Att göra vardagen lärorik-om pedagogiskt stöd till organiserat vardagslärande
  2002.