Göm menyn

Publications for Iris Franzén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Andreas Samuelsson, Iris Franzén, Johnny Ludvigsson and Ulf Samuelsson
  Barn och ungdomar med insulinpumpsbehandlad typ 1-diabetes. Bättre metabol kontroll kan uppnås. Aktiv utbildning och tät kontakt krävs.
  Läkartidningen, 2002, 99, 1051-1055.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21