Göm menyn

Publications for Inger-Lise Svensson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Inger-Lise Svensson and Bahram Moshfegh
  System analysis in a European perspective of new industrial cooling supply in a CHP system
  Applied Energy, 2011, 88(12), 5164-5172.
 Web of Science® Times Cited: 5

Patrik Thollander, Inger-Lise Svensson and Louise Trygg
  Analyzing variables for district heating collaborations between energy utilities and industries
  Energy, 2010, 35(9), 3649-3656.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 15

Inger-Lise Svensson, Johanna Jonsson, Thore Berntsson and Bahram Moshfegh
  Excess heat from kraft pulp mills: Trade-offs between internal and external use in the case of Sweden - Part 1
  Energy Policy, 2008, 36(11), 4178-4185.
 Web of Science® Times Cited: 33

Johanna Jönsson, Inger-Lise Svensson, Thore Berntsson and Bahram Moshfegh
  Excess heat from kraft pulp mills: Trade-offs between internal and external use in the case of Sweden - Part 2
  Energy Policy, 2008, 36(11), 4186-4197.
 Web of Science® Times Cited: 37

Conference Articles

Inger-Lise Svensson, Magnus Karlsson, Bahram Moshfegh, Göran Jansson, Per-Erik Johansson, Johan Jürss and Karl Pontenius
  Integrated energy systems analysis between industries andenergy companies– Potential for collaboration on industrial excess heat and cooling
  Proceedings from Energitinget, 2010., 2010.


Inger-Lise Svensson, Bahram Moshfegh, Mikael Ottosson, Jonas Anshelm, Johanna Jönsson and Thore Berntsson
  Socio-Techincal Aspects of Potential Future Use of Excess Heat from Kraft Pulp Mills
  22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems: August 31 – September 3, 2009, Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil, 2009.


Inger-Lise Svensson and Bahram Moshfegh
  Some Notes on the Introduction of Industrial Excess Heat and Absorption Cooling Processin a CHP System
  Worls Renewable Energy Congress 2009 - Asia, 2009.


Inger-Lise Svensson and Bahram Moshfegh
  Absorption cooling - An analysis of the competition between industrial excess heat, waste incineration, bio-fuelled CHP and NGCC
  Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost,Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS2008, 24-27 June, Kraków, Poland, 2008.


Ph.D. Theses

Inger-Lise Svensson
  Evaluating System Consequences of Energy Co-operation between Industries and Utilities
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Sarah Broberg, Inger-Lise Svensson, Magnus Karlsson and Patrik Thollander
  Restenergi inom industrin i Östergötlands och Örebro län: Resultat av enkätundersökning av 85 företag
  2011.


  Fulltext PDF

Magnus Karlsson, Inger-Lise Svensson, Patrik Rohdin, Nawzad Mardan, Patrik Thollander and Bahram Moshfegh
  Systemdesign för energieffektivitet - AstraZeneca och Scania i Södertälje i samarbete med Telge Nät (SEAST) – Slutrapport
  LIU-IEI-R, 11/0039, 2011.


Louise Trygg, Kristina Difs, Elisabeth Wetterlund, Patrik Thollander and Inger-Lise Svensson
  Optimala fjärrvärmesystem i symbios med industri och samhälle: för ett hållbart energisystem
  Fjärrsyn, Svensk Fjärrvärme, , 2009.


Patrik Thollander and Inger-Lise Svensson
  Vägen till framgångsrika värmesamarbeten - en fallstudie
  2009.


Inger-Lise Svensson, Mikael Ottosson and Johanna Jönsson
  Överskottsvärme från kemiska massabruk-En socioteknisk analys av interna och externa användningspotentialer
  Arbetsnotat / Program Energisystem, 38, 2007.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21