Göm menyn

Publications for Ingrid Söderlind


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Johanna Sköld and Ingrid Söderlind
  Agentic Subjects and Objects of Political Propaganda: Swedish Media Representations of Children in the Mobilization For Supporting Finland During World War II
  Journal of the History of Childhood and Youth, 2018, 11(1), 27-46.
   Fulltext  PDF  

Ingrid Söderlind
  The baby time. Perspective on children in history
  Scandia, 2017, 83(2), 124-126.

Ingrid Söderlind
  Recension av Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet av Ann-Sofie Bergman (avhandling).
  Historisk Tidskrift (S), 2013, 133(1), 105-106.

Ingrid Söderlind
  Suitable or unsuitable home? Foster Care and Foster Home Control during the 1900s
  Historisk Tidskrift (S), 2013, 133(1), 105-106.

Ingrid Söderlind
  Drabbade barn. Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid
  Historisk Tidsskrift, 2011, (1), 137-139.

Kristina Engwall and Ingrid Söderlind
  Barnarbete som regel eller undantag?: Presentation av ett källmaterial och dess möjligheter
  Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 2010, 34(1 (133)), 31-34.

Ingrid Söderlind
  Barndomens tid
  Framtider, 2010, (2), 9-12.

Ingrid Söderlind
  A Proper Family - En riktig familie. Lene Andersen & Palle Ove Christiansen (eds.)
  Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology, 2009, 39, 181-182.

Ingrid Söderlind and Kristina Engwall
  Förbud att arbeta - men alltid dispens: Teaterbarn i 1950-talets Stockholm
  Barn, 2009, (3-4), 139-155.

Ingrid Söderlind
  Placing out children in Norway. Astri Andresen, Hender små. Bortsetting av barn i Norge 1900-1950
  Ethnologia Scandinavia. A Journal for Nordic Ethnology, 2007, 37, 144-148.

Ingrid Söderlind
  Monika Janfelt:Att leva i den bästa av världar. Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933.
  RIG: Kulturhistorisk tidskrift, 2006, (3), 186-188.

Books

Ingrid Söderlind
  Orphanages for Girls in Stockholm 1870-1920.: A Case Study in European Social History
    Mellen Press, 2015.


Johanna Sköld, Ingrid Söderlind and Ann-Sofie Bergman
  Fosterbarn i tid och rum: lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård ca 1850-2000
    Carlsson Bokförlag, 2014.


Astri Andresen, Olöf Gardarsdottir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola and Ingrid Söderlind
  Barnen och välfärdspolitiken: Nordiska barndomar 1900-2000
    Dialogos förlag, 2011.


Anthologies

Ann-Marie Markström, Maria Simonsson, Ingrid Söderlind and Eva Änggård
  Barn, barndom och föräldraskap
  Carlsson Bokförlag, 2009.


Ingrid Söderlind and Kristina Engwall
  Barndom och arbete
  Boréa Bokförlag, 2008.


Kristina Engwall and Ingrid Söderlind
  Children's Work in Everyday Life
  Institutet för framtidsstudiers skriftserie Framtidens samhälle [Society and the future research report series], 6, Institutet för Framtidsstudier, 2007.


Chapters in Books

Ingrid Söderlind and Johanna Sköld
  Privata utförare av social barnavård: en affär under flera sekel
  Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av indivd- och familjeomsorgen, Liber, 2018, 30-60.


Johanna Sköld and Ingrid Söderlind
  Fosterbarn och källorna till deras historia
  Släktforskarnas årsbok 2016, Sveriges släktforskarförbund, 2016, 11-34.


Ingrid Söderlind and Kristina Engwall
  Child Work and Child Labor in Sweden Today
  The world of child labor: an historical and regional survey, M.E. Sharpe, 2009, 600-601.


Ingrid Söderlind
  När slutar barndomen? Några aspekter på ålder och statens ansvar med den sociala barnavården som exempel
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlsson Bokförlag, 2009, 16-31.


Ingrid Söderlind
  När teaterbarn var ett ärende för barnavårdsnämnden
  Historien, barnen och barndomarna: vad är problemet? : en vänbok till Bengt Sandin, Linköpings universitet, 2009, 391-411.


Ingrid Söderlind and Kristina Engwall
  Arbetets plats i barns liv - föräldrars och lärares perspektiv
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 199-217.


Ingrid Söderlind and Kristina Engwall
  "Barnen är framtiden": Barn i framtidsdiskussion och framtidsstudier
  Fjorton perspektiv på framtiden: samhälls- och humanvetenskapliga framtidsstudier, Institutet för Farmtidsstudier, 2008, 23-35.


Ingrid Söderlind
  Barns röst och rätt
  Att göra historia: vänbok till Christina Florin, Institutet för Framtidsstudier, 2008, 25-35.


Ingrid Söderlind
  Statistikens bilder av barns arbete
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 75-105.


Ingrid Söderlind and Kristina Engwall
  Teater - ett arbete med oklar status
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 151-175.


Ingrid Söderlind, Kristina Engwall and Mats Sjöberg
  Var och med vad arbetar barn?
  Barndom och arbete, Boréa Bokförlag, 2008, 107-149.


Ingrid Söderlind
  Parents' accounts of children's work
  Children's Work in Everyday Life, Institutet för Framtidsstudier, 2007, 59-74.


Ph.D. Theses

Ingrid Söderlind  Barnhem för flickor: Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920
  1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21