Göm menyn

Publications for Inger Sandén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Camilla Fäldt, Ann Hansson, Maria Emilsson and Inger Sandén
  Granskning av sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation rörande urininkontinens hos äldre personer.
  Vård i Norden, 2009, 4(94), 20-24.

Inger Sandén and Lars-Christer Hydén
  How everyday life is affected: An interview study of relatives of men suffering from testicular cancer
  Journal of psychosocial oncology, 2002, 20(2), 27-44.
 Web of Science® Times Cited: 6

Inger Sandén
  The Swenoteca Medical Care Program as a Resource for Patients and Physicians
  Vård i Norden, 2002, 22(2), 33-37.

Inger Sandén, Per Linell, Hans Starkhammar and Ullabeth Sätterlund Larsson
  Routinization and sensitivity: Interaction in oncological follow-up consultations
  Health, 2001, 5(2), 139-163.
 Web of Science® Times Cited: 7

Inger Sandén, Ullabeth Sätterlund Larsson and Charli Eriksson
  An interview study of men discovering testicular cancer
  Cancer Nursing, 2000, 23(4), 304-309.
 Web of Science® Times Cited: 17

Anthologies

Pia Bulow, Daniel Persson Thunqvist and Inger Sandén
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter
  Gleerups Utbildning AB, 2012.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Christina Baggens and Inger Sandén
  Omvårdnad genom kommunikativa handlingar
  Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt, Studentlitteratur AB, 2014, 507-537.


Pia Bulow, Daniel Persson Thunqvist and Inger Sandén
  Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 7-17.


Daniel Persson Thunqvist, Inger Sandén and Pia Bulow
  Kommunikation som praktik: En teoretisk bakgrund
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 17-31.


Christina Baggens and Inger Sandén
  Omvårdnad genom kommunikativa handlingar
  Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt, Studentlitteratur, 2009, 201-234.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21