Göm menyn

Publications for Ingemar Nordin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ingemar Nordin
  Genetic codes: Private property versus public goods
  Philosophical Notes, 2014, (91), .

Ingemar Nordin
  Vetenskapens verktyg
  Filosofisk Tidskrift, 2014, 35(3), 52-66.

Ingemar Nordin
  Rationalitet utan tro
  Norsk Filosofisk Tidsskrift, 2011, 32(1), 31-43.

Ingemar Nordin
  Varför måste vi tro på något?
  Filosofisk Tidskrift, 2010, 31(2), 35-40.

Ingemar Nordin
  Kritik och pseudovetenskap i klimatfrågan
  Folkvett, 2009, 27(1), 31-37.

Ingemar Nordin
  Technology and Goodmans' Paradox
  Philosophy of science (East Lansing), 2009, 76(3), 345-354.

Ingemar Nordin
  Complex causation and the virtue of pluralism
  Medicine, Health care and Philosophy, 2006, 9(3), 321-323.

Ingemar Nordin
  Expert and Non-Expert Knowledge in Medical Practise
  Medicine, Health care and Philosophy, 2000, 3(3), 295-302.

Ingemar Nordin
  Recension av Peter Melander: Analyzing functions
  Filosofisk tidskrift, 2000, 21(1), .

Ingemar Nordin
  Slump och rättvisa
  Skatter och välfärd, 1999, 2, .

Ingemar Nordin
  The Limits of Medical Practice
  Theoretical Medicine and Bioethics, 1999, 20(2), 105-123.

Ingemar Nordin
  The Role of Science in Medicine
  Theoretical Medicine and Bioethics, 1999, 20(3), .

Ingemar Nordin
  Libertarianism
  Tidskrift för politisk filosofi, 1998, 2, .

Ingemar Nordin
  Rättigheter och rättvisa
  Skatter och välfärd, 1998, 3, .

Ingemar Nordin
  Äganderätt - frihet eller slaveri?,
  Smedjan, 1997, (1), .

Books

Ingemar Nordin
  Using Knowledge: On the Rationality of Science, Technology, and Medicine
    Lexington Books, 2017.


Ingemar Nordin
  Rapporter från hälsans provinser - en jubileumsantologi
    SHS, 32, Tema Hälsa och samhälle, 2004.


Ingemar Nordin
  Animal Rights - a critical study
    Philosophical Notes, 62, , 2001.


  Fulltext PDF

Ingemar Nordin
  Animals Don't Have Rights: a philosophical study
    Philosophical Notes, 42, , 2001.


Ingemar Nordin
  Djur är inte människor - en filosofisk granskning av veganismen
    Pejling, 3, Timbro, 1997.


Chapters in Books

Ingemar Nordin
  Relativistisk sannolikhet
  Från Skaradjäkne till Uppsalaprofessor: Festskrift till Lars-Göran Johansson i samband med hans pensionering, Uppsala University, 2017, 138-158.


Ingemar Nordin
  Sydenham och Locke
  Filosofi och medicin: från Platon till Foucault, Thales, 2012, 91-108.


Ingemar Nordin
  Kunskapsanvändning och rationalitet i medicinen
  Implementering, Studentlitteratur, 2010, 147-164.


Ingemar Nordin
  Science fiction och filosofi
  Möjliga Världar: Tekniken, vetenskapet och science fiction, Carlssons, 2010, 101-115.


Ingemar Nordin
  The Pragmatic Problem of Induction
  Karl Popper: A Centenary Assessment. Volume II: Metaphysics and Epistemology, Ashgate Publishing Limited, 2006, 231-244.


Ingemar Nordin
  Kvacksalveri, medicin och alternativmedicin
  Perspektiv på komplementär medicin.: Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning., Studentlitteratur, 2004, -242.


Ingemar Nordin
  Vetenskap och alternativmedicin
  Rapporter från hälsans provinser -: en jubileumsantologi, , 2004, 205-219.


Ingemar Nordin
  Quackery
  Dimensions of Health and Health Promotion, Rodopi, 2003, 187-198.


Ingemar Nordin
  Människors rätt och djurs lidande
  Etiska aspekter på forskning och försöksdjursanvändning: sammanställning från CFN-seminarium den 14 mars 2001, Centrala försöksdjursnämnden, 2001, -58.


Ingemar Nordin
  Djurens rätt?: om etiska grunderna
  Får man forska på djur? : forskarnas debatt om djurförsök., Forskningsrådsnämnden, 2000, 75-87.


Ingemar Nordin
  Rättighetsliberalism
  Stat, Individ & Marknad: sex skolor i samtida samhällsfilosofi, Timbro, 2000, 149-180.


Ingemar Nordin
  On the Rationality of Medicine
  The Goals and Limits of Medicine, Almqvist & Wiksell international, 1996, .


Ingemar Nordin
  Om medicinens rationalitet
  Hälsosamma tankar, Nya Doxa, 1995, .


Conference Articles

Ingemar Nordin
  Expert and Non-Expert Knowledge in Medical Practise
  ESPMH,1999, 1999.


Ingemar Nordin
  The Role of Positive Evidence in Medicine
  Filosofidagar,1999, 1999.


Ingemar Nordin
  Äganderrätt - frihet eller slaveri?,
  Filosofidagarna,1995, 1995.


Ph.D. Theses

Erik Gustavsson
  Characterising Needs in Health Care Priority Setting
  2017.


  Fulltext PDF

Martin Berzell
  Electronic Healthcare Ontologies: Philosophy, the real world and IT structures
  2010.


  Fulltext PDF

Sofia Kjellström
  Ansvar, hälsa och människa: en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa
  2005.


  Fulltext PDF

Marie Jansson
  Två kön eller inget alls: politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
  2003.


Reports

Per-Erik Liss, Ingemar Nordin and Tommy Svensson
  Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi: Del I Mål och prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:1, 2006.


  Fulltext PDF

Ingemar Nordin, Per-Erik Liss and Tommy Svensson
  Målsättningar och verklighet: vård och omsorg i kommunal regi
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005:5, 2005.


Ingemar Nordin
  Värdeproblem inom hälso- och sjukvården
  2005.


Ingemar Nordin
  Vad är teknik?: Filosofiska funderingar kring teknikens struktur och dynamik
  Tema T Rapport, , 1983.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21