Göm menyn

Publications for Ingemar Leijon


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 23 times*

Journal Articles

Helene M van Ettinger-Veenstra, Carin Widen, Maria Engström, Thomas Karlsson, Ingemar Leijon and Nina Nelson Follin
  Neuroimaging of decoding and language comprehension in young very low birth weight (VLBW) adolescents: Indications for compensatory mechanisms
  PLoS ONE, 2017, 12(10), .
   Fulltext  PDF  

Ingemar Leijon, Fredrik Ingemansson, Nina Nelson Follin, Marie Wadsby and Stefan Samuelsson
  Reading deficits in very low birthweight children are associated withvocabulary and attention issues at the age of seven
  Acta Paediatrica, 2016, 105(1), 60-68.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 5

Marie Wadsby, Nina Nelson, Fredrik Ingemansson, Stefan Samuelsson and Ingemar Leijon
  Behaviour problems and cortisol levels in very-low-birth-weight children
  Nordic Journal of Psychiatry, 2014, 68(8), 626-632.
 Web of Science® Times Cited: 6

Ingemar Leijon
  Factors of importance for neurodevelopment in preterm infants
  Acta Paediatrica, 2010, 99(5), 642-644.
 Web of Science® Times Cited: 1

Ingemar Leijon
  Svenska 20-åringar med mycket låg födelsevikt mår oväntat bra: Självskattad hälsa, utbildning och livskvalitet som hos andra jämnåriga
  Läkartidningen, 2010, 107(11), 748-752.

P-O Gaddlin, Orvar Finnström, Gunilla Sydsjö and Ingemar Leijon
  Most very low birth weight subjects do well as adults
  ACTA PAEDIATRICA, 2009, 98(9), 1513-1520.
 Web of Science® Times Cited: 26

Per-Olof Gäddlin, Orvar Finnström, Chen Wang and Ingemar Leijon
  A fifteen-year follow-up of neurological conditions in VLBW children without overt disability: Relation to gender, neonatal risk factors, and end stage MRI findings
  Early Human Development, 2008, 84(5), 343-349.
 Web of Science® Times Cited: 15

Per-Olof Gäddlin, Orvar Finnström, Stefan Samuelsson, Marie Wadsby, Chen Wang and Ingemar Leijon
  Academic achievement, behavioural outcomes and MRI findings at 15 years of age in very low birthweight children
  Acta Paediatrica, 2008, 97(10), 1426-1432.
 Web of Science® Times Cited: 17

Per-Olof Gäddlin, Orvar Finnström, Kerstin Hellgren and Ingemar Leijon
  Hospital readmissions and morbidity in a fifteen-year follow-up of very low birthweight children in Southeast Sweden
  Acta Paediatrica, 2007, 96(4), 499-505.
 Web of Science® Times Cited: 16

Stefan Samuelsson, Orvar Finnström, Olof Flodmark, Per-Olof Gäddlin, Ingemar Leijon and Marie Wadsby
  A longitudinal study of reading skills among very-low-birthweight children: Is there a catch-up?
  Journal of Pediatric Psychology, 2006, 31(9), 967-977.
 Web of Science® Times Cited: 27

Nils-Rune Lundström, Åke Björn, Peeter Jögi, Ingemar Leijon, Mats Bägesund, Gudrun Björkhem and Nina Nelson
  Svårt hjärtsjuka barn från Balkan opererades i Sverige: Redogörelse för 41 barn som behandlats via lyckad hjälpinsats
  Läkartidningen, 2006, 103( 50-52), 4038-4041.

Xiaomei Mai, Per-Olof Gäddlin, Lennart Nilsson and Ingemar Leijon
  Early rapid weight gain and current overweight in relation to asthma in adolescents born with very low birth weight
  Pediatric Allergy and Immunology, 2005, 16(5), 380-385.
 Web of Science® Times Cited: 24

Xiaomei Mai, Malin Fagerås Böttcher and Ingemar Leijon
  Leptin and asthma in overweight children at 12 years of age
  Pediatric Allergy and Immunology, 2004, 15(6), 523-530.
 Web of Science® Times Cited: 81

Xiaomei Mai, Per-Olof Gäddlin, Lennart Nilsson, Orvar Finnström, Bengt Björkstén, Maria C. Jenmalm and Ingemar Leijon
  Asthma, lung function and allergy in 12-year-old children with very low birth weight: a prospective study
  Pediatric Allergy and Immunology, 2003, 14(3), 184-192.
 Web of Science® Times Cited: 55

Ingemar Leijon, Orvar Finnström, Gunilla Sydsjö and Marie Wadsby
  Use of healthcare resources, family function, and socioeconomic support during the first four years after preterm birth
  Archives of Disease in Childhood, 2003, 88(5), .
 Web of Science® Times Cited: 18

Per-Olof Gäddlin, Ingemar Leijon, Selina Mård and Stefan Samuelsson
  Very low birthweight children at 9 and 12 years: School performance, behaviour and self-image
  Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2003, 14, .

Orvar Finnström, Per-Olof Gäddlin, Ingemar Leijon, S Samuelsson and Marie Wadsby
  Very-low-birth-weight children at school age: Academic achievement, behavior and self-esteem and relation to risk factors
  The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2003, 14(2), 75-84.

Orvar Finnström, Bengt Bylund, Torsten Cervin, Per-Olof Gäddlin, Ingemar Leijon, Selina Mård, Stefan Samuelsson, Per Sandstedt and Olof Wärngård
  Mycket lågviktiga barn vid 9 års ålder. De flesta klarar sig bra men barn med skolsvårigheter är överrepresenterade
  Svenska läkartidningen, 2000, 97, 3492-3498.

Stefan Samuelsson, Orvar Finnström, Ingemar Leijon and Selina Mård
  Phonological and surface profiles of reading difficulties among very low birth weight children: Comverging evidence for the developmental lag hypothesis
  Scientific studies of reading : the official journal of the Society for the Scientific Study of Reading, 2000, 4, 197-217.

S Samuelsson, Orvar Finnström, Ingemar Leijon and S Mård
  Phonological and surface profiles of reading difficulties among very low birth weight children: Converging evidence for the developmental lag hypothesis.
  Scientific Studies of Reading, 2000, 4(3), 197-217.

Orvar Finnström, Ingemar Leijon, S Samuelsson, B Bylund, T Cervin, PO Gäddlin, S Mård and O Wärngård
  Skolsvårigheter vanliga hos barn med mycket låg födelsevikt. Extra uppmärksamhet och stöd behövs vid skolstart.
  Läkartidningen, 2000, 97, 3492-3498.

Bengt Bylund, Torsten Cervin, Orvar Finnström, Per-Olof Gäddlin, Ingemar Leijon, Selina Mård, Stefan Samuelsson, Per Sandstedt and Olof Wärngård
  Very low birth weight children at 9 years:  School performance and behaviour in relation to risk factors
  Prenatal and Neonatal Medicine, 2000, 5(2), 124-133.

Stefan Samuelsson, Bengt Bylund, Torsten Cervin, Orvar Finnström, Per-Olof Gäddlin, Ingemar Leijon, Selina Mård, Jerker Rönnberg, Per Sandstedt and Olof Wärngård
  The prevalence of reading disabilities among very low birth weight children at nine years of age - Dyslexics or poor readers?
  Dyslexia-An International Journal of Research and Practíce, 1999, 5, 94-112.

Ph.D. Theses

Per-Olof Gäddlin
  Long-term follow-up of very low birthweight children: A prospective study from the southeast region of Sweden
  2008.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21