Göm menyn

Publications for Inger Landström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  ICT – an ally and an alien: The role of ICT in Swedish popular adult education organisations
  Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 2009, 5(2), 1-11.

Books

Inger Landström, Ragnhild Nitzler, Inger Andersson and Ulrika Eriksson
  Värden i folkhögskolevärlden
    Statens offentliga utredningar, 1996:75, Fritzes, 1996.


Anthologies

Ann-Marie Laginder and Inger Landström
  Folkbildning - samtidig eller tidlös?: Om innebörder över tid
  Mimer/Skapande Vetande, 2005.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Inger Landström
  Folkhögskola arbete och demokrati – bildning kunskap yrke
  I lärandets gränsland: Formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Gidlunds förlag, 2009, 79-106.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Teknikens roller och folkbildningens IKT-identitet
  Organisation, teknik och lärande, Carlsson Bokförlag, 2009, 104-127.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at Distance within Popular Adult Education - Where is the Context?
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality? Nordic Views on Lifelong Learning, Finnish Educational Research Association, 2007, 359-377.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder and Inger Landström
  Möjligheter och dilemman - om folkbildning på distans
  Årsbok om folkbildning. Forskning och utveckling 2006, Föreningen för folkbildningsforskning, 2007, 202-221.


Inger Landström
  Folkhögskolans förr och nu möter framtiden
  Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande., Bokförlaget Atlas, 2006, 153-185.


Eva Andersson, Inger Landström and Ann-Marie Laginder
  Lärande och vardag. Om gränsöverskridande i folkbildning på distans
  Lärande, IKT och samhällsomvandling. Två rapporter om folkbildning på distans, Folkbildningsrådet, 2006, -156.


Inger Landström
  Folkhögskolans identitet med historien som bollplank
  Årsbok om folkbildning: 2004 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2005, -205.


Inger Landström
  Kulturarbete och välfärdsarbete i tid och rum. Om folkhögskolans yrkesinriktning.
  Folkbildning - samtidig eller tidlös?: om innebörder över tid, Skapande Vetande/Mimer, 2005, 195-214.


Inger Landström
  Hur den nya tekniken för information och kommunikation används i folkhögskolor och studieförbund
  Folkbildning och lärande med IKT-stöd.: En antologi om flexibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund., Fritzes, 2004, 23-51.


Conference Articles

Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Från "nobody" till auktoritet – teknikens roller i folkbildningens organisationer
  , 2008.


Inger Landström
  Ideas of popular education and ICT – images of organizational self-identity
  NERA's 36th Congress Copenhagen, March 6–8 2008, 2008.


Inger Landström and Inger Landström
  Folkhögskola arbete och demokrati - att skapa yrken som inte finns
  Mimers årliga forskarkonferens 2007,2007, 2007.


Inger Landström
  Folkhögskola arbete och demokrati - bildning kunskap yrke
  I gränslandet mellan det formella och informella lärandet,2007, 2007.


Eva Andersson, Inger Landström and Ann-Marie Laginder
  Learning and Everyday Life - Crossing Boundaries. The significance of popular adult education at distance
  ESREA European research conference,2007, 2007.


Inger Landström and Gunilla Jedeskog
  Med och utan IKT - tekniken i folkbildningens tjänst?
  Mimer forskarkonferens,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Swedish liberal adult education settings portrayed by use of ICT
  ESREA European Research Conference,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Two Swedish Study Association Settings and ICT
  NERA Congress,2007, 2007.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Bilder av två studieförbundsmiljöer och IKT
  Mimers forskarkonferens,2006, 2006.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag (Folklikt)
  Mimers årliga forskarkonferens,2006, 2006.


Inger Landström
  Folk High School Identity Expressed by Vocational Courses
  34th NERA Congress,2006, 2006.


Inger Landström, Gunilla Jedeskog and Per Andersson
  Identities and Networks in the Folk High School
  NERA Congress,2006, 2006.


Per Andersson, Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  Identitet & IKT i folkbildning
  LearnIT:s konferens,2005, 2005.


Per Andersson, Gunilla Jedeskog and Inger Landström
  Identitet och IKT i folkbildningen - en pilotstudie
  Mimers forskarkonferens,2005, 2005.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at a distance - between studies and everyday life.
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality,2005, 2005.


Per Andersson and Inger Landström
  IKT-strategier, folkbildaridentitet och nätverk i folkbildningens organisationer.
  Mimers forskarkonferens,2004, 2004.


Inger Landström
  Om folkhögskolans yrkesinriktning i statens ögon
  Mimers årliga forskarkonferens,2003, 2003.


Inger Landström
  Rationalitet och självidentitet i folkhögskolan - samhälle, arbetsmarknad och kursutbud
  Forskning i Norden /även Mimers forskarkonferens, Eskilstuna 2000,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Inger Landström
  Mellan samtid och tradition: folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning
  2004.


  Fulltext PDF

Reports

Inger Landström, Khuram Shehzad, Kerstin Romberg, Ebbe Andersson and Hallvard Smørgrav
  Långt borta och nära: Med det globala i sikte – nordiska folkhögskolan och internationalisering
  2008.


Inger Landström
  Med det globala i sikte – nordisk folkhögskola och internationalisering
  2008.


Inger Landström
  Folkbildningens IT-mönster. En kartläggning och analys av nuläge och förutsättningar att använda modern informationsteknik.
  FOlkbildningsrådet utvärderar, 1, 2004.


Inger Landström and Ragnhild Nitzler
  Folkbildning för arbetsmarknaden. Från baskurs och rockskola till starta eget - deltagarens upplevelse av utbildningen.
  Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen Umeå universitet, 105, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21