Göm menyn

Publications for Ingrid Karlsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A question of gender sensitive pedagogy: – discourses in pedagogical guidelines
  Contemporary Issues in Early Childhood, 2011, 12(3), 274-283.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Genderwatch: still watching
  Gender and Education, 2008, 20(4 2008), 409-411.

Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Preschool Work Teams' View of Ways of Working with Gender - Parents' Involvement
  Early Childhood Education Journal, 2008, , .

Ingrid Karlsson
  Bussig eller busig eller både och
  Locus, 2003, (4), 18-30.

Chapters in Books

Ingrid Karlsson and Andrzej Szklarski
  Fruktbara sammanflätningar: om relationen teori och praktik i lärarutbildningen
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 73-82.


Ingrid Karlsson
  Motstridiga könsbudskap i skola och förskola
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 65-80.


Conference Articles

Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  A New Pedagogic Practice in Introduction to the Swedish Preschool: Changing Subject Positions
  Joint '7th SELF Biennial International Conference' and 'ERAS Conference', 9-11 September 2013, Singapore, 2013.


Ingrid Karlsson and Maria Simonsson
  Gender sensitive pedagogy in Sweden. Preschool pedagogue's perspective
  NFPF,2009, 2009.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Genuspedagogik i förskolan
  Nätverkskonferensen för barn- och barndomsforskning, Tema: Mångkontextuell barndom i tid och rum.,2007, 2007.


Maria Simonsson and Ingrid Karlsson
  Preschool teams' view of ways of working with gender - Parents involvement in "know-how" processes
  ECER- EERA-THE EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION,2007, 2007.


Ingrid Karlsson
  Contradictory gender Messages in everyday School work
  Nordisk förening för pedagogisk forskning NFPF,2005, 2005.


Anna Fogelberg Eriksson and Ingrid Karlsson
  Genus som innehåll och form i Programmet för personal- och arbetsvetenskap.
  Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor. Tema: genusperspektiv i grundutbildningen.,2004, 2004.


Ingrid Karlsson
  "Leadership" among children in school related to gender
  Nordisk förening för Pedagogisk forskning, NFPF, NERA,2004, 2004.


Ingrid Karlsson
  Gender formations in school
  Nordisk förening för pedagogiska forskare, NFPF,2003, 2003.


Ingrid Karlsson
  Crossing the border: Tomboys and Sissies in a Swedish 1-2-3-class.
  Nordisk förening för Pedagogisk forskning, NFPF,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Ingrid Karlsson
  Könsgestaltningar i skolan: Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Andrzej Szklarski, Gunnel Colnerud and Ingrid Karlsson
  Alltid redo: Lärarstudenters handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet
  LiU-PEK-R, 250, 2008.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson and Martin Lundberg
  Flickor+pojkar+teknik = KomTek: Utvärdering av KomTek i dess utvidgade del
  Nutek rapporter, 24, 2007.


Anna Fogelberg Eriksson and Ingrid Karlsson
  Att integrera genus som innehåll och form: En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning.
  2006.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson and Ann-Louise Lyrén
  Prioriteringar i vårdens vardag: intervjustudie med vårdpersonal i Lycksele och Halmstad
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:6, 2005.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Genus som innehåll och form i högskoleundervisning
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30