Göm menyn

Publications for Ingrid Hylander


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Venus Alizadeh, Lena Tornkvist and Ingrid Hylander
  Counselling teenage girls on problems related to the protection of family honour from the perspective of school nurses and counsellors
  Health & Social Care in the Community, 2011, 19(5), 476-484.
 Web of Science® Times Cited: 4

Venus Alizadeh, Ingrid Hylander, Tahire Kocturk and Lena Tornkvist
  Counselling young immigrant women worried about problems related to the protection of family honour- from the perspective of midwives and counsellors at youth health clinics
  SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES, 2010, 24(1), 32-40.
 Web of Science® Times Cited: 9

Y. Blomstedt, Ingrid Hylander and J. Sundquist
  Self-reported integration as a proxy for acculturation: A qualitative study
  Nursing Research, 2007, 56(1), 63-69.
 Web of Science® Times Cited: 7

Ingrid Hylander
  Toward a Grounded Theory of the Conceptual Change Process in Consultee-Centered Consultation.
  Journal of educational and psychological consultation, 2003, 14(3-4), 263-280.
 Web of Science® Times Cited: 18

Books

Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  A grounded theory approach to foreign market expansion in newly emerging markets: two Finnish companies in the Visegrád countries
    Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 4, Hans Reitzels Forlag, 2004.


N. Lambert, Ingrid Hylander and J. Sandoval
  Consultee-centered consultation: Improving the Quality of Professional Services in schools and community organizations
    NJ. Erlbaum, 2004.


Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  Grundad teori ett teorigenererande forskningsperspektiv
    Liber, 2003.


M. Brodin and Ingrid Hylander
  Själv-känsla : att förstå sig själv och andra
    Liber, 2002.


M. Brodin and Ingrid Hylander
  Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag
    Liber, 1998.


Anthologies

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Stephan Hau, Ingrid Hylander, Johan Näslund and Michael Rosander
  Demonstrationer och sporthändelser: En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest
  Linköping University Electronic Press, 2016.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Ingrid Hylander and Kjell Granström
  Police use of active and passive mitigation strategies at crowd events
  Preventing crowd violence, Lynne Rienner Publishers, 2011, 220.


Ingrid Hylander and Gunilla Guvå
  Hur kravaller uppstår och ordning upprätthålls: AM-modellen
  Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur AB, 2010, 41-62.


Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  Samspelet mellan poliser och demonstranter
  Demonstrationer och sporthändelser: en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest, Studentlitteratur AB, 2010, 63-83.


Michael Rosander and Ingrid Hylander
  Från Göteborg till Dortmund – studier av masshändelser.
  <em>Det enkla är det sköna – en vänbok till Kjell Granström</em>, Skapande vetande, 2007, 234-252.


Ingrid Hylander and Gunilla Guvå
  Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv
  Metoder i paedagogisk og psykologisk forskning, Roskilde university press, 2005, -111.


Ingrid Hylander and Gunilla Guvå
  A model for consultation with day care and pre-schools
  Consultee-centered consultation: Improving the Quality of Professional Services in schools and community organizations, NJ. Erlbaum, 2004, -405.


Ingrid Hylander
  Analysis of conceptual change in Consultee-Centered Consultation
  Analysis of conceptual change in Consultee-Centered Consultation, NJ. Erlbaum, 2004, 45-61.


Ingrid Hylander
  Identifying change in consultee-centered consultation
  Consultee-centered consultation: Improving the Quality of Professional Services in schools and community organizations, NJ. Erlbaum, 2004, 373-389.


Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Michael Rosander, K. Emilsson and M. Lind
  The Gothenburg Riots - Identity formation and attitude changes through participation in peaceful demonstrations and violent tumult
  The group as a paradox : proceedings from a conference on group and social psychology, Stockholm university, May 2002, GRASP 2002, Stockholm University, 2003, -147.


Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  Förändrad tilltro till demokratiska spelregler
  Göteborgskravallerna: identitetsskapande och attitydförändringar genom deltagande i fredliga demonstrationer och våldsamma upplopp, Styrelsen för Psykologiskt försvar, 2002, -99.


Conference Articles

Ingrid Hylander, Gunilla Guvå and Michael Rosander
  Hotbilder och kollektiv tilltro. Om konsekvenserna av krigs- och fredsskapande intentioner i mötet mellan stora grupper
  Psykologidagarna, Stockholm, Sweden, 2006.


Ingrid Hylander and Michael Rosander
  War and peace. Processes of riots and demonstrations
  The 5th Nordic Conference on Group and Social Psychology (GRASP), Linköping, Sweden, 2006.


Ingrid Hylander
  Turnings in the representation of a problem
  International Journal of Psychology, 2000.


Ingrid Hylander
  Identifying change in the consultation process. Turnings and turning points. Explorations in process in practice
  2nd International Seminar on Consultee-Centered Consultation,1999, 1999.


Ph.D. Theses

Karin Forslund Frykedal
  Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete: Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer
  2008.


  Fulltext PDF

Turning processes: the change of representations in consultee-centered case consultation
  2000.


Reports

Ingrid Hylander and Elisabeth Ahlstrand
  Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering
  FOG rapport, 73, 2013.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Elevhälsans professioner: egna och andras föreställningar
  FOG rapport, 70, 2011.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Samverkan: professionellas föreställningar på elevhälsoarenan
  FOG rapport, 69, 2011.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Riots and Disturbances: How riots start and how order is secured
  FOG rapport, 64, 2009.


  Fulltext PDF

Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid Hylander and Maria Monahov
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2, 2006.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Forskning om grupper och sociala system
  FOG rapport, Samlingsvolym 3, 2005.


Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Reclaim the streets: En analys av strategiska händelser i samband med olovliga gatumanifestationer
  FOG rapport, 52, 2005.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Salemmanifestationerna 2004: Ett samspel med flera geografiska och ideologiska fokus
  FOG rapport, 56, 2005.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Utvärdering av familjestödjande åtgärder: Delutvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:2, 2005.


Ingrid Hylander
  Massrörelser,massaktioner och social identitet.
  FOG rapport, 51, 2004.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod
  FOG rapport, , 1998.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Handledning och konsultation: jämförelse mellan två professionella psykologiska processer
  FOG rapport, 23, 1995.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21