Publications for Ida Seing
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

workplace workers welfare social sick-listed rtw return responsibility practice policy policies perspectives paper market local employers arbetsförmåga arbetsförmedlingen activation ability

Journal Articles

Ida Seing, Ellen MacEachen, Kerstin Ekberg and Christian Ståhl
  Return to work or job transition?: Employer dilemmas in taking social responsibility for return to work in local workplace practice
  Disability and Rehabilitation, 2015, 37(18-19), 1760-1769.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Ida Seing, Ellen MacEachen, Christian Ståhl and Kerstin Ekberg
  Early-Return-to-Work in the Context of an Intensification of Working Life and Changing Employment Relationships
  Journal of occupational rehabilitation, 2015, 25(1), 74-85.
 Web of Science® Times Cited: 6

Kerstin Jacobsson and Ida Seing
  En möjliggörande arbetsmarknadspolitik?: Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2013, 19(1), 9-24.

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Policy and Practice of Work Ability: A Negotiation of Responsibility in Organizing Return to Work
  Journal of occupational rehabilitation, 2012, 22(4), 553-564.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga.
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2011, 88(5), 408-417.

Chapters in Books

Ida Seing
  Arbetsförmåga, anställningsbarhet och omställning i sjukförsäkringen
  Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur, 2016, 173-189.


Ida Seing
  Labour Market of Opportunities?: Specialists Assess Ability to Work
  Makeshift Work in a Changing Labour Market: The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era, Edward Elgar Publishing, 2015, .


Christian Ståhl and Ida Seing
  Arbetslinjer och arbetsförmåga i det svenska socialförsäkringssystemet
  Den relativa arbetsförmågan: teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur, 2014, 75-93.


Ida Seing
  Möjligheternas arbetsmarknad? Specialister bedömer ”arbetsförmåga”.
  Arbetets marknad: Arbetsmarknadens nya organisering., Liber, 2011, 80-104.


Ph.D. Theses

Ida Seing
  Activating the Sick-Listed: Policy and Practice of Return to Work in Swedish Sickness Insurance and Working Life
  2014.


  Fulltext PDF

Reports

Ida Seing
  Avstämningsmötet: en arena för förhandling omarbetsförmåga och rehabiliteringsansvar
  IHS Rapport, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Ida Seing
  Arbetsförmåga och funktionshinder i arbetsmarknadspolitikens lokalapraktik.
  SCORE Rapportserie, 2009:3, 2009.


Malin Wreder and Ida Seing
  Hushållstjänster: en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige
  SCORE Rapportserie, 2009:4, 2009.