Publications for Ida Seing
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Kerstin Jacobsson and Ida Seing
  En möjliggörande arbetsmarknadspolitik?: Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2013, 19(1), 9-24.

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Policy and Practice of Work Ability: A Negotiation of Responsibility in Organizing Return to Work
  Journal of occupational rehabilitation, 2012, 22(4), 553-564.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga.
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2011, 88(5), 408-417.

Chapters in Books

Ida Seing
  Möjligheternas arbetsmarknad? Specialister bedömer ”arbetsförmåga”.
  Arbetets marknad: Arbetsmarknadens nya organisering., Liber, 2011, 80-104.


Conference Articles

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Policy and Practice of Work Ability: A Negotiation of Responsibility in Organizing Return to Work
  WDPI 2012, The Second Scientific Conference on Work Disability Prevention and Integration, October 22-24, 2012, Groningen, Netherlands, 2012.


Reports

Ida Seing
  Avstämningsmötet: en arena för förhandling omarbetsförmåga och rehabiliteringsansvar
  IHS Rapport, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Malin Wreder and Ida Seing
  Hushållstjänster: en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige
  SCORE Rapportserie, 2009:4, 2009.


Ida Seing
  Arbetsförmåga och funktionshinder i arbetsmarknadspolitikens lokalapraktik.
  SCORE Rapportserie, 2009:3, 2009.