Göm menyn

Publications for Ida Seing


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Christian Ståhl, Ida Seing, Björn Gerdle and Jan Sandqvist
  Fair or square? Experiences of introducing a new method for assessing general work ability in a sickness insurance context
  Disability and Rehabilitation, 2017, , 1-10.

Ida Seing, Ellen MacEachen, Christian Ståhl and Kerstin Ekberg
  Early-Return-to-Work in the Context of an Intensification of Working Life and Changing Employment Relationships
  Journal of occupational rehabilitation, 2015, 25(1), 74-85.
 Web of Science® Times Cited: 14

Ida Seing, Ellen MacEachen, Kerstin Ekberg and Christian Ståhl
  Return to work or job transition?: Employer dilemmas in taking social responsibility for return to work in local workplace practice
  Disability and Rehabilitation, 2015, 37(18-19), 1760-1769.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 5

Kerstin Jacobsson and Ida Seing
  En möjliggörande arbetsmarknadspolitik?: Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av klienters arbetsförmåga, anställbarhet och funktionshinder
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2013, 19(1), 9-24.

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Policy and Practice of Work Ability: A Negotiation of Responsibility in Organizing Return to Work
  Journal of occupational rehabilitation, 2012, 22(4), 553-564.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 11

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow and Kerstin Ekberg
  Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga.
  Socialmedicinsk Tidskrift, 2011, 88(5), 408-417.

Chapters in Books

Ida Seing
  Arbetsförmåga, anställningsbarhet och omställning i sjukförsäkringen
  Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2016, 173-189.


Ida Seing
  Labour Market of Opportunities?: Specialists Assess Ability to Work
  Makeshift Work in a Changing Labour Market: The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era, Edward Elgar Publishing, 2015, .


Christian Ståhl and Ida Seing
  Arbetslinjer och arbetsförmåga i det svenska socialförsäkringssystemet
  Den relativa arbetsförmågan: teoretiska och praktiska perspektiv, Studentlitteratur AB, 2014, 75-93.


Ida Seing
  Möjligheternas arbetsmarknad? Specialister bedömer ”arbetsförmåga”.
  Arbetets marknad: Arbetsmarknadens nya organisering., Liber, 2011, 80-104.


Ph.D. Theses

Ida Seing
  Activating the Sick-Listed: Policy and Practice of Return to Work in Swedish Sickness Insurance and Working Life
  2014.


  Fulltext PDF

Reports

Christian Ståhl, Jan Sandqvist and Ida Seing
  Aktivitetsförmågeutredning (AFU): Tillämpning, upplevelser och utfall
  Socialförsäkringsrapport, 2017:15, 2017.


  Fulltext PDF

Ida Seing
  Avstämningsmötet: en arena för förhandling omarbetsförmåga och rehabiliteringsansvar
  IHS Rapport, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Ida Seing
  Arbetsförmåga och funktionshinder i arbetsmarknadspolitikens lokalapraktik.
  SCORE Rapportserie, 2009:3, 2009.


Malin Wreder and Ida Seing
  Hushållstjänster: en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige
  SCORE Rapportserie, 2009:4, 2009.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21