Göm menyn

Publications for Hillevi Ganetz


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Hillevi Ganetz
  Familiar Beasts: Nature, Culture and Gender in Wildlife Films on Television
  Nordicom Review, 2004, 25(1-2), 197-214.

Hillevi Ganetz
  Skogens konung och djurens konung i TV: natur, kultur och genus i naturfilm
  NORDICOM-information, 2004, 26(1), .

Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Populära passager. Medierna i det moderna konsumtionsrummet
  NORDICOM-information, 2000, 22(1), 89-91.

Books

Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life
    Berg, 2007.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Medier och människor i konsumtionsrummet
    Nya Doxa, 2002.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum
    Nya Doxa, 2001.


Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Det kommunikativa handlandet.: Kulturella perspektiv på medier och konsumtion
    Nya Doxa, 2000.


Chapters in Books

Hillevi Ganetz
  Kulturforskaren som fönstershoppare? Erfarenheter av ett kulturforskningsprojekt
  Nutida etnografi.: Reflektioner från mediekonsumtionens fält, Nya Doxa, 2004, 55-71.


Ph.D. Theses

Anna Lundberg
  Allt annat än allvar: den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur
  2008.


Reports

Åsa Bäckström, Johan Fornäs, Michael Forsman, Hillevi Ganetz and Adrienne Sörbom
  Nätverk för ungdomskulturforskning. Verksamhet 1987-1998
  JMK skriftserie, 2, 1998.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21