Göm menyn

Publications for Herbert Jacobson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Herbert Jacobson
  Att finna, att fastställa innehållet i främmande rätt
  Juridisk Tidskrift, 2012, (2), 332-360.

Herbert Jacobson
  Beräkning av preskriptionstid för regresskrav enligt trafikskadelagen - en pragmatisk tolkning
  Juridisk Tidskrift, 2009, (3), 666-690.

Books

Herbert Jacobson
  Enkla bolag i civilrätten: en splittrad företeelse
    Jure, 2015.


Herbert Jacobson, Dan Magnusson, Johanna Romare, Hans Sjögren and Ingrid Thörn Berggren
  Svart, grått, vitt: en lärobok om ekonomisk brottslighet
    Studentlitteratur, 2012.


Chapters in Books

Herbert Jacobson
  Preskription - ett rättsligt institut med ett eget liv?
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Jure, 2012, 90-102.


Conference Articles

Herbert Jacobson
  To find and to establish the contents in foreign law
  The Annual Conference of the Swedish IVR National Sectio, 18-19 May, Stockholm, Sweden, 2009.


Herbert Jacobson, JP Bergman, Christer Hallin, T Tuomi and Erik Janzén
  Properties of different stacking faults that cause degradation in SiC PiN diodes
  Materials Science Forum, Vols. 433-436, 2003.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21