Göm menyn

Publications for Henrik Lerner


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Kadri Simm and Henrik Lerner
  Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and the Baltic countries: Some pressing issues
  Studia Philosophica Estonica, 2013, 6(2), 1-5.

Henrik Lerner
  The philosophical roots of the "One Medicine" movement: an analysis of some relevant ideas by Rudolf Virchow and Calvin Schwabe with their modern implications
  Studia Philosophica Estonica, 2013, 6(2), 97-109.
   Fulltext  PDF  

Henrik Lerner and Håkan Tunón
  What knowledge is "jizz"?
  Ornis Svecica, 2012, 22, 73-79.

Henrik Lerner, Anna Lindblad, Bo Algers and Niels Lynoe
  Veterinary surgeons attitudes towards physician-assisted suicide: an empirical study of Swedish experts on euthanasia
  JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, 2011, 37(5), 295-298.
 Web of Science® Times Cited: 3

Henrik Lerner
  Transeminarium om eutanasi för människa och av djur
  Svensk Veterinärtidning, 2010, 62(10), 23-25.

Henrik Lerner
  Rollin, B.E. Science and ethics
  Medicine, Health care and Philosophy, 2009, 12(2), 226-227.

Henrik Lerner
  Fågelläten i Fokus: Talgoxens lätesrepertoar
  Vingspegeln, 2008, 27(1), .

Henrik Lerner and Lennart Nordenfelt
  Late breeding of Wood Pigeon Columba palumbus at Linköping, southern Sweden
  Ornis Svecica, 2008, 18(2), 127-128.

Henrik Lerner
  Almfröfrossa?
  Fauna och flora / Naturhistoriska riksmuseet, 2007, 102(4), 46-46.

Henrik Lerner and Hakon Kampe-Persson
  Occurrence of hybrid geese in Sweden - a conversation problem?
  Ornis Svecica, 2007, 17, 154-186.

Henrik Lerner
  Gråhägern som häckfågel i Västergötland
  Vår fågelvärld, 2004, 63(4), 22-24.

Anthologies

Henrik Lerner and Nicklas Skillnäs
  Essäer om hälsa: En antologi från forskarutbildningen på Tema Hälsa och samhälle
  SHS, 33, Linköping University Electronic Press, 2006.


Chapters in Books

Henrik Lerner
  Virchow
  Filosofi och medicin: från Platon till Foucault, Thales, 2012, 135-150.


Henrik Lerner and Håkan Tunón
  Vad är traditionell och lokal kunskap?
  Nycklar till kunskap.: Om människans bruk av naturen., Centrum för biologisk mångfald, 2010, 41-57.


Henrik Lerner
  Vilka konsekvenser av en forskningsintervju bör man förutsäga?
  Gäller vanligt folkvett också för akademiker?: Rapport från ett seminarium om makt och etik., Centrum för biologisk mångfald, 2010, 44-47.


Henrik Lerner
  Definitioner av begreppet hälsa respektive kondition hos veterinärer och läkare
  Djuren är väl också människor - en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2008, 103-110.


Henrik Lerner and Lotta Wendel
  Om möss och människor - försöksobjektens rättsliga ställning i human- och djurlagstiftningen
  Djuren är väl också människor - en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2008, 93-101.


Henrik Lerner
  Att hata djur
  Människan och faunan. Etnobiologin i Sverige 3, Wahlström & Widstrand, 2007, 162-164.


Henrik Lerner
  Hälsa som balans. En kritisk granskning av ett centralt begrepp inom medicinen och veterinärmedicinen.
  Essäer om hälsa: En antologi från forskarutbildningen på Tema Hälsa och samhälle., Linköpings universitet, 2006, 33-44.


Henrik Lerner
  Fågelrapport för 2002
  SOF, Fågelåret 2002, , 2003, .


Conference Articles

Henrik Lerner
  Is human and animal health the same how is it related to other concepts in medicine and veterinary medicine?
  XXth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care,2006, 2006.


Henrik Lerner
  Differences and similarities in the concepts of health and well-being in human medical law and animal welfare law
  XVIIIth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Henrik Lerner
  The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals: A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Henrik Lerner
  Gässens påverkan genom tillförsel av fosfor på sjöarna i området Kristianstad-Bromölla (Kristianstadsslätten)
  2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21