Göm menyn

Publications for Henrik Ågren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Henrik Ågren
  Demokratins förtrupper i 1600-talets Sverige?: [Democracy's vanguard in 1600s Sweden?]
  Historisk Tidskrift (S), 2013, 133(3), 506-513.

Henrik Ågren
  "Demokratins förtrupper i 1600-talets Sverige?" [recension av:] Joakim Scherp: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik imaktdelningsfrågor 1660–1682
  Historisk Tidskrift (S), 2013, , .

Henrik Ågren
  Olle Nilson: Gysinge – gästrikebruket med vallonsmidet. Hyttan, smederna, patronerna, älven
  Arbetarbladet, 2013, (16/9), .

Henrik Ågren
  [recension av] Erik Larson: I odjurets trädgård. En amerikansk familj i Hitlers Berlin.
  Arbetarbladet, 2013, (20/5), .

Henrik Ågren
  [recension av] Olof Hirn: Med bombsplitter i själen.
  Arbetarbladet, 2013, (20/8), .

Henrik Ågren
  [recension av] Sönke Neitzel & Harald Welzer: Soldater – om kamp, dödade och död
  Arbetarbladet, 2013, (29/7), .

Henrik Ågren
  [recension av] Anna Reid: Belägringen av Leningrad.
  Arbetarbladet, 2012, (24/9), .

Henrik Ågren
  [recension av] Bo Stråth: Sveriges historia 1830–1920
  Arbetarbladet, 2012, (7/5), .

Henrik Ågren
  [recension av] Erik Peterson & Annika Sandén: Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid.
  Arbetarbladet, 2012, (18/6), .

Henrik Ågren
  [recension av] Göran Burén: Mordet på Folke Bernadotte
  Arbetarbladet, 2012, (2/4), .

Henrik Ågren
  [recension av] Håkan Blomqvist & WernerSchmid (red.): Efter guldåldern. Arbetarrörelsen och fordismens slut
  Arbetarbladet, 2012, (19/7), .

Henrik Ågren
  [recension av] Jan Bergsten: Tornedalens järnvägar - en gränslös historia
  Norrländska socialdemokraten, 2012, (18/9), .

Henrik Ågren
  [recension av] Lennart Lundmark: Kort om döden
  Arbetarbladet, 2012, (4/11), .

Henrik Ågren
  [recension av] Lihammer, Anna: Vikingatidens härskare
  Arbetarbladet, 2012, (18/11), .

Henrik Ågren
  [recension av] Svante Nordin: Drottningen och filosofen. Mötet mellan Christina och Descartes.
  Arbetarbladet, 2012, (17/12), .

Henrik Ågren
  [recension av] Yvonne Hirdman, Jenny Björkman och Urban Lundberg: Sveriges historia 1920–1965.
  Arbetarbladet, 2012, (26/10), .

Henrik Ågren
  1600-talets postväsende som företagsekonomisk utmaning [recension av]: Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Södertörn doctoral dissertations 49, (Lund: Nordic Academic Press 2010). 281 s. (Summary in English: Postal service on shifting conditions: the organization of the Swedish postal service, c. 1600–1720).
  Historisk Tidskrift (S), 2011, 131(2), 340-347.

Henrik Ågren
  Luckor bland svenska historiker
  Historisk Tidskrift (S), 2011, 131(2), .

Henrik Ågren
  [recension av] Chrispinsson, John: Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i österled under 1000 år
  Arbetarbladet, 2011, (31/8), .

Henrik Ågren
  [recension av] Jan Hjärpe: Bilden av profeten. Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu
  Arbetarbladet, 2011, (10/5), .

Henrik Ågren
  [recension av] Nils Erik Villstrand: Sveriges historia 1600-1721
  Arbetarbladet, 2011, (19/6), .

Henrik Ågren
  [recension av] Simon Sebag Montiefiore: Jerusalem. Biografin.
  Arbetarbladet, 2011, (23/11), .

Henrik Ågren
  Inte fick kärleken styra politiken
  Arbtarbladet, 2010, (18/6), .

Henrik Ågren
  Kulturell resurs på väg att förintas i Gävle
  Arbetarbladet, 2010, (3/6), .

Henrik Ågren
  Kungar behöver inte vara riktigt kloka
  Arbetarbladet, 2010, (9/11), .

Henrik Ågren
  Naturens gång och samhällets tid: En historisk översikt
  Framtider, 2010, (2), 5-8.

Henrik Ågren
  [recension av]  Bodin, Per-Arne: Skruden och nakenheten – essäer om Ryssland och Hinnemo, Torgny: Berättelser från ett land som inte finns – människor, möten och miljöer i det forna Sovjetunionen.
  Arbetarbladet, 2010, (25/10), .

Henrik Ågren
  [recension av] Christer Hedin: Islams historia. Tro och traditioner genom tiderna och Ingmar Karlsson: En delad värld. Islam och Europa i går, i dag och i morgon.
  Arbetarbladet, 2010, (, 2/9), .

Henrik Ågren
  [recension av] Dick Harrison & Bo Eriksson: Sveriges historia 1350-1600
  Arbetarbladet, 2010, (25/7), .

Henrik Ågren
  [recension av] Mattias Gardell: Islamofobi
  Arbetarbladet, 2010, (25/11), .

Henrik Ågren
  [recension av] Tomas Blom: Vikingar. Saga, sägen och sanning
  Arbetarbladet, 2010, (17/2), .

Henrik Ågren and Stefan Simander
  The Heritage of Isak Mackay: A Scottish-Swedish family in the iron industry in the late 17th and early 18th centuries
  Northern Studies: The Journal of the Scottish Society for Northern Studies, 2010, 41, 41-66.

Henrik Ågren
  Valborgs två ansikten
  Arbetarbladet, 2010, (30/4), .

Henrik Ågren
  [recension av] Anders Isaksson: Kärlek och krig, Revolutionen 1809.
  Arbetarbladet, 2009, (2/3), .

Henrik Ågren
  [recension av] Gunnar Fredriksson: David Hume. Humanisten och skeptikern.
  Arbetarbladet, 2009, (27/7), .

Henrik Ågren
  [recension av] Lars Hermanson: Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200.
  Arbetarbladet, 2009, (31/7), .

Henrik Ågren
  [recension av] Niclas Zetterling: Hitler mot Stalin. Kampen på östfronten 1941–45.
  Arbetarbladet, 2009, (24/6), .

Henrik Ågren
  [recension av] Oskar Sjöström: Fraustadt 1706 – ett fält färgat rött.
  Arbetarbladet, 2009, (21/10), .

Henrik Ågren
  [recension av] Samuel Edquist: En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelser.
  Arbetarbladet, 2009, (18/7), .

Henrik Ågren
  [recension av] Striden i Gestilren 1210.
  Arbetarbladet, 2009, (14/9), .

Henrik Ågren
  [recension av] Sveriges historia. 1-2
  Arbetarbladet, 2009, (15/12), .

Henrik Ågren
  [recension av] Tuomas Heikkilä: Henrikslegenden.
  Arbetarbladet, 2009, (4/10), .

Henrik Ågren
  [recension av] Ulf Ivar Nilsson: Gävle – den odödliga staden & andra historier från Gästrikland.
  Arbetarbladet, 2009, (28/10), .

Books

Henrik Ågren
  Erik den helige - landsfader eller beläte?: En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen
    Sekel Bokförlag, 2012.


Henrik Ågren
  Kejsarens nya kläder: Historiebruk och kulturarv under tidigmodern reformation och modern revolution
    Opuscula Historica Upsaliensia, 46, Swedish Science Press, 2011.


Henrik Ågren
  Gatunamn och platskänsla i Uppsala
    Edition Edda, 1999.


Anders Florén and Henrik Ågren
  Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
    Studentlitteratur, 1998.


Anthologies

Henrik Ågren
  Goda exempel: värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt
  Opuscula Historica Upsaliensia, 43, Uppsala universitet, 2010.


Henrik Ågren, Elisabeth Michelsson and Olof Sundqvist
  Royalties and Sanctuaries: Religious and Historical Symbols in the Context of Cultural Change in Sweden and England c. 1000–1600
  Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie, 15, University of Gävle, 2009.


Henrik Ågren
  När studenten blev modern: Uppsalas studenter 1600-1850
  Opuscula Historica Upsaliensia, 23, Historiska institutionen, 1999.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Henrik Ågren
  Erik den helige som protestantisk rikssymbol: Utvecklingen från 1540-talet till 1810-talet
  <em>Goda exempel</em>: <em>Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt</em>, Uppsala universitet, 2010, .


Henrik Ågren
  Emund Slemme – kättare eller frihetshjälte?: En nordisk investiturstrid och dess historiografiska efterspel
  Tankar om ursprung: Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning, Statens historiska museum, 2009, 119-141.


Henrik Ågren
  "Gustav Vasa, St Erik, and Old Uppsala": "The Political Impact of Old Religious Symbols in Reformation Era Sweden."
  Royalties and sanctuaries: religious and historical symbols in the context of cultural change in Sweden and England c. 1000-1600, Gävle University Press, 2009, 36-76.


Henrik Ågren
  "Introduction."
  Royalties and sanctuaries: religious and historical symbols in the context of cultural change in Sweden and England c. 1000-1600, Gävle University Press, 2009, 5-10.


Henrik Ågren and Stefan Simander
  Arvet efter Isak Mackey: framtidsutsikterna för en grupp brukspatronsättlingar under svenskt 1600- och 1700-tal
  Släktforskarnas årsbok. [20]07, Sveriges Släktforskarförbund, 2007, 217-256.


Conference Articles

Henrik Ågren
  Stånd eller profession?: Principer för social stratifiering via titlar i det tidiga 1700-talets Sverige
  Svenska historikermötet, Stockholm, 8-10 maj 2014, 2014.


Henrik Ågren
  Erik den helige - landsfader eller beläte?: Synen på inhemska helgon i svensk historieskrivning under 1700-talet
  Sverige och allt det andra – det svenska 1700-talet i global belysning, 25–26 oktober 2012, Uppsala, 2012.


Henrik Ågren
  Arvet efter Isak Mackey
  Svenska historikermötet 5-7 maj 2011, Göteborg, 2011.


Henrik Ågren
  From a three-point to a seven-point grading scale
  13th Annual Teaching and Learning in History Conference, Oxford, 4-5 April 2011, 2011.


Henrik Ågren and Mikael Alm
  ”Polityka państwowa wobec kształtowania postawobywalteskich.”
  <em>Toruńskie spotkania dydaktyczne VIII.</em>: <em>Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej iobywatelskiej.</em>, 2011.


Henrik Ågren
  The Heritage of Isak Mackay
  The inaugural St Magnus conference, Orkney, Scotland, 14-15 April 2011, 2011.


Henrik Ågren, Mikael Alm and David Ludvigsson
  "Nauczanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyższym"
  <em>Obraz, dżwięk i smak w edukacji historycznej</em><em></em>: <em>Toruńskie spotkania dydaktyczne VII</em>, 2010.


Henrik Ågren
  Internationalisation in History studies: A Swedish perspective
  11th Annual Conference for Learning and Teaching in History, 1-3 April 2009, Oxford, UK, 2009.


Henrik Ågren
  Gustav Vasa och Gamla Uppsala
  Svenska historikermötet 2008, Lund den 24-26 april, 2008.


Ph.D. Theses

Henrik Ågren
  Tidigmodern tid: Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730
  1998.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21