Göm menyn

Publications for Helena Köhler


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Helena Köhler
  Individual metering and debiting (IMD) in Sweden: A qualitative long-term follow-up study of householders water-use routines
  Energy Policy, 2017, 108, 344-354.

Kristina Trygg and Helena Köhler
  Exkursion - varför då?
  Geografiska Notiser, 2015, 73(1), 16-22.

Helena Krantz
  Water Systems Meeting Everyday Life: A Conceptual Model of Household Use of Urban Water and Sanitation Systems
  Public Works Management & Policy, 2012, 17(1), 103-119.

Mats Bladh and Helena Krantz
  Towards a bright future? Household use of electric light: A microlevel study.
  Energy Policy, 2008, 36(9), 3521-3530.
 Web of Science® Times Cited: 32

Helena Krantz
  Household routines-A time-space issue: A theoretical approach applied on the case of water and sanitation
  Applied Geography, 2006, 26(3-4), 227-241.
 Web of Science® Times Cited: 9

Mattias Hjerpe and Helena Krantz
  Individuell mätning av vatten - om hushållens respons och praktikerns överväganden
  Vatten : tidskrift för vattenvård, 2006, 62, 83-90.

Jan-Olof Drangert and Helena Krantz
  Hammarby Sjöstad - miljöföreställningar och verkligheter.
  Vatten. Tidskrift för vattenvård., 2002, 58(2), 89-95.

Anders Jägerskog and Helena Krantz
  Här gäller inte bara kalla fakta - Kultur och politik avgör hur stater agerar i klimatfrågan
  Göteborgsposten, 2001, 2001-09-09, .

Helena Krantz and Mattias Hjerpe
  Användning av våtmarker för kommunalt dag- och avloppsvatten.: Nuläge och framtida trender.
  Vatten. Tidskrift för vattenvård, 2000, 56(4), 273-278.

Chapters in Books

Helena Krantz and Jan-Olof Drangert
  Household perspectives in managing sustainable cities
  Strategic Planning of Sustainable Urban Water Management, IWA Publishing, 2006, 112-122.


Marianne Löwgren, Helena Krantz and Mattias Hjerpe
  Konflikter med annan markanvändning.
  Våtmarksboken : skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker., Vattenstrategiska forskningsprogrammet (VASTRA), 2002, 175-186.


Marianne Löwgren, Peter Frykblom, Mattias Hjerpe and Helena Krantz
  Våtmarkernas kostnader, "onytta" och nytta.
  Våtmarksboken: skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker., Vattenstrategiska forskningsprogrammet (VASTRA), 2002, 212-231.


Ph.D. Theses

Helena Krantz
  Matter that matters: A study of household routines in a process of changing water and sanitation arrangements
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Håkan Jönsson, Nicholas Ashbolt, Andras Baky, Jan-Olof Drangert, Helena Krantz, Erik Kärrman, Anna Ledin, Jacob Ottosson, Helena Almqvist, Therese Westrell and Björn Vinnerås
  Slutrapport för modellstaden Urbana Enklaven.
  Urban Water Rapport, 2005:8, 2005.


Helena Krantz and Mattias Hjerpe
  Hantering av dagvatten i öppna strukturer i stadsmiljö.: Fallet Augustenborg i Malmö.
  International Green Roof Institute, 002, 2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21