Göm menyn

Publications for Hanna Sjögren


Journal Articles

Hanna Sjögren, Per Gyberg and Malin Henriksson
  Human–animal relations beyond the zoo: the quest for a more inclusive sustainability education
  Pedagogy, Culture & Society, 2015, 23(4), 597-615.
   Fulltext  PDF  

Hanna Sjögren
  Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2014, 19(2-3), 90-109.

Hanna Sjögren
  Educable Futures?: Managing Epistemological Uncertainties in Sustainability Education
  Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, 2014, 1(2), .

Per Gyberg and Hanna Sjögren
  Quiz-kunskap och läraryrkets död
  Östgöta Correspondenten, 2013, , B17.

Ph.D. Theses

Hanna Sjögren
  Sustainability for Whom?: The Politics of Imagining Environmental Change in Education
  2016.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30