Göm menyn

Publications for Hans Sjögren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Hans Sjögren
  Family multinationals. Entrepreneurship, governance, and pathways to internationalization
  Business History, 2017, 59(6), 981-983.

Joseph Amankwah-Amoah, Hans Sjögren and Jan Ottosson
  United We Stand, Divided We Fall.: Historical Trajectory of Strategic Renewal Activities at Scandinavian Airlines System, 1946-2012.
  Business History, 2017, 59(4), 572-606.
 Web of Science® Times Cited: 1

Lihua Zhang, Hans Sjögren and Miki Kishida
  The emergence and organizational persistence of business groups in China, Japan, and Sweden
  Industrial and Corporate Change, 2016, 25(6), 885-902.
 Web of Science® Times Cited: 2

Hans Sjögren, Marcus Gustavsson and Daniel Levén
  The Timing of the Popping: Using the Log-Periodic Power Law Model to Predict the Bursting of Bubbles on Financial Markets
  Financial History Review, 2016, 23(2), 193-217.

Hans Sjögren
  Design by IKEA: A Cultural History
  Business history review, 2015, 89(2), 364-367.

Hans Sjögren, Thomas Taro Lennerfors and Rene Taudal Poulsen
  The Transformation of Swedish Shipping, 1970-2010
  Business history review, 2012, 86(3), 417-445.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Carl Magnus Bjuggren, Dan Johansson and Hans Sjögren
  A Note on Employment and GDP in Family-Owned Business: A Descriptive Analysis
  Family Business Review, 2011, 24(4), 362-371.
 Web of Science® Times Cited: 17

Hans Sjögren and Miki Kishida
  Has the Control-Oriented Industrial Finance Syste Faded Away? : A Comparative Analysis of Japan and Sweden
  Scandinavian Economic History Review, 2009, 57(2), 156-171.

Hans Sjögren
  "Alla andra gör det" - om normförskjutningar i relation til ekobrott
  Tvärsnitt, 2008, (3), .

Hans Sjögren
  Family Capitalism within Big Business
  Scandinavian Economic History Review, 2006, 54(2), 161-186.

Hans Sjögren and Marcus Zackrisson
  The Search for Competent Capital: Financing of High Technology
  Abstracts ... annual convention / International Reading Association, 2005, 7, 75-97.

Hans Sjögren and M. Zackrisson
  The search for competent capital: Financing of high technology small firms in Sweden and USA
  Venture Capital: an International Journal of Entrepreneurial Finance, 2005, 7(1), 75-97.

Hans Sjögren
  Banking industry, foreign business - Stockholm's Enskilda-Bank, 1910-1924
  Business History, 2001, 43(3), 153-154.

Hans Sjögren
  The firm - Family and business celebrating a 125th birthday - From A. Johnson and Co to the Axel Johnson Group
  Business History, 2000, 42(1), 125-126.

Hans Sjögren
  When shipping is Gambling: the Bankruptcy of Saléninvest 1984
  Scandinavian Economic History Review, 1999, 47(1), 48-64.

Charles Edquist and Hans Sjögren
  Inget samband mellan investeringar och lönsamhet? En studie av industriell dynamik 1975-1995
  Ekonomiska samfundets tidskrift, 1998, 2, .

Books

Hans Sjögren
  Family Dynasties: The Evolution of Global Business in Scandinavia
    Routledge International Studies in Business History, , Routledge, 2018.


Hans Sjögren
  Familjedynastier: Så blev Sverige rikt
    Volante förlag, 2017.


Hans Sjögren
  Högtryck: SAS och omvandlingen
    Dialogos, 2015.


Hans Sjögren
  Den uthålliga kapitalismen: Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget
    SNS förlag, 2012.


Herbert Jacobson, Dan Magnusson, Johanna Romare, Hans Sjögren and Ingrid Thörn Berggren
  Svart, grått, vitt: en lärobok om ekonomisk brottslighet
    Studentlitteratur, 2012.


Hans Sjögren
  I en värld av risker: EKN 1933-2010
    Ekerlids förlag, 2010.


Hans Sjögren
  Kapitalismens värdekontrakt och relationskapital
    Ratio förlag, 2008.


Hans Sjögren
  Den uthålliga kapitlismen: bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget
    SNS, 2005.


Göran Skogh and Hans Sjögren
  New Perspectives on economic crime.
    New horizons in law and economics, , Edward Elgar Publishing, 2004.


Hans Sjögren
  Spelet i Saléninvest: staten, bankerna, ägarna och ledningen 1973-97
    Ekerlid : Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögskolan, 1999.


Anthologies

Anders Perlinge and Hans Sjögren
  Biographies of the Financial World
  Gidlunds förlag, 2012.


Susanna Fellman, Martin Iversen, Hans Sjögren and Lars Thue
  Creating Nordic Capitalism: The Business History of a Competitive Periphery
  Palgrave Macmillan, 2008.


Karl Gratzer and Hans Sjögren
  Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi
  Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 1999.


Chapters in Books

Hans Sjögren
  Skandinaviskt förankrat samarbete. Fallet SAS
  Historikere i oppdrag<em> </em>: Festskrift till Trond Bergh, Sverre Knutsen och Lars Thue, Novus Forlag, 2016, 141-163.


Hans Sjögren
  Entrepreneurial Spirit in the Evolution of the Swedish Family Businesses
  The Endurance of Family Business: A Global Review, Cambridge University Press, 2013, .


Hans Sjögren
  Familjedynastier
  Familjeföretagande: affärer och känslor, SNS förlag, 2012, 90-124.


Réne Taudal Poulsen, Hans Sjögren and Thomas Taro Lennerfors
  The Two Declines of Swedish Shipping, 1960-2010
  Global Shipping in small Nations: Nordic experiences after 1960, Palgrave Macmillan, 2012, 100-128.


Hans Sjögren
  Exportkreditgarantier och näringslivets omvandling
  Morgondagens industri: att sätta spelregler och flytta gränser, Studentlitteratur, 2011, 55-68.


Hans Sjögren, Carl Magnus Bjuggren and Dan Johansson
  Family business, GDP and Employment
  Business History in Sweden, Gidlunds förlag, 2011, .


Hans Sjögren and sverre knutsen
  Why do banking crises occur? An Evolutionary Model of banking crises
  The Swedish financial Revolution, Palgrave Macmillan, 2009, 272.


Hans Sjögren
  Stockholms sjöfart i omvandling
  Tillväxt och tradition: Stockholms moderna ekonomiska historia, Stockholmia förlag, 2008, 215-248.


Hans Sjögren
  Stockholms sjöfart i omvandling
  Tillväxt &amp; tradition : perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia, Stockholmia förlag, 2008, -333.


Hans Sjögren
  En storsvensk donation
  Sista fracken inga fickor har. Filantropi och ekonomisk tillväxt, SNS, 2004, 55-72.


Hans Sjögren
  Svenska stiftelser
  Sista fracken inga fickor har : filantropi och ekonomisk tillväx, SNS, 2004, 35-54.


Hans Sjögren
  I perspektiv på pengar
  I samma båt: uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson, Uppsala Universitet, Acta Universitatis Upsaliensis, 2003, -212.


Hans Sjögren
  Perspektiv på pengar
  I samma båt: uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson, Uppsala universitet, 2003, 15-30.


Hans Sjögren
  Spelet i Saléninvest. Staten, bankerna, ägarna och ledningen 1973-97
  Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi, Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 1999, .


Ph.D. Theses

Johanna Romare
  Etik och ekonomiskt handlande: En undersökning av moral och egenintresse
  2014.


  Fulltext PDF

Carl Magnus Bjuggren
  Family Matters: Essays on Family Firms and Employment Protection
  2013.


  Fulltext PDF

Mikael Wendschlag
  Theoretical and empirical accounts of Swedish financial supervision in the twentieth century
  2012.


  Fulltext PDF

Marcus Zackrisson
  Financial systems and the financing of high-technology small firms: The cases of Sweden, Linköping, and Santa Clara County
  2003.


Reports

Hans Sjögren
  Filantropi genom stiftelser
  Filantropiskt forum Rapport, 1, 2012.


Lihua Zhang, Hans Sjögren and Miki Kishida
  The Economic Rationale for Business Groups: A comparative study of China, Japan and Sweden
  Research reports EHF/EHFF, 25, 2012.


Hans Sjögren
  Breaking the Industrial logic: A Comparative Study of Family Dynasties
  Research reports EHF/EHFF, 24, 2011.


  Fulltext PDF

Olle Nygårds, Jonas Norin, Hans Sjögren, Helen Forslind and Lars Korsell
  Karteller och korruption: Otillåten påverkan mot offentlig upphandling
  Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie, 2009:9, 2010.


  Fulltext PDF

Hans Sjögren and Dan Magnusson
  Skatteundandragande, penningtvätt och organiserad brottslighet
  EHFF Forskningsrapport, Stockholm School of Economics, 19, 2007.


Dan Magnusson and Hans Sjögren
  Skatteundandragande, penningtvätt och organiserad brottslighet
  EHFF Forskningsrapporter, , 2007.


Charles Edquist and Hans Sjögren
  Östergötland: en innovativ miljö?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2001:2, 2001.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21