Göm menyn

Publications for Hans Nilsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Björn Grip and Hans Nilsson
  PERSPECTIVES ON THE RISE AND FALL OF SWEDISH CARDIAC EPIDEMICS: The cases of Linköping and Norrköping
  Scandinavian Journal of History, 2016, 41(1), 32-53.
   Fulltext  PDF  

Carina Wennerholm, Björn Grip, AnnaKarin Johansson, Hans Nilsson, Marja-Liisa Honkasalo and Tomas Faresjö
  Cardiovascular disease occurrence in two close but different social environments
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH GEOGRAPHICS, 2011, 10(5), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 16

Tomas Faresjö, Johan Söderquist, Johnny Ludvigsson, Ewa Grodzinsky and Hans Nilsson
  Tvillingstäder med stora sociala skillnader i folkhälsa - ett samhällsmedicinskt experiment inleds i Norrköping och Linköping: [Twin cities with big social differences when it comes to public health. A sociomedical "experiment" introduced in Norrkoping and Linkoping]
  Läkartidningen, 2007, 104(23), 1788-1790.

Jan-Olof Drangert, Marie Clark Nelson and Hans Nilsson
  Why Did They Become Pipe-Bound Cities?: Early Water and Sewerage Alternatives in Swedish Cities
  Public Works Management & Policy, 2002, 6(3), 172-172-185.

Sören Edvinsson and Hans Nilsson
  Migration and Mortality. Swedish Towns During Industrialization
  Annales de demographie historique, 1999, 2, 63-96.

Books

Hans Nilsson and Marie Ohlsén
  Malmslätt - rätt och slätt: historien om ett samhälle
    DIBB förlag, 2012.


Gunnar Elfström and Hans Nilsson
  Fromholtz Linköping
    Linköpings universitet, 2008.


Göran Billeson, Gunnar Elfström and Hans Nilsson
  Från sockerbruk till high tech: personer som förändrat bilden av Linköping
    Linköpings universitet, 2008.


Hans Nilsson and Lars-Göran Tedebrand
  Familjer i växande städer: strukturer och strategier vid familjebildning i Sverige 1840-1940
    Report from the Demographic Data Base, 27, Umeå universitet, 2005.


Hans Nilsson and Greger Karlsson
  Linköpings socialdemokratiska arbetarekommun 100 år
    Linköpings socialdemokrater, 2000.


Peter Berkesand, Björn Horgby and Hans Nilsson
  Glimtar från Tannefors
    Tannefors hembygdsförening, 1999.


Lasse Kvarnström, Dag Lindström, Hans Nilsson, Lotta Holme, Mats Sjöberg, Jan Sundin, Roger Qvarsell and John Sviden
  Historia i Linköping
    Socialhistoria i Linköping, 6, Linköping University Electronic Press, 1999.


  Fulltext PDF

Anthologies

Peter Berkesand and Hans Nilsson
  Linköpingsbygden: Hembygdsföreningar berättar
  Centrum för lokalhistoria, 2004.


Hans Nilsson
  Landstinget i Östergötland 1975 - 2002
  Landstinget i Östergötland, 2003.


Hans Nilsson
  Norrköpings historia: 1900-talet
  Centrum för lokalhistoria, 2000.


Hans Nilsson
  Linköpings historia: 1900-talet
  Centrum för lokalhistoria, 1999.


Hans Nilsson
  Stångebro: händelser kring vattnet
  Östergötland, 1997/98, Östergötlands länsmuseums förlag, 1998.


Chapters in Books

Hans Nilsson
  Henric Westman och historien om Linköping
  Till gagn och varaktig nytta: Westman-Wernerska stiftelsen 1913-2013, Östergötlands museum, 2014, 88-105.


Hans Nilsson and Tomas Faresjö
  Twin Cities Research Group: en växande forskningsplattform i Jan Sundins anda
  Se människan : demografi, rätt och hälsa: en vänbok till Jan Sundin, Linköpings universitet, 2008, 195-202.


Hans Nilsson
  Skolmusikkåren 100 år
  Vår stad Linköping: Årsbok 2006, Linköpings kommun, 2006, 72-81.


Hans Nilsson
  Även här – Erling Sandberg
  Vår stad Linköping: Årsbok 2006, Linköpings kommun, 2006, 59-63.


Hans Nilsson and Kerstin Karlsson
  Folkets park i Linköping
  Vår stad Linköping: Årsbok 2005, Linköpings kommun, 2005, 99-109.


Hans Nilsson
  Försöken att skapa en östgötsk identitet
  Östgötar – finns dom?: Om östgötska identiteter och den roll de spelatoch kan spela för samhällsförändringen, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005, 19-19.


Dan Malmsten and Hans Nilsson
  Kulturarv Östergötland
  Om ABM: en antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, ABM resurs, Länsmuseet Västernorrland, 2005, 12-15.


Hans Nilsson and Kerstin Karlsson
  Majkarnevalen och Bonnkapälle
  Vår stad Linköping: Årsbok 2004, Linköpings kommun, 2004, 41-48.


Hans Nilsson, Lars-Göran Tedebrand and Lotta Vikström
  Marriage Patterns in Swedish Cities 1840-1990
  Living in the city : 14th-20th centuries: proceedings of the international conference held by International Commission for Historical Demography (ICHD), La Sapienza, University of Rome, 2004, 203-236.


Hans Nilsson
  Vart tog småstaden vägen?
  Mer än 1000 ord: 50 år med Correns bilder, Östergötlands länsmuseum i samarbete med Östgöta correspondenten, 2002, 31-39.


Hans Nilsson
  Lasarettet: ett av Linköpings ben
  Vår stad Linköping: Årsbok 2001, Linköpings kommun, 2001, 49-56.


Hans Nilsson
  Kontaktnätet för lokalhistoria i skolan
  Historielärarnas förenings årsskrift 1998/1999, Historielärarnas förening, 2000, 65-68.


Sören Edvinsson and Hans Nilsson
  Urban mortality in Sweden during the 19th century
  Population dynamics during industrialization, Umeå universitet, Demografiska databasen, 2000, 39-81.


Hans Nilsson
  Norrköping och Linköping – syskonstäder genom historien
  Svenska turistföreningens årsbok: 2000 Östergötland, Svenska turistföreningen, 1999, 77-87.


Hans Nilsson
  Det farliga och det hälsosamma vattnet
  Stångebro: händelser kring vattnet, Östergötlands länsmuseums förlag, 1998, 254-275.


Hans Nilsson
  Inledning: Stångebro och området kring Stångåns nedre lopp
  Stångebro: händelser kring vattnet, Östergötlands länsmuseums förlag, 1998, 11-21.


Hans Nilsson
  Arbete och ohälsa i ett historiskt perspektiv
  Arbetsvillkor, yrke och ohälsa i Östergötland: en antologi, Landstinget i Östergötland, 1996, 11-22.


Hans Nilsson
  Hälsa och stadsrenhållning under 1800-talet
  <em> </em>Nordisk arkitekturforskning, Nordisk förening för arkitekturforskning, 1995, 19-26.


Hans Nilsson
  Väckelsen
  Linköpingsbygden, Linköpings kommun, 1987, 369-385.


Conference Articles

Marie C Nelson and Hans Nilsson
  The Perennial Pig Problem: Pigs in theory and practice in 19th century towns and cities
  Urban Europe in Comparative Perspective,2006, 2007.


Lars-Göran Tedebrand and Hans Nilsson
  Family and Childbirth in Urban Sweden 1840-1940
  Twenty-Sixth Annual Social Science History Meeting, November 15-18, Chicago, USA, 2001.


Hans Nilsson and Lars-Göran Tedebrand
  Determinants of Marriage Patterns in Urban Sweden 1840-1990
  The Social Science History Association Annual meeting, 19-22 November, Chicago, USA, 1998.


Hans Nilsson and Lars-Göran Tedebrand
  Marriage During Industrialization. Inmigrants to Swedish Cities 1840-1900
  The second European Social Science History Conference, 5-7 March, Amsterdam, The Netherlands, 1998.


Hans Nilsson
  Lokalhistoria i teori och praktik. IT, skola och fritidsforskning
  Att se det stora i det lilla: Rapport från en kontaktkonferens i lokalhistoria i Karlstad 14-15 mars 1996, 1996.


Hans Nilsson and Lars-Göran Tedebrand
  Urban Adaption, the Case of Sweden
  The Social Science History Association Annual meeting, October 10-13, New Orleans, USA, 1996.


Hans Nilsson and Magdalena Ståhling
  Literacy and Childcare. A study of Infant Mortality in a Nineteenth-Century Swedish City
  Annual meeting of the Social Science History Association (SSHA), Chicago, 1992.


Hans Nilsson and Jan Sundin
  Spatial and Social Aspects on Mortality in Nineteenth-Century Linköping and its Hinterland
  Annual meeting of the Social Science History Association (SSHA), November, New Orleans, 1991.


Ph.D. Theses

Erik Petersson
  Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780
  2017.


  Fulltext PDF

Björn Grip
  Den ojämlika dödligheten: Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer
  2016.


  Fulltext PDF

Hans Nilsson
  Mot bättre hälsa: Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894
  1994.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Björn Grip
  Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

Hans Nilsson and Tomas Faresjö
  Stor skillnad: om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Hans Nilsson
  Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland 2008-2010
  2008.


  Fulltext PDF

Hans Nilsson and Lars-Göran Tedebrand
  Marriage Patterns and Family Building in Swedish Cities 1840-1920
  2000.


Hans Nilsson
  Elever forskar i lokalhistoria: Konferensrapport, oktober 1997
  Centrums för lokalhistoria rapportserie, 11, 1997.


  Fulltext PDF

Hans Nilsson
  Att använda lokalhistoria i undervisningen: Konferensrapport, juni 1995
  Centrums för lokalhistoria rapportserie, 9, 1995.


  Fulltext PDF

Hans Nilsson and Sam Willner
  Inflyttare till Linköping under 1800-talet
  Centrums för lokalhistoria rapportserie, 6, 1994.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21