Göm menyn

Publications for Hanna Antonsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Conference Articles

Hanna Antonsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Gendering of public sector organizations - paradoxical processes of stability and change
  Nya perspektiv på kön och arbete,2009, 2009.


Anna Fogelberg Eriksson and Hanna Antonsson
  Women leading women - a masculine or feminine business? Management in Swedish elderly care.
  Engendering Leadership Through Research and Practice,2008, 2008.


Ph.D. Theses

Hanna Antonsson
  Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden: Relationen mellan arbete och organisering
  2013.


  Fulltext PDF

Reports

Hanna Antonsson, Elisabeth Sundin and Ulla Göranson
  Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen
  2006.


Hanna Antonsson
  En kartläggning av ett halvt sekels jämställdhetsinsatser i Sverige
  2005.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30