Publications for Gunilla Petersson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

teams stakeholders special societies social return-to-work relationship rehabilitation professionals occupational insurance injury injuries health fathers empirical cooperative cooperation consists assessments

Journal Articles

Gunilla Petersson
  Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse
  Sociologisk forskning, 2012, 49(3), 211-226.

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  Swedish Rehabilitation Professionals’ Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System
  Disability and Rehabilitation, 2011, 33(15-16), 1373-1382.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  A Matter of Trust?: A Study of Coordination of Swedish Stakeholders in Return-to-Work
  Journal of occupational rehabilitation, 2010, 20, 299-310.
 Web of Science® Times Cited: 5

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  The Work Ability Divide: Holistic and Reductionistic Approaches in Swedish Interdisciplinary Rehabilitation Teams
  Journal of occupational rehabilitation, 2009, 19(3), 264-273.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Gunilla Petersson
  Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder. Om socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2006, 13(1), 51-65.

Gunilla Petersson
  A selected few: School societies and symbolic capital in the Swedish upper secondary school
  Young : Nordic journal of youth research, 2004, 12(2), 221-235.

Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Höviska riddare och våldtäktsmän
  Locus, 1999, (3), 38-51.

Chapters in Books

Gunilla Petersson
  Med hänsyn till barnets vilja? Socialtjänstlagens barnperspektiv och den nya välfärdsstatens villkor
  Barnets bästa.: En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Symposion, 2003, 139-176.


Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Dielselbögar och puderluder - gymnasieskolan som distinktionsskapande praktik
  Möten - en vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, Univ., 1999, 399-416.


Gunilla Petersson and Karin Wennström
  Guld eller gröna skogar - en explorativ studie av frikyrkomänniskans utopisystem
  Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten, Carlssons, 1993, 153-175.


Gunilla Petersson
  "Hej Gud! Vad vill du att jag skall göra?" En intervjustudie av ungdomar i frikyrkan
  Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten, Carlsson, 1993, 233-256.


Conference Articles

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  Swedish Rehabilitation Professionals' Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System
  Poster presentation at the ICOH-WOPS conference, Amsterdam, Netherlands 2010, 2010.


Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  Discretion, governance and cooperative learning: Swedish rehabilitation professionals’ experiences of financial cooperation
  Poster presentation at the WDPI conference, Angers, France 2010, 2010.


Ph.D. Theses

Gunilla Petersson  Arbetsskadeförsäkring: Politik, byråkrati och expertis
  1995.


Reports

Gunilla Petersson
  De slutna sällskapens skola - En studie av gymnasieelevers fritidsaktiviteter i skolan
  Working papers on childhood and the study of children, 1, 1998.


Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Jag är Lyrist - gymnasieföreningar som social praktik: Rapport 1.En studie av gymnasisters syn på utbildning, fritid, och framtid
  Working papers on childhood and the study of children, , 1996.


  Fulltext PDF