Göm menyn

Publications for Gunilla Petersson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Gunilla Petersson
  Utbrändhet som arbetsskada och motståndsberättelse
  Sociologisk forskning, 2012, 49(3), 211-226.

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  Swedish Rehabilitation Professionals’ Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System
  Disability and Rehabilitation, 2011, 33(15-16), 1373-1382.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 14

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  A Matter of Trust?: A Study of Coordination of Swedish Stakeholders in Return-to-Work
  Journal of occupational rehabilitation, 2010, 20, 299-310.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 15

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  The Work Ability Divide: Holistic and Reductionistic Approaches in Swedish Interdisciplinary Rehabilitation Teams
  Journal of occupational rehabilitation, 2009, 19(3), 264-273.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 26

Gunilla Petersson
  Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder. Om socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2006, 13(1), 51-65.

Gunilla Petersson
  A selected few: School societies and symbolic capital in the Swedish upper secondary school
  Young : Nordic journal of youth research, 2004, 12(2), 221-235.

Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Höviska riddare och våldtäktsmän
  Locus, 1999, (3), 38-51.

Chapters in Books

Gunilla Petersson
  Med hänsyn till barnets vilja? Socialtjänstlagens barnperspektiv och den nya välfärdsstatens villkor
  Barnets bästa.: En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Symposion, 2003, 139-176.


Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Dielselbögar och puderluder - gymnasieskolan som distinktionsskapande praktik
  Möten - en vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, Univ., 1999, 399-416.


Gunilla Petersson and Karin Wennström
  Guld eller gröna skogar - en explorativ studie av frikyrkomänniskans utopisystem
  Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten, Carlssons, 1993, 153-175.


Gunilla Petersson
  "Hej Gud! Vad vill du att jag skall göra?" En intervjustudie av ungdomar i frikyrkan
  Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten, Carlsson, 1993, 233-256.


Conference Proceedings

Gunilla Petersson, Maria Sundkvist, Gena Weiner and Ingrid Soderlind
  Papers presented at the European Social Science History Conference May, 1996
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:11, Linköping University Electronic Press, 1996.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  Discretion, governance and cooperative learning: Swedish rehabilitation professionals’ experiences of financial cooperation
  Poster presentation at the WDPI conference, Angers, France 2010, 2010.


Christian Ståhl, Tommy Svensson, Gunilla Petersson and Kerstin Ekberg
  Swedish Rehabilitation Professionals' Perspectives on Work Ability Assessments in a Changing Sickness Insurance System
  Poster presentation at the ICOH-WOPS conference, Amsterdam, Netherlands 2010, 2010.


Ph.D. Theses

Gunilla Petersson  Arbetsskadeförsäkring: Politik, byråkrati och expertis
  1995.


Reports

Gunilla Petersson
  Utbrändhet som arbetsskada: Försäkringspraktik och arbetsskadeidentitet
  Linköping Studies in Social Work and Welfare, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Margareta Bredmar, Bo Davidson, Hanna Leinhard and Gunilla Petersson
  Pengarna, barnen och livet: en kvalitativ studie av familjer med sammansatta problem och deras möte med socialtjänsten: familjer i socialtjänsten - ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 2
  FoU-rapport, 2014:76, 2014.


  Fulltext PDF

Gunilla Petersson
  De slutna sällskapens skola - En studie av gymnasieelevers fritidsaktiviteter i skolan
  Working papers on childhood and the study of children, 1, 1998.


Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Jag är Lyrist - gymnasieföreningar som social praktik: Rapport 1.En studie av gymnasisters syn på utbildning, fritid, och framtid
  Working papers on childhood and the study of children, , 1996.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21