Publications for Gunilla Guvå
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Keywords

taking supposed social samband returning retaining psychologists psychologist police peaceful p>this masshändelser kravaller handling ge development consultee-centered consultee consultation boken

Journal Articles

Michael Rosander and Gunilla Guvå
  Keeping the peace: Police behaviour at a mass event
 
Altmetric usage: 1

  Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 2012, 9(1), 52-68.

Books

Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  A grounded theory approach to foreign market expansion in newly emerging markets: two Finnish companies in the Visegrád countries
    Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 4, Hans Reitzels Forlag, 2004.


Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  Grundad teori ett teorigenererande forskningsperspektiv
    Liber, 2003.


Chapters in Books

Michael Rosander and Gunilla Guvå
  Polisens aktiva bidrag till fredlig utveckling vid fotbolls-VM 2006
  <em>Demonstrationer och sporthändelser - om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest</em>, Studentlitteratur, 2010, 187-200.


Ingrid Hylander and Gunilla Guvå
  Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv
  Metoder i paedagogisk og psykologisk forskning, Roskilde university press, 2005, -111.


Ingrid Hylander and Gunilla Guvå
  A model for consultation with day care and pre-schools
  Consultee-centered consultation: Improving the Quality of Professional Services in schools and community organizations, NJ. Erlbaum, 2004, -405.


Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Michael Rosander, K. Emilsson and M. Lind
  The Gothenburg Riots - Identity formation and attitude changes through participation in peaceful demonstrations and violent tumult
  The group as a paradox : proceedings from a conference on group and social psychology, Stockholm university, May 2002, GRASP 2002, Stockholm University, 2003, -147.


Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  Förändrad tilltro till demokratiska spelregler
  Göteborgskravallerna: identitetsskapande och attitydförändringar genom deltagande i fredliga demonstrationer och våldsamma upplopp, Styrelsen för Psykologiskt försvar, 2002, -99.


Conference Articles

Michael Rosander and Gunilla Guvå
  Demonstrations as a communicative interplay between demonstrators and the police
  The British Psychological Society’s Social Psychology Section’s annual conference, Sheffield, UK, 2009.


Michael Rosander and Gunilla Guvå
  Using practitioners in research - practical or problematic?
  The British Psychological Society's Annual Conference, Dublin, Ireland, 2008.


Michael Rosander and Gunilla Guvå
  “Don’t call them demonstrators”, dealing with activists in the autonomous setting
  The Public order management seminar, Stockholm, Sweden, 2007.


Ingrid Hylander, Gunilla Guvå and Michael Rosander
  Hotbilder och kollektiv tilltro. Om konsekvenserna av krigs- och fredsskapande intentioner i mötet mellan stora grupper
  Psykologidagarna, Stockholm, Sweden, 2006.


Ph.D. Theses

Gunilla Guvå
  Skolpsykologers rolltagande: överlämning och hantering av elevvårdsfrågor
  2001.


Reports

Gunilla Guvå
  Och de tre skola bliva ett: Om elevhälsans tre spår
  FOG rapport, 67, 2010.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Riots and Disturbances: How riots start and how order is secured
  FOG rapport, 64, 2009.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik
  FOG rapport, 65, 2009.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Polisens riskbedömning och dess konsekvenser i samband med demonstrationer: en analys av salemdemonstrationer och några europeiska masshändelser
  FOG rapport, 59, 2008.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Reclaim the streets: En analys av strategiska händelser i samband med olovliga gatumanifestationer
  FOG rapport, 52, 2005.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Salemmanifestationerna 2004: Ett samspel med flera geografiska och ideologiska fokus
  FOG rapport, 56, 2005.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Kravaller och social identitet: en forskningsöversikt
  FOG rapport, 53, 2005.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  En analys av Göteborgskommitténs betänkande Göteborg 2001 (SOU 2002:122)
  FOG rapport, 54, 2005.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Polisens arbete i samband med demonstrationer som övergått till kraveller
  FOG rapport, 55, 2005.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.