Göm menyn

Publications for Gunnel Colnerud


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 10 times*

Journal Articles

Gunnel Colnerud and Marcus Samuelsson
  Dilemma eller evidens?: Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap
  Venue, 2015, 1, 1-5.

Gunnel Colnerud
  Moral stress in teaching practice
  Teachers and Teaching: theory and practice, 2015, 21(3), 346-360.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 7

Marcus Samuelsson, Gunnel Colnerud, Eva Ragnemalm, Mattias Arvola and Nordvall Mathias
  Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet
  Venue, 2015, 12, 1-5.

Fredrik Alm and Gunnel Colnerud
  Teachers' Experiences of Unfair Grading
  Educational Assessment, 2015, 20(2), 132-150.

Gunnel Colnerud
  Ethical dilemmas in research in relation to ethical review: An empirical study
  Research Ethics, 2014, 10(4), 238-253.

Gunnel Colnerud
  Teachers ethical dilemmas and the juridification of the Swedish school
  Etikk i praksis, 2014, 8(2), 22-30.

Gunnel Colnerud
  Brief report: ethical problems in research practice
  Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 2013, 8(4), 37-41.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Gunnel Colnerud
  The Ethical Problems of Reserach: An empirical study of ethics in research practice
  , 2013, , .
   Fulltext  PDF  

Gunnel Colnerud
  Ethical problems in research practice
  Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 2012, 8(4), 37-41.

Gunnel Colnerud
  Juridiken hotar forskningsetiken
  Tvärsnitt, 2011, (3-4), 76-79.

Gunnel Colnerud
  Fostran som pedagogisk uppgift
  Pedagogiska magasinet, 2010, (1), 46-49.

Gunnel Colnerud
  Tillåts läraryrket att bli en profession?
  Vägval, 2010, 10(2), 10-14.

Gunnel Colnerud and Fredrik Alm
  Även lärare har varit elever
  Pedagogiska Magasinet, 2010, (3), 16-21.

Gunnel Colnerud and Michael Rosander
  Academic dishonesty, ethical norms and learning
  ASSESSMENT and EVALUATION IN HIGHER EDUCATION, 2009, 34(5), 505-517.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 18

Gunnel Colnerud
  Det aktuella fallet ställer SULF på prov
  Universitetsläraren, 2007, 4, 16-16.

Gunnel Colnerud
  Nel Noddings och omsorgsetiken
  Utbildning och Demokrati, 2006, 15, 31-41.

Gunnel Colnerud
  Teacher ethics as a research problem: synthesis achieved  and new issues
  Teachers and Teaching: theory and practice, 2006, 12(3), 365-385.

Gunnel Colnerud
  Lärare som mobbar
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2004, 3, 47-51.

Gunnel Colnerud
  Skolan är ett lovligt byte
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2004, 1, 77-78.

Gunnel Colnerud
  Värdegrunden som praktik och diskurs
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2004, 9(2), 81-98.

Gunnel Colnerud
  Essay review. Moral dimensions of teaching
  Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 2003, 19, 559-561.

Gunnel Colnerud
  Makten över eleverna och kollegialitetens paradox
  Locus, 2003, 3, 16-27.

Gunnel Colnerud
  Den kollegiala paradoxen
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2002, 4, .

Gunnel Colnerud
  Aristotle and Teacher Ethics
  Nordisk Pedagogik, 2001, 21, 149-156.

Gunnel Colnerud
  Läraretik och IT. Om lärare, datorer och den moraliska praktiken
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 2001, 3, 58-64.

Gunnel Colnerud
  Virtues and ethical principles in academia
  Nordisk Pedagogik, 2000, 20, 24-30.

Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  De oundvikliga motpolerna
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 1999, 2, .

Gunnel Colnerud
  Etik och IT i skolan - nya frågor väcks
  ITiden : ett magasin om IT och pedagogik, 1999, 2, .

Gunnel Colnerud
  IT och etik i skolan. Värden, fostran och datorer
  ITIS, Utbildningsdepartementet, 1999, , .

Gunnel Colnerud
  Review: Teachers, Curriculum and Policy
  Journal of Curriculum Studies, 1999, 31, .

Gunnel Colnerud
  Trygve Bergem: Laereren i etikkens motlys. Rescension
  Nordisk Pedagogik, 1999, 1, .

Gunnel Colnerud
  Å skrive laereretikk
  Bedre skole, 1999, 2, .

Gunnel Colnerud
  I de mörkaste vrårna av skolans värld
  Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, 1998, 1, 61-65.

Gunnel Colnerud
  En omöjlig jämförelse
  Pedagogisk forskning, 1997, 2, 95-104.

Gunnel Colnerud
  Ethical conflicts in teaching
  Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 1997, 13(6), 627-636.

Gunnel Colnerud
  Ethical dilemmas of psychologists -a Swedish example in an international perspective.
  European Psychologist, 1997, 2(2), 164-170.

Gunnel Colnerud
  Att skriva läraretik
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1996, 3(1), .

Gunnel Colnerud
  Kollegialitetens goda och onda sidor
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1996, 3(3-4), .

Gunnel Colnerud
  Etik för skolledare
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1995, 2(4), .

Gunnel Colnerud
  Etikens aktualitet
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1995, 2(2), .

Gunnel Colnerud
  Läraretik och metodval
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1995, 2(3), .

Gunnel Colnerud
  Läraretik
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1994, 1(1), .

Gunnel Colnerud
  Specialistordning och professionalisering
  Psykologtidningen / utgiven av Sveriges psykologförbund, 1994, 40, .

Gunnel Colnerud
  Vad är rättvist?
  Praxis : kunskap om undervisning och utbildning, 1994, 1(2), .

Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Konsten att lära sig själv. Replik om lärares professionalism
  Läroplansdebatt, 1991, 51, .

Gunnel Colnerud
  Yrkesetik och lärarprofessionalism
  Forskning om utbildning : tidskrift för analys och debatt, 1991, 18(2), 13-29.

Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Strukturella hinder för att utveckla lärarprofessionalism
  Nordisk Pedagogik, 1990, 10, 55-61.

Gunnel Colnerud
  Amatöristisk kärleksfullhet eller professionell yrkesetik
  Forskning om utbildning : tidskrift för analys och debatt, 1989, 4, .

Gunnel Colnerud
  Integrering i grundskolan av barn med särskilda behov
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 1980, 32, 169-185.

Books

Gunnel Colnerud
  Lärares yrkesetik och värdepedagogiska praktik
    Liber, 2017.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för lärarprofessionen: om lärares yrkesspråk och yrkesetik
    Liber, 2015.


Gunnel Colnerud and Robert Thornberg
  Värdepedagogik i internationell belysning
    Forskning i fokus, 7, Skolverket, 2003.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för läraryrket : om lärares yrkesspråk och yrkesetik
    HLS förlag, 2002.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för laerere. Om laereres professionelle redskaber - fagligt sprog og faglig etik
    Pædagogik til tiden, 7, Forlaget Klim, 1999.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för lärare
    HLS (Högsk. för lärarutbildning) förlag, 1993.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Respekt för lärare. Om lärares professionella verktyg - yrkesspråk och yrkesetik
    HLS (Högsk. för lärarutbildning) Förlag, 1993.


Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk - två viktiga aspekter
    Vad säger forskningen, F 89:5, Skolöverstyr., 1989.


Chapters in Books

Marcus Samuelsson and Gunnel Colnerud
  Student Teachers’ Perceptions Regarding the Challenges of Leadership
  Teaching for tomorrow today, International Association of Teachers and Teaching (ISATT) and Edify Ltd, 2015, 312-320.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud
  Gruppens obönhörliga brist på demokrati
  Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, 2007, -387.


Gunnel Colnerud
  Rättvisa i klassrummet
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 33-50.


Gunnel Colnerud
  Läraren och den moraliska praktiken
  Lärares arbete - Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv: en antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för skolutveckling, 2006, -128.


Gunnel Colnerud
  Aristoteles och läraretiken
  Utmaningar i filosofisk pedagogik, Studentlitteratur, 2004, -322.


Gunnel Colnerud
  En etisk kod blir aldrig färdig
  Etik i princip & praktik - en antologi om lärares yrkesetik, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, 2004, .


Gunnel Colnerud, C. Clark, K. Klette and A. Kristiansen
  Moral Life in Schools and the Challenges to Teacher Professionalism
  Changing Schools/Changing Practices: Perspectives on Educational/Reform and Teacher Professionalism, IPN & Garant Publishers, 1999, .


Gunnel Colnerud
  Etiska dilemman i skolan
  Mellom makt og avmakt. Etikk for pedagoger, Bedre Skole/Norsk Laererlag, 1996, .


Gunnel Colnerud
  Yrkesetiska aspekter på lärarprofessionalism
  Lärarprofessionalism, Lärarförbundet, 1994, .


Gunnel Colnerud
  Lärares yrkesetik och professionalism
  Laererprofessionalisme, Unge pædagoger, 1993, .


Gunnel Colnerud
  Att arbeta med vuxenrollen i undervisningen
  Psykologi i skolan. Redskap för utveckling, Natur och Kultur, 1981, .


Conference Articles

Håkan Löfgren, Fredrik Alm and Gunnel Colnerud
  Delighted to be governed: Teachers’ experiences of moderation as an expression of a more delimited but sharper professionalism?
  Abstract book, 2015.


Gunnel Colnerud
  Colleagues’ misconduct as ethical dilemmas
  The 37th Congress of Nordic Educational Research Association, March 2009,Trondheim., 2009.


Gunnel Colnerud
  Academic dishonesty, ethical norms and learning.
  EARLI,2007, 2007.


Gunnel Colnerud
  Students' ethical norms concerning plagiarism and cheating
  NERA,2007, 2007.


Gunnel Colnerud
  Academic dishonesty in late modernity
  Congress of Nordic Educational Research Association,2006, 2006.


Gunnel Colnerud
  Justice in classrooms
  The 34th Congress of Nordic Educational Research Association,2006, 2006.


Gunnel Colnerud
  Rättvisa i klassrummet
  NERA:s konferens,2006, 2006.


Gunnel Colnerud
  Teacher ethics - a modern project in a postmodern time
  NERA,2005, 2005.


Gunnel Colnerud
  Den kvalificerade normativiteten som vilset forskningsobjekt
  Utbildningsvetenskap,2004, 2004.


Gunnel Colnerud
  Skolans Värdegrund - ett professionsperspektiv
  Grundläggande värden och skolans värdegrund. Ett specialpedagogiskt perspektiv,2003, 2003.


Gunnel Colnerud
  The mystery of justice
  ECER conference,2003, 2003.


Gunnel Colnerud
  Värdegrund som praktik och diskurs
  Gemensamma värden,2003, 2003.


Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Local boards with parents in majority
  European Educational Research Association Conference,2002, 2002.


Gunnel Colnerud
  Regler och relationer. Lärarröster om värdegrunden
  Vad har värde i praktiken. Perspektiv på värdegrunden i skola, vård och barnomsorg,2002, 2002.


Gunnel Colnerud
  Värdegrunden som pedagogiskt forskningsobjekt
  NFPF:s konferens,2001, 2001.


Gunnel Colnerud
  Moral Mediated in Current Trends
  ECER Conference,2000, 2000.


Gunnel Colnerud
  Beyond the Rethorical Curtains. Moral messages hidden in current trends
  9th Conference,1999, 1999.


Gunnel Colnerud
  Teacher ethics: The role of the researcher
  The International Study Association on Teacher Thinking,1997, 1997.


Gunnel Colnerud
  The patient died but we did not break the principle of confidentiality. Conflicting principles in professional ethics of psychological practice
  the Fifth European Congress of Psychology,1997, 1997.


Gunnel Colnerud
  Anything goes
  24th NFPF conference,1996, 1996.


Gunnel Colnerud
  Ethical dilemmas of psychologists
  the XXVI International Congress of Psychology,1996, 1996.


Gunnel Colnerud
  Psykologers etiska dilemman
  XIX Nordiska Psykologkongressen,1996, 1996.


Gunnel Colnerud
  Care, rules and ethical reflection
  The 22th Conference of NFPF,1994, 1994.


Gunnel Colnerud
  Loyalty confilcts in teachers ethics
  The fourth international conference on ethics in the public service,1994, 1994.


Gunnel Colnerud
  Is it possible to be a morally good teacher
  The sixth international conference of the study of International Study Association on the Teacher Thinking,1993, 1993.


Gunnel Colnerud
  Students' positions of dependence and teachers' professional ethics
  The 21:st Nordic Congress of Educational Research,1993, 1993.


Gunnel Colnerud
  Ethical Conflicts in Teachers' Work as seen by Novice and Expert Teachers
  The Annual Meeting of AERA,1992, 1992.


Gunnel Colnerud
  Teacher Professionalisation: Ethical Issues and Dilemmas
  The 20th Nordic Congress on Educational Research,1991, 1991.


Gunnel Colnerud
  Teacher Professionalization: Ethical Issues and Dilemmas
  The Annual Meeting of AERA,1991, 1991.


Ph.D. Theses

Camilla Forsberg
  Students’ Perspectives on Bullying
  2016.


  Fulltext PDF

Helene Elvstrand
  Delaktighet i skolans vardagsarbete
  2009.


  Fulltext PDF

Maria Olson
  Från nationsbyggare till global marknadsnomad: Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet
  2008.


  Fulltext PDF

Robert Thornberg
  Värdepedagogik i skolans vardag: Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever
  2006.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson
  Könsgestaltningar i skolan: Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande
  2003.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud  Etik och praktik i läraryrket: En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan
  1995.


Reports

Andrzej Szklarski, Gunnel Colnerud and Ingrid Karlsson
  Alltid redo: Lärarstudenters handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet
  LiU-PEK-R, 250, 2008.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud and Solveig Hägglund
  Etiska lärare - moraliska barn: Forskning kring värdefrågor i skolans praktik. Värdepedagogiska texter II
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 242, 2004.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud
  Lärares moraliska praktik. Instruktion, konversation, interaktion
  LiU-PEK-R, 238, 2004.


Gunnel Colnerud, Helene Elvstrand, Maria Olsson, Andrzej Szklarski and Robert Thornberg
  Skolans moraliska och demokratiska praktik: Värdepedagogiska texter I
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006), 238, 2004.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud
  Skolans är moralen
  LiU-PEK-R, 238, 2004.


Gunnel Colnerud
  Värdegrund som pedagogisk praktik och diskurs: På spaning efter ingredienserna i värdegrundssoppan
  GEM rapport, 2, 2004.


Gunnel Colnerud
  Värdegrunden i en senmodern tid
  LiU-PEK-R, 238, 2004.


Gunnel Colnerud, Kjell Granström and Ingegerd Zetterholm Ankarstrand
  Lokala styrelser med föräldramajoritet: inflytande på riktigt eller på låtsas?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2001:3, 2001.


Gunnel Colnerud
  Regler och relationer. Lärarröster om värdegrunden
  Konferensrapport 18-19 maj 2001, , 2001.


Gunnel Colnerud
  Etik och ungdomsvård. En empirisk studie av anställdas etiska problem inom tvångsvård av ungdomar
  FoU-rapport, 1, 1999.


Kjell Granström and Gunnel Colnerud
  Om konsten att berätta om sitt utvecklingsarbete. Lathund för rapportskrivning
  1999.


Gunnel Colnerud
  Etiska konflikter inom tvångsvård av ungdomar
  1997.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Kompetensutveckling och lärande. Om tre olika former för lärares fortbildning och utveckling
  Lärarutbildningens lilla serie, 8, 1996.


Gunnel Colnerud
  Fångad i gruppen. Om gruppen som socialt system
  FOG rapport, 9, 1993.


B. Askling, Elisabeth Ahlstrand and Gunnel Colnerud
  En likvärdig lärarutbildning?
  UHÄ-rapport, 1991:8, 1991.


B. Askling, Elisabeth Ahlstrand and Gunnel Colnerud
  En likvärdig lärarutbildning? UHÄs utvärdering av grundskollärarreformen. Delrapport 2
  UHÄ-rapport, 8, 1991.


Gunnel Colnerud
  Yrkesetiska regelverk. En analys av fyra professioners etiska regler
  LiU-PEK-AR, 32, 1991.


Gunnel Colnerud
  Yrkesetik. En begreppsanalys och litteraturöversikt
  LiU-PEK-AR, 27, 1990.


Gunnel Colnerud
  Lärares yrkesetik. Etiska dilemman som forskningsmetod. Uppsatser presenterade vid IPP: s årliga symposium December 1989
  LiU-PEK-AR, 25, 1989.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk - två viktiga aspekter. Vad säger forskningen?
  1989.


Gunnel Colnerud
  Resurser till små klasser - ett skolexempel
  LiU-PEK-AR, 21, 1988.


Gunnel Colnerud and Kjell Granström
  Hur drabbar besparingar? Effekter av besparingar på skolområdet
  1987.


Gunnel Colnerud
  Elevvårdspersonalens medverkan i resursfördelningen
  1984.


Gunnel Colnerud
  Försök med utvecklingsarbete på elevvårdsområdet
  Ds U, 1, 1980.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21