Göm menyn

Publications for Göran Brulin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Göran Brulin and Lennart Svensson
  Att utvärdera utvecklingsprojekt
  Projektvärlden, 2013, (2), .

Lennart Svensson and Göran Brulin
  Vad leder projekt till?
  Projektvärlden, 2013, (1), .

Göran Brulin and Lennart Svensson
  Advances in Project Management Series: Sustainable Change in Large Projects
  PM World Journal, 2012, 1(5), 1-5.

Göran Brulin, Lennart Svensson and Christer Johansson
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues
  Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 2012, 8(1), 36-45.

Lennart Svensson, Per-Erik Ellström and Göran Brulin
  Introduction: On Interactive Research
  International Journal of Action Research, 2007, 3, 233-249.

Books

Göran Brulin and Lennart Svensson
  Managing Sustainable Development Programmes: A Learning Approach to Change
    Gower Publishing Ltd., 2012.


Göran Brulin and Lennart Svensson
  Att äga, styra och utvärdera stora projekt
    Studentlitteratur, 2011.


Anthologies

Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson and Karin Sjöberg
  Learning through On-going Evaluation
  Studentlitteratur, 2009.


Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson and Karin Sjöberg
  Lärande utvärdering genom följeforskning
  Studenlitteratur, 2009.


Chapters in Books

Maria Bennich, Lennart Svensson and Göran Brulin
  Interactive research: a joint learning process with the unions
  Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia, Routledge, 2016, 27-38.


Lennart Svensson, Göran Brulin and Per-Erik Ellström
  Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 346-361.


Lennart Svensson and Göran Brulin
  Lärande som drivkraft och för utveckling
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 279-292.


  Fulltext PDF

Göran Bulin and Lennart Svensson
  Sustainable Change in Large Projects
  Advances in Project Management: Narrated Journeys in Unchartered Territory, Gower Publishing Ltd., 2014, 191.


Göran Brulin and Lennart Svensson
  Långsiktiga, överraskande och oväntade effekter
  Att fånga effekter: av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 233-248.


Lennart Svensson and Göran Brulin
  Om effekter av program och projekt
  Att fånga effekter: av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 15-34.


Göran Brulin, Per-Erik Ellström and Lennart Svensson
  Partssamverkan för effektiva produktionssystem och tillväxt
  Den hållbara svenska modellen: innovationskraft, förnyelse och effektivitet, SNS förlag, 2012, 69-89.


Lennart Svensson, Göran Brulin and Karin Sjöberg
  Learning evaluation - ongoing evaluation: a synthesis
  Learning through ongoing evaluation, Studentlitteratur, 2009, 267-286.


Lennart Svensson, Göran Brulin and Karin Sjöberg
  Lärande utvärdering - följeforskning: en syntes
  Lärande utvärdering genom följeforskning, Studentlitteratur, 2009, 259-279.


Conference Articles

Göran Brulin, Per-Erik Ellström, Magnus Kloftsten and Lennart Svensson
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation: A study of the art, design and impact issues
  Proceedings of 56:th ISCB world conference, 2011.


Lennart Svensson, Per-Erik Ellström and Göran Brulin
  Organizing Interactive Research in a Triple Helix Context: a Mode III perspective
  7th Biennial International Conference on University, Industry & Governmental Linkages, University of Strathclyde, Glasgow, 17 - 19 June, 2009, 2009.


Reports

Göran Brulin
  Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxtoch hållbar utveckling
  HELIX working papers, 2008:7, 2008.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30