Göm menyn

Publications for Gisela Eckert


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Cecilia Svedhem, Gisela Eckert and Barbro Wijma
  Living with genito-pelvic pain/penetration disorder in a heterosexual relationship: an interpretative phenomenological analysis of interviews with eight women
  Sexual and Relationship Therapy, 2013, 28(4), 336-349.
 Web of Science® Times Cited: 6

Gisela Eckert
  'If I tell them then I can' - Ways of relating to adult rules
  Childhood, 2004, 11(1), .
 Web of Science® Times Cited: 11

Gisela Eckert
  If I Tell Them then I Can. Ways of Relating to Adult Rules.
  Childhood, 2004, 11, .

Gisela Eckert
  Frisk luft och fantasi
  Förskoletidningen, 2000, 2, 37-42.

Conference Articles

Gisela Eckert, Charlotte Alm, Ebba Jakobsson, Emelie Schröder and Mårten Tyrberg
  Externally Imposed Internally Driven Learning - A Paradox?
  The 13th International Conference on Thinking,2007, 2007.


Gisela Eckert, Charlotte Alm, Fanny Estling, Ebba Jakobsson and Mårten Tyrberg
  Du kan väl spela psykolog. Att få en känsla av kontinuitet och progression. Ett nytt sätt att undervisa i samtals- och testmetod på ett psykologprogram.
  Utvecklingskonferensen,2005, 2006.


Maria Simonsson and Gisela Eckert
  Hur går det för glutenintoleranta barn i förskolan?
  Mat vitaminer och bättre hälsa vid celiaki. Den 8:e Celiaki dagen i Norrköping,2006, 2006.


Gisela Eckert
  Notions of Children and Childhood Reflected in Parents' Discussions of Toys
  The 2nd International Toy Research Conference,1999, 2003.


Gisela Eckert
  Changing Childhood
  Child in the City Conference,2002, 2002.


Gisela Eckert
  A Program for "Others like Me". Children Talking about Their TV-habits.
  Children and Social Exclusion Conference,1998, 1998.


Ph.D. Theses

Gisela Eckert
  Wasting time or having fun?: Cultural meanings of children and childhood
  2001.


Reports

Gisela Eckert
  Notions of Children and Childhood Parents Talking about Children's TV-habits
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:3, 1998.


  Fulltext PDF

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21