Göm menyn

Publications for Fredrik Svenaeus


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Fredrik Svenaeus
  Filosoferna har hittat tillbaka till känslan
  Svenska dagbladet, 2005, (26 mars - Under Strecket), .

Fredrik Svenaeus
  Kramer mot Kramer: Prozacs kritiker till försvar för mediciner
  Svenska dagbladet, 2005, (20 oktober - Under Strecket), .

Fredrik Svenaeus
  Modern jakt på autentiskt liv sker i samvaro
  Svenska dagbladet, 2005, (10 juni - Under Strecket), .

Fredrik Svenaeus
  Drömmen som ett sätt att förstå världen
  Svenska dagbladet, 2004, 10 juni(under strecket), .

Fredrik Svenaeus
  Konsten att sälja en personlighet
  Svenska dagbladet, 2004, 29 augusti(under strecket), .

Fredrik Svenaeus
  Phenomenological Ethics: Potentials and Pitfalls
  Medicine, Health care and Philosophy, 2004, 7(1), .

Fredrik Svenaeus
  Hermeneutics of medicine in the wake of Gadamer: The issue of phronesis
  Theoretical Medicine and Bioethics, 2003, 24(5), 407-431.
 Web of Science® Times Cited: 32

Fredrik Svenaeus
  Fenomenologiska perspektiv på hälsa och sjukdom
  Läkartidningen, 2002, 99(6), 540-544.

Fredrik Svenaeus
  Kätterskt tänkande i strid med materialism: Jan Patocka
  Axess, 2002, (7), 25-27.

Fredrik Svenaeus
  Posthumanismens faror: stamcellsforskningen och frågan efter människan
  Balder : tidskrift för antroposofi och social tregrening, 2002, (1-2), 52-59.

Fredrik Svenaeus
  Embryot har rätt till advokat: Den tyska stamcellsdebatten
  Dagens nyheter, 2001, (11 oktober - Essä, DN kultur), .

Fredrik Svenaeus
  Filosofi som xenologi: främlingsskap som tema i nya fenomenologiska studier
  Filosofisk tidskrift, 2001, 22(1), 55-63.

Fredrik Svenaeus
  Moralisk dopning: om moralisk männisoförbättring
  Dagens nyheter, 2001, (23 maj - Essä, DN kultur), .

Fredrik Svenaeus
  Människa eller produkt? Den tyska stamcellsdebatten
  Dagens nyheter, 2001, (10 oktober - Essä, DN kultur), .

Fredrik Svenaeus
  Wittgensteinian Perspectives on Bioethics
  Medicine, Health care and Philosophy, 2001, 4(1), .

Fredrik Svenaeus
  Är hjärnan jaget?
  Dagens nyheter, 2001, (12 januari - Essä, DN kultur), .

Fredrik Svenaeus
  Das Unheimliche: Towards a Phenomenology of Illness
  Medicine, Health care and Philosophy, 2000, 3(1), .

Fredrik Svenaeus
  Etik och politik i fransk filosofi
  Svenska dagbladet, 2000, (14 augusti - Under Strecket), .

Fredrik Svenaeus
  Fysiologen Nietzsche
  Res publica (Goteborg), 2000, (48-50), 319-329.

Fredrik Svenaeus
  Hermeneutics of clinical practice: The question of textuality
  Theoretical Medicine and Bioethics, 2000, 21(2), 171-189.
 Web of Science® Times Cited: 9

Fredrik Svenaeus
  Narrativ medicin: berättelsen om patienten och hennes sjukdom
  Läkartidningen, 2000, 97(34), 3629-3632.

Fredrik Svenaeus
  The Body Uncanny: Further Steps Towards a Phenomenology of Illness
  Medicine, Health care and Philosophy, 2000, 3(2), 125-137.

Fredrik Svenaeus
  The Truthfulness of Psychoanalysis
  Theoretical Medicine and Bioethics, 2000, 21(4), 355-360.

Fredrik Svenaeus
  Alexithymia, a Phenomenological Approach
  Philosophy, Psychiatry, and Psychology, 1999, 6(2), 71-82.

Fredrik Svenaeus
  Radikal översättning. Berättelsen om en utrotad indianstam
  Res publica (Goteborg), 1999, (44), 127-132.

Books

Fredrik Svenaeus
  Sykdommens mening - og motet med det syke mennesket
    , 2005.


Sonja Olin Lauritzen, Fredrik Svenaeus and Ann-Cristine Jonsson
  När människan möter medicinen: livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi
    Carlssons förlag, 2004.


Fredrik Svenaeus
  Sjukdomens mening: det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik
    , 2003.


Chapters in Books

Fredrik Svenaeus
  Heidegger och sjukdomens fenomenologi
  Sjukdomsvärldar: om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa, Liber, 2005, 51-68.


Fredrik Svenaeus
  Medicinens hermeneutik: att förstå den sjuka människan
  När männsikan möter medicinen:: livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi, Carlssons förlag, 2004, -229.


Fredrik Svenaeus
  Vardagsvärlden och medicinen
  När männsiakn möter medicinen: livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi, Carlssons förlag, 2004, -229.


Fredrik Svenaeus
  A Phenomenological Analysis of the Concepts of Handicap and Illness
  Dimensions of Health and Health Promotion, Rodopi, 2003, 97-109.


Fredrik Svenaeus
  Efterord om Gadamer och Hälsa
  Den gåtfulla hälsan, Dualis, 2003, 201-210.


Fredrik Svenaeus
  Embryot - människa eller produkt?
  Källa nr 55: Människa eller material? Fem forskare diskuterar etiska och juridiska aspekter på stamcellsforskningen., Vetenskapsrådet, 2003, 30-39.


Fredrik Svenaeus
  Fronesis - en hermeneutisk dygd
  Erfarenhetens rum och vägar: 24 texter om kunskap och arbete : en vänbok till Ingela Josefson, Mångkulturellt centrum, 2003, 61-74.


Fredrik Svenaeus
  The Phenomenology of Health and Illness
  Handbook of Phenomenology and Medicine, Kluwer, 2001, 87-108.


Conference Articles

Fredrik Svenaeus
  How one should and how one should not go about analyzing the ethical aspects of embryonic stem cell research
  Karolinska International Forum,2004, 2004.


Fredrik Svenaeus
  Meaning and Alienness: A Heideggerian Phenomenology of Illness
  The second annual meeting of the Nordic Society for Phenomenology,2004, 2004.


Fredrik Svenaeus
  The Phenomenology and Temporality of Anxiety and Boredom
  Time, Memory, History, 7th International Conference on Philosophy, Psychiatry and Psychology,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Fredrik Svenaeus
  The hermeneutics of medicine and the phenomenology of health: steps towards a philosophy of medical practice
  1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21