Publications for Fredrik Jonsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Reports

Mats Eklund, Olof Hjelm and Fredrik Jonsson
  Miljöteknik i Norrköping - Inventering av företag och förslag på åtgärder för utveckling
  2008.