Göm menyn

Publications for Fredric Jacobsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Fredric Jacobsson, Magnus Johannesson and Lars Borgquist
  Is Altruism Paternalistic?
  Economic Journal, 2007, 117, 761-781.
 Web of Science® Times Cited: 25

Fredric Jacobsson, John Carstensen and Lars Borgquist
  Caring externalities in health economic evaluation: How are they related to severity of illness?
  Health Policy, 2005, 73(2), 172-182.
 Web of Science® Times Cited: 17

Chapters in Books

Fredric Jacobsson
  Lycka och hälsa
  QALY som effektmått inom vården: Möjligheter och begränsningar, Linköping University Electronic Press, 2012, 76-95.


Ph.D. Theses

Fredric Jacobsson
  Den barmhärtige ekonomiten - Effektivitets och rättviseaspekter på altruism och hälsa
  2005.


Reports

Fredric Jacobsson
  Mål och mått: En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad ersättning inom primärvården
  CMT Rapport, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Fredrik Jacobsson
  Monetära ersättningsprinciper i hälso- och sjukvård
  CMT Rapport, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Fredric Jacobsson
  Monetära ersättningsprinciper i hälso- och sjukvården
  CMT rapport, 2, 2007.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21