Göm menyn

Publications for Fredrik Alm


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 7 times*

Journal Articles

Fredrik Alm and Gunnel Colnerud
  Teachers' Experiences of Unfair Grading
  Educational Assessment, 2015, 20(2), 132-150.

Tomas Jungert, Fredrik Alm and Robert Thornberg
  Motives for becoming a teacher and their relations to academic engagement and dropout among student teachers
  Journal of Education for Teaching, 2014, 40(2), 173-185.
 Web of Science® Times Cited: 13

Gunnel Colnerud and Fredrik Alm
  Även lärare har varit elever
  Pedagogiska Magasinet, 2010, (3), 16-21.

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Villkor för implementering av naturvetenskap och teknik för alla, NTA
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2009, 5(1), 89-102.

Fredrik Alm
  När läroplanens mål och innehåll blir ämnen på schemat
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2004, 4(1), .

Chapters in Books

Fredrik Alm
  Schemats roll i en skola utan timplan
  Utan timplan: forskning och utvärdering :en antologi från Timplanedelegationen, Fritzes, 2005, 105-122.


Conference Articles

Håkan Löfgren, Fredrik Alm and Gunnel Colnerud
  Delighted to be governed: Teachers’ experiences of moderation as an expression of a more delimited but sharper professionalism?
  Abstract book, 2015.


Fredrik Alm, Tomas Jungert and Robert Thornberg
  Academic commitment and self-determination among teacher students
  The 39th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 10th to 12th March 2011, Jyväskylä, Finland, 2011.


Tomas Jungert, Fredrik Alm and Robert Thornberg
  Motives to become a teacher, self-efficacy and self-determination among first-year students in teacher education
  Nordic Educational Research Association, 38 Congress, "Active citizenship", 11 March 2010, Malmö, Sweden, 2010.


Fredrik Alm
  Mentor time; the Content and Meaning of a New Subject
  NERA,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Fredrik Alm
  Uttryck på schemat och intryck i klassrummet: En studie av lektioner i skolor utan timplan
  2010.


  Fulltext PDF

Reports

Fredrik Alm, Tomas Jungert and Robert Thornberg
  Nyantagna lärarstudenters motiv, motivation, självtillit och akademiska engagemang
  LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-), 261, 2014.


  Fulltext PDF

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Utprovning av NTA i skolår 7-9. En studie av möjligheter och hinder i den vardagliga praktiken.
  2007.


Fredrik Alm
  Skolämnen och alternativen: Schemat som indikator på vad som händer i skolor utan timplan
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 236, 2003.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21