Göm menyn

Publications for Fredrik Alm


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 7 times*

Journal Articles

Fredrik Alm and Gunnel Colnerud
  Teachers' Experiences of Unfair Grading
  Educational Assessment, 2015, 20(2), 132-150.

Tomas Jungert, Fredrik Alm and Robert Thornberg
  Motives for becoming a teacher and their relations to academic engagement and dropout among student teachers
  Journal of Education for Teaching, 2014, 40(2), 173-185.
 Web of Science® Times Cited: 8

Gunnel Colnerud and Fredrik Alm
  Även lärare har varit elever
  Pedagogiska Magasinet, 2010, (3), 16-21.

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Villkor för implementering av naturvetenskap och teknik för alla, NTA
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2009, 5(1), 89-102.

Fredrik Alm
  När läroplanens mål och innehåll blir ämnen på schemat
  Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2004, 4(1), .

Chapters in Books

Fredrik Alm
  Schemats roll i en skola utan timplan
  Utan timplan: forskning och utvärdering :en antologi från Timplanedelegationen, Fritzes, 2005, 105-122.


Conference Articles

Håkan Löfgren, Fredrik Alm and Gunnel Colnerud
  Delighted to be governed: Teachers’ experiences of moderation as an expression of a more delimited but sharper professionalism?
  Abstract book, 2015.


Fredrik Alm, Tomas Jungert and Robert Thornberg
  Academic commitment and self-determination among teacher students
  Congress of Nordic Educational Research Association, 2011.


Tomas Jungert, Fredrik Alm and Robert Thornberg
  Motives to become a teacher, self-efficacy and self-determination among first-year students in teacher education
  Nordic Educational Research Association Conference, 2010.


Fredrik Alm
  Mentor time; the Content and Meaning of a New Subject
  NERA,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Fredrik Alm
  Uttryck på schemat och intryck i klassrummet: En studie av lektioner i skolor utan timplan
  2010.


  Fulltext PDF

Reports

Fredrik Alm, Tomas Jungert and Robert Thornberg
  Nyantagna lärarstudenters motiv, motivation, självtillit och akademiska engagemang
  LiU-PEK-R / Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2007-), 261, 2014.


  Fulltext PDF

Fredrik Alm and Joakim Samuelsson
  Utprovning av NTA i skolår 7-9. En studie av möjligheter och hinder i den vardagliga praktiken.
  2007.


Fredrik Alm
  Skolämnen och alternativen: Schemat som indikator på vad som händer i skolor utan timplan
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 236, 2003.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21