Göm menyn

Publications for Eva Tjernström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Reports

Anna Bjuremark, Johan Hedborg, Nigel John Musk and Eva Tjernström
  Hemtenta, salstenta, muntlig tenta, inlämningsuppgifter, portfolio: Variation på temat examination
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21