Göm menyn

Publications for Eva Riesbeck


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Eva Riesbeck, Roger Säljö and Jan Wyndhamn
  Matematiska samtal i klassrummet: Introduktion av triangelns area i ett komparativt perspektiv
  , 2008, , .

Eva Riesbeck
  Det hänger på decimalen!: Om hur vi formar och bygger meningsmönster i vår omvärld
  Nordic Studies in Mathematics Education, 2006, 11(1), 33-50.

Eva Riesbeck
  Lärarstudenters problemlösande samtal om matematikundervisning
  Didaktisk Tidskrift, 2006, 16(4), 21-40.

Chapters in Books

Eva Riesbeck
  Möjligheternas bro i skolmatematiken
  Matematik bygger broar, CD producerad, 2006, .


Roger Säljö, Eva Riesbeck and Jan Wyndhamn
  Samtal, samarbete och samsyn: En studie av koordination av perspektiv i klassrumskommunikation
  Dialog, samspel och lärande, , 2003, 219-242.


Eva Riesbeck, Roger Säljö and Jan Wyndhamn
  Matematisering i en mångtydig verklighet: en studie av elevers förståelse av relationen mellan modell och omvärld
  Miljöer för lärande, Studentlitteratur, 1999, 206-228.


Conference Articles

Eva Riesbeck
  Studenters problemlösande samtal i matematik
  MADIF Matematikdidaktisk forskning,2006, 2006.


Ph.D. Theses

Eva Riesbeck
  På tal om matematik: matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Eva Riesbeck
  Interaktion och problemlösning: att kommunicera om och med matematik
  2000.


  Fulltext PDF

Reports

Jan Wyndhamn, Jan Schoultz and Eva Riesbeck
  Problemlösning som metafor och praktik
  2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21