Göm menyn

Publications for Eva Marie Rigné


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Eva Marie Rigné and M. Hallberg
  Varför är experter oeniga om sexuella övergrepp mot barn?
  Svensk Juristtidning, 1995, 80, 563-578.

E.M. Rigné and M. Hallberg
  Child Sexual Abuse: A Study of Controversy and Construction
  Acta Sociologica, 1994, 37, 141-163.

Books

Eva Marie Rigné
  Utmanande utbildning: en studie av regionalt utvecklingsarbete, kollaborativt lärande och samverkan för kunskapande
    Regionförbundet Östsam, 2012.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Eva Marie Rigné
  Människan som ett rov för sina känslor - om styrning genom konstituering av emotionalitet
  Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker, Studentlitteratur, 2007, 215-237.


Eva Marie Rigné
  Discontent and the Rise of Psychology as a Profession
  Modernity and its Discontents: Sceptical Essays on the Psychomedical Management of Malaise, Ax:son Johnson Foundation, 2005, 85-101.


E.M. Rigné
  Kunskaps- och vetenskapssociologi
  Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker, Prisma, 2003, 185-219.


Eva Marie Rigné
  Trender och traditioner i några europeiska styrsystem
  Från regler till eget ansvar - en antologi om förutsättningarna för skolans styrning, Liber, 1997, .


E.M. Rigné
  Experter på mänsklighet
  Vad styr Sverige? Samhällsvetenskapliga lärdomar av 100 års utveckling, Göteborgs universitet, 1991, 57-67.


Ph.D. Theses

Eva Marie Rigné  Profession, science and state: Psychology in Sweden 1968-1990
  2002.


  Fulltext PDF

Reports

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.


Eva Marie Rigné
  Kommuner och universitet - ett resonemangsparti eller kärleksäktenskap?: Om nationell FoU-politik och samverkan kring lokala kunskapsbehov
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:2, 2006.


Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid Hylander and Maria Monahov
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2, 2006.


  Fulltext PDF

E.M. Rigné and M. Hallberg
  En studie av debatten om sexuella övergrepp mot barn 1994-1998
  1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21