Publications for Eva Marie Rigné
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

studie sexual science samverkan psychology psychologists projektet projekt professional policy-making mål haft ens controversy child case arbetet arbete aktörer abuse

Journal Articles

Eva Marie Rigné and M. Hallberg
  Varför är experter oeniga om sexuella övergrepp mot barn?
  Svensk Juristtidning, 1995, 80, 563-578.

E.M. Rigné and M. Hallberg
  Child Sexual Abuse: A Study of Controversy and Construction
  Acta Sociologica, 1994, 37, 141-163.

Books

Eva Marie Rigné
  Utmanande utbildning: en studie av regionalt utvecklingsarbete, kollaborativt lärande och samverkan för kunskapande
    Regionförbundet Östsam, 2012.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Eva Marie Rigné
  Människan som ett rov för sina känslor - om styrning genom konstituering av emotionalitet
  Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker, Studentlitteratur, 2007, 215-237.


Eva Marie Rigné
  Discontent and the Rise of Psychology as a Profession
  Modernity and its Discontents: Sceptical Essays on the Psychomedical Management of Malaise, Ax:son Johnson Foundation, 2005, 85-101.


E.M. Rigné
  Kunskaps- och vetenskapssociologi
  Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker, Prisma, 2003, 185-219.


Eva Marie Rigné
  Trender och traditioner i några europeiska styrsystem
  Från regler till eget ansvar - en antologi om förutsättningarna för skolans styrning, Liber, 1997, .


E.M. Rigné
  Experter på mänsklighet
  Vad styr Sverige? Samhällsvetenskapliga lärdomar av 100 års utveckling, Göteborgs universitet, 1991, 57-67.


Ph.D. Theses

Eva Marie Rigné  Profession, science and state: Psychology in Sweden 1968-1990
  2002.


  Fulltext PDF

Reports

Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck and Sten Andersson
  Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar: En idéskrift till ett forskningsprogram
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2007:1, 2007.


Eva Marie Rigné
  Kommuner och universitet - ett resonemangsparti eller kärleksäktenskap?: Om nationell FoU-politik och samverkan kring lokala kunskapsbehov
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:2, 2006.


Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid Hylander and Maria Monahov
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2, 2006.


  Fulltext PDF

E.M. Rigné and M. Hallberg
  En studie av debatten om sexuella övergrepp mot barn 1994-1998
  1999.