Göm menyn

Publications for Eva Lindblad


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Reports

Karolina Andersson, Eva Lindblad, Karin Mårdsjö Blume, Ulf Nilsson, Anette Philipsson and Maria Sundkvist
  Livet som doktorand vid Linköpings universitet: Resultat från en enkätundersökning våren 2004
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 6, 2005.


  Fulltext PDF

Elisabet Cedersund, Eva Hammar Chiriac and Eva Lindblad
  Arbetsdelning och delat arbete. Om förändring för kvinnor och män i industi.
  Forskarrapport Arbetslivfonden, , 1995.


Bertil Kågedal, Eva Lindblad and Anna Bjuremark
  Kompetensutveckling i forskargrupper. Ett av arbetslivsfonden stött projekt
  Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport, 1, 1995.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30