Publications for Eva Lindblad
Co-author map based on ISI articles 2007-

Reports

Karolina Andersson, Eva Lindblad, Karin Mårdsjö Blume, Ulf Nilsson, Anette Philipsson and Maria Sundkvist
  Livet som doktorand vid Linköpings universitet: Resultat från en enkätundersökning våren 2004
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 6, 2005.


  Fulltext PDF

Bertil Kågedal, Eva Lindblad and Anna Bjuremark
  Kompetensutveckling i forskargrupper. Ett av arbetslivsfonden stött projekt
  Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport, 1, 1995.


Elisabet Cedersund, Eva Hammar Chiriac and Eva Lindblad
  Arbetsdelning och delat arbete. Om förändring för kvinnor och män i industi.
  Forskarrapport Arbetslivfonden, , 1995.