Publications for Eva Jeppsson-Grassman
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Keywords

welfare volunteering tid society sociala social people parishes p>this older människor kroppen informal hope dying death civil church caregiving boken

Journal Articles

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson-Grassman
  Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective
  European Journal of Social Work, 2013, 16(2), 205-219.

Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson-Grassman
  Bodily changes among people living with physical impairments and chronic illnesses: biographical disruption or normal illness?
 
Altmetric usage: 1

  Sociology of Health and Illness, 2012, 34(8), 1156-1169.
   Fulltext  PDF  

Eva Jeppsson-Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson and Anna Whitaker
  A long life with a particular signature: life course and ageing for people with disabilities
  Journal of gerontological social work, 2012, 55(2), 95-111.

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson-Grassman
  Helpful citizens and caring families: patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective
 
Altmetric usage: 1

  International Journal of Social Welfare, 2012, 21(4), 422-432.

Lotta Holme, Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker and Annika Taghizadeh Larsson
  Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2011, 18(2), 107-125.

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Peter Strang, Eva Jeppsson Grassman and Maria Friedrichsen
  The Glimmering Embers: Experiences of hope among cancer patients in palliative home care
  Palliative and Supportive Care, 2011, 9(1), 43-54.

Jeni Warburton and Eva Jeppsson Grassman
  Variations in older people's social and productive ageing activities across different social welfare regimes
  International Journal of Social Welfare, 2011, 20(2), 180-191.
 Web of Science® Times Cited: 5

Eva Jeppsson-Grassman, Anne Birgitta Pessi, Anna Whitaker and Elina Juntunen
  Spiritual care in the last phase of life: A comparison between the Church of Sweden and the Church of Finland
  The Journal of Pastoral Care and Counseling, 2010, 64(3), 1-10.

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Peter Strang, Eva Jeppsson Grassman and Maria Friedrichsen
  Maintaining hope when close to death: insight from cancer patients in palliative home care
  International Journal of Palliative Nursing, 2010, 12(12), 607-612.

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson Grassman
  Patterns of informal help- and caregiving in Sweden: A Thirteen-year perspective
  Social Policy and Administration, 2009, 43(7), 681-701.
 Web of Science® Times Cited: 6

Eva Jeppsson Grassman and Anna Whitaker
  Divergent logics of spiritual care: End of life and the role of the Church of Sweden
  Journal of Religion, Spirituality & Aging, 2009, 21(4), 344-360.

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson Grassman
  Caregiving and volunteering among older people in Sweden - prevalences and profiles
  Journal of Aging & Social Policy, 2009, 21(4), 352-373.
 Web of Science® Times Cited: 4

Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker and Annika Taghizadeh Larsson
  Family as failure? The role of informal help-givers to disabled people in Sweden.
  Scandinavian Journal of Disability Research, 2009, 11(1), 35-49.

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  End of life and dimensions of civil society: The Church of Sweden in a new geography of death
  Mortality, 2007, 12(3), 261-280.

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  With or without faith. Spiritual care in the church of Sweden at a time of transition
  Omega, 2006, 53(1-2), 153-172.
 Web of Science® Times Cited: 1

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Elderly people in Sweden – policies and patterns
  NORMES: Revue Sociologie Santé, 2005, 23, 107-114.

Books

Eva Jeppsson-Grassman, E Blennberger and U Habermann
  Genus och civilt samhälle (Gender and Civil Society)
  Ersta Sköndal, 2004.


Eva Jeppsson-Grassman, S Antonson, R Stål and L Svedberg
  Att drabbas och att forma sitt liv: om strategier bland funktionshindrade och arbetslösa
  Studentlitteratur, 2003.


Anthologies

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Ageing with disability: a lifecourse perspective
  Policy Press, 2013.


Eva Jeppsson-Grassman and Kirsten Thorsen
  Livsløp med funksjonshemming
  Cappelen Akademisk Forlag, 2012.


Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv
  Studentlitteratur, 2012.


Eva Jeppsson-Grassman
  Att åldras med funktionshinder
  Studentlitteratur, 2008.


Eva Jeppsson-Grassman and Lars-Christer Hydén
  Kropp, livslopp och åldrande. Några samhällsvetenskapliga perspektiv
  Studentlitteratur, 2005.


Eva Jeppsson-Grassman
  Anhörigskapets uttrycksformer
  Studentlitteratur, 2003.


Chapters in Books

Eva Jepsson Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  "Like Coming Home": The Role of the Church of Sweden for Migrating Senior Swedes
  Nordic Seniors on the Move: Mobility and Migration in Later Life, Lunds universitet, 2014, 127-151.


Eva Jeppsson-Grassman
  Time, age and the failing body. A long life with disability
  Ageing with disability. A Lifecourse Perspective, Policy Press, 2013, 208.


Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Service and community: The role of the church of Sweden in a context of contemporary Swedish migration
  Religion et migration, Institut des Etudes Africaines, 2012, 251-270.


Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Existentiell omsorg i församlingens hägn: Svenska kyrkans roll i livets sista tid
  Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv, Studentlitteratur, 2012, .


Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson-Grassman
  Omsorgens gestaltningar i civilsamhället
  Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv, Studentlitteratur, 2012, 31-55.


Eva Jeppsson-Grassman
  Å studere funksjonshemmedes liv over lang tid: Noen refleksjoner omkring aldrende forskere og informanter
  Livsløp med funksjonshemming, Cappelen Damm AS, 2012, .


Eva Jeppsson-Grassman
  Chronic illness, awareness of death and the ambiguity of peer identification
  Emotion, Identity and Death. Mortality across Disciplines, Ashgate, 2012, 15-27.


Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson Grassman
  Äldre som "civilsamhällets stöttepelare": roller och profiler
  Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap, Gleerups Utbildning, 2011, .


Eva Jeppsson Grassman
  Welfare in Western Europe: Existing regimes and patterns of change.
  Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 1, Configuring the connections, Ashgate, 2010, .


Eva Jeppsson-Grassman
  Tiden, åldern och kroppen: Funktionshindrades pensionärsliv
  Att åldras med funktionshinder, Studentlitteratur, 2008, 199.


Eva Jeppsson-Grassman and L Svedberg
  Civic participation in the welfare state: patterns in contemporary Sweden
  The State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered: The Civil Society Perspective, Berghans Books, 2007, -280.


Eva Jeppsson-Grassman
  What is the role of the Third Sector in Nordic care for elderly people?
  Nordic Civic Society Organisations and the Future of Welfare Services.: A Model for Europe?, Nordic Council of Ministers, 2006, -405.


Eva Jeppsson Grassman
  Tid, rum, kropp och livslopp
  Kropp, livslopp och åldrande: några samhällsvetenskapliga perspektiv, Studentlitteratur, 2005, 19-52.


Eva Jeppsson-Grassman
  På jakt efter den frivilliga sektorns roll inom nordisk äldreomsorg. Forskning, gestaltningar och perspektiv
  Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt, Nordiska Ministerrådet., 2005, 281-320.


Eva Jeppsson-Grassman
  Welfare in Europe: new trends and old regimes
  Welfare, Church and Gender in Eight European Countries: working paper 1 from the project Welfare and religion in a European perspective, Diakonivetenskapliga Institutet, 2004, -339.


Eva Jeppsson Grassman
  Anhöriginsatser och medborgarengagemang
  Anhörigskapets uttrycksformer, Studentlitteratur, 2003, 23-54.


Conference Articles

Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson Grassman
  Behind the youtful facade: The Church of Sweden Abroad and its older visitiors and volunteers
  11th ESA Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, Turin, Italy, 2013.


Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson-Grassman
  The role of the Church of Sweden in a contex of contemporary retirement migration
  CARDI International Conference, "Ageing Globally, Ageing Locally" i Dublin, Irland., 2011.


Eva Jeppsson Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Service and community: The role of the Church of Sweden in a context of contemporary Swedish migration
  Religion and Migration, 2010.


Lars Andersson and Eva Jeppsson-Grassman
  Local settings and ageing: Implications of a civil society perspective
  International Sociological Association (ISA) XVI ISA World Congress of Sociology <em>‘The Quality of Social Existence in a Globalising World’</em>, 2006.


Ph.D. Theses

Cristina Joy Torgé
  Ageing and Caring as Couples with Disabilities
  2014.


  Fulltext PDF

Annika Taghizadeh Larsson
  Att åldras med funktionshinder: Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar
  2009.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Louise Olsson
  Hopp hos döende patienter med cancer i palliativ hemsjukvård
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Som ett andra hem? Svenska utlandskyrkan i en tid av äldremigration och globalisering
  2012.


Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson Grassman and Anna Whitaker
  Brukarmedverkan - visioner och verkligheter : En utvärdering av 32 projekt som på olika sätt rör äldre
  2010.


Eva Jeppsson-Grassman, L-E Olsson and L Svedberg
  Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället - några grundläggande uppgifter från en ny befolkningsstudie
  2005.


Eva Jeppsson-Grassman and S Olin Lauritzen
  Normalitet och avvikelse. Samhällsvetenskapliga perspektiv på kropp, sjukdom och funktionshinder
  Forskningsrapporter från pedagogiska institutionen, nr 72., , 2004.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.