Göm menyn

Publications for Eva Jeppsson-Grassman


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 7 times*

Journal Articles

Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson Grassman
  Behind the Youthful Facade: The Church of Sweden Abroad and Its Older Visitors and Volunteers
  Journal of Religion, Spirituality & Aging, 2014, 26(4), 340-356.
   Fulltext  PDF  

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson-Grassman
  Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective
  European Journal of Social Work, 2013, 16(2), 205-219.
 Web of Science® Times Cited: 5

Jan-Erik Hagberg, Magnus Nilsson and Eva Jeppsson Grassman
  To age as a man: Ageing and masculinity in a small rural community in Sweden
  Norma, 2013, 8(1), 58-76.

Eva Jeppsson-Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson and Anna Whitaker
  A long life with a particular signature: life course and ageing for people with disabilities
  Journal of gerontological social work, 2012, 55(2), 95-111.

Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson-Grassman
  Bodily changes among people living with physical impairments and chronic illnesses: biographical disruption or normal illness?
  Sociology of Health and Illness, 2012, 34(8), 1156-1169.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 14

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson-Grassman
  Helpful citizens and caring families: patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective
  International Journal of Social Welfare, 2012, 21(4), 422-432.
 Web of Science® Times Cited: 5

Lotta Holme, Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker and Annika Taghizadeh Larsson
  Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2011, 18(2), 107-125.

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Peter Strang, Eva Jeppsson Grassman and Maria Friedrichsen
  The Glimmering Embers: Experiences of hope among cancer patients in palliative home care
  Palliative & Supportive Care, 2011, 9(1), 43-54.
 Web of Science® Times Cited: 5

Jeni Warburton and Eva Jeppsson Grassman
  Variations in older people's social and productive ageing activities across different social welfare regimes
  International Journal of Social Welfare, 2011, 20(2), 180-191.
 Web of Science® Times Cited: 14

Louise Olsson, Gunnel Östlund, Peter Strang, Eva Jeppsson Grassman and Maria Friedrichsen
  Maintaining hope when close to death: insight from cancer patients in palliative home care
  International Journal of Palliative Nursing, 2010, 12(12), 607-612.

Eva Jeppsson-Grassman, Anne Birgitta Pessi, Anna Whitaker and Elina Juntunen
  Spiritual care in the last phase of life: A comparison between the Church of Sweden and the Church of Finland
  The Journal of Pastoral Care and Counseling, 2010, 64(3), 1-10.

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson Grassman
  Caregiving and volunteering among older people in Sweden - prevalences and profiles
  Journal of Aging & Social Policy, 2009, 21(4), 352-373.
 Web of Science® Times Cited: 18

Eva Jeppsson Grassman and Anna Whitaker
  Divergent logics of spiritual care: End of life and the role of the Church of Sweden
  Journal of Religion, Spirituality & Aging, 2009, 21(4), 344-360.

Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker and Annika Taghizadeh Larsson
  Family as failure? The role of informal help-givers to disabled people in Sweden.
  Scandinavian Journal of Disability Research, 2009, 11(1), 35-49.

Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson Grassman
  Patterns of informal help- and caregiving in Sweden: A Thirteen-year perspective
  Social Policy and Administration, 2009, 43(7), 681-701.
 Web of Science® Times Cited: 10

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  End of life and dimensions of civil society: The Church of Sweden in a new geography of death
  Mortality, 2007, 12(3), 261-280.

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  With or without faith. Spiritual care in the church of Sweden at a time of transition
  Omega, 2006, 53(1-2), 153-172.
 Web of Science® Times Cited: 2

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Elderly people in Sweden – policies and patterns
  NORMES: Revue Sociologie Santé, 2005, 23, 107-114.

Books

Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Som ett andra hem? Svenska utlandskyrkan i en tid av globalisering och äldremigration
    Skrifter från NISAL, 8, Linköping University Electronic Press, 2013.


  Fulltext PDF

Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Som ett andra hem?: Svenska utlandskyrkan i en tid av globalisering och äldremigration
    Skrifter från NISAL, 8, Linköping University Electronic Press, 2012.


Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Åldrande och omsorgens gestaltningar :: mot nya perspektiv
    Studentlitteratur, 2012.


Eva Jeppsson-Grassman, E Blennberger and U Habermann
  Genus och civilt samhälle (Gender and Civil Society)
    Ersta Sköndal, 2004.


Eva Jeppsson-Grassman, S Antonson, R Stål and L Svedberg
  Att drabbas och att forma sitt liv: om strategier bland funktionshindrade och arbetslösa
    Studentlitteratur, 2003.


Anthologies

Eva Jeppsson Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter
  Skrifter från NISAL, 11, Linköping University Electronic Press, 2015.


  Fulltext PDF

Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Ageing with disability: a lifecourse perspective
  Ageing and the Lifecourse Series, , Policy Press, 2013.


Eva Jeppsson-Grassman and Kirsten Thorsen
  Livsløp med funksjonshemming
  Cappelen Akademisk Forlag, 2012.


Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv
  Studentlitteratur, 2012.


Eva Jeppsson-Grassman
  Att åldras med funktionshinder
  Studentlitteratur, 2008.


Eva Jeppsson-Grassman and Lars-Christer Hydén
  Kropp, livslopp och åldrande. Några samhällsvetenskapliga perspektiv
  Studentlitteratur, 2005.


Eva Jeppsson-Grassman
  Anhörigskapets uttrycksformer
  Studentlitteratur, 2003.


Chapters in Books

Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Att reflektera över forskningsmetoder: en bakgrund
  Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter, Nationella institutet för forskning och äldre och åldrande (NISAL), Linköpings unversitet, 2015, 15-27.


Eva Jeppsson-Grassman
  Att studera funktionshindrades liv över lång tid: åldrande forskare och informanter
  Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet, 2015, 131-152.


Eva Jeppsson-Grassman and Magnus Jegermalm
  De äldsta som aktörer i civilsamhället: omfattning, förändringar och profiler
  Med kärlek till det oordnade, Ersta Sköndal högskola, 2015, 157-178.


Eva Jepsson Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  "Like Coming Home": The Role of the Church of Sweden for Migrating Senior Swedes
  Nordic Seniors on the Move: Mobility and Migration in Later Life, Lunds universitet, 2014, 127-151.


Eva Jeppsson-Grassman
  Time, age and the failing body. A long life with disability
  Ageing with disability :: a lifecourse perspective, Policy Press, 2013, 142.


Eva Jeppsson-Grassman
  Chronic illness, awareness of death and the ambiguity of peer identification
  Emotion, Identity and Death. Mortality across Disciplines, Ashgate, 2012, 15-27.


Eva Jeppsson-Grassman and Anna Whitaker
  Existentiell omsorg i församlingens hägn: Svenska kyrkans roll i livets sista tid
  Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv, Studentlitteratur AB, 2012, 189-208.


Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson-Grassman
  Omsorgens gestaltningar i civilsamhället
  Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv, Studentlitteratur, 2012, 31-55.


Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Service and community: The role of the church of Sweden in a context of contemporary Swedish migration
  Religion et migration, Institut des Etudes Africaines, 2012, 251-270.


Eva Jeppsson-Grassman
  Å studere funksjonshemmedes liv over lang tid: Noen refleksjoner omkring aldrende forskere og informanter
  Livsløp med funksjonshemming, Cappelen Damm AS, 2012, 338.


Magnus Jegermalm and Eva Jeppsson Grassman
  Äldre som "civilsamhällets stöttepelare": roller och profiler
  Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap, Gleerups Utbildning, 2011, .


Eva Jeppsson Grassman
  Welfare in Western Europe: Existing regimes and patterns of change.
  Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 1, Configuring the connections, Ashgate, 2010, .


Eva Jeppsson-Grassman
  Tiden, åldern och kroppen: Funktionshindrades pensionärsliv
  Att åldras med funktionshinder, Studentlitteratur, 2008, 199.


Eva Jeppsson-Grassman and L Svedberg
  Civic participation in the welfare state: patterns in contemporary Sweden
  The State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered: The Civil Society Perspective, Berghans Books, 2007, -280.


Eva Jeppsson-Grassman
  What is the role of the Third Sector in Nordic care for elderly people?
  Nordic Civic Society Organisations and the Future of Welfare Services.: A Model for Europe?, Nordic Council of Ministers, 2006, -405.


Eva Jeppsson-Grassman
  På jakt efter den frivilliga sektorns roll inom nordisk äldreomsorg. Forskning, gestaltningar och perspektiv
  Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt, Nordiska Ministerrådet., 2005, 281-320.


Eva Jeppsson Grassman
  Tid, rum, kropp och livslopp
  Kropp, livslopp och åldrande: några samhällsvetenskapliga perspektiv, Studentlitteratur, 2005, 19-52.


Eva Jeppsson-Grassman
  Welfare in Europe: new trends and old regimes
  Welfare, Church and Gender in Eight European Countries: working paper 1 from the project Welfare and religion in a European perspective, Diakonivetenskapliga Institutet, 2004, -339.


Eva Jeppsson Grassman
  Anhöriginsatser och medborgarengagemang
  Anhörigskapets uttrycksformer, Studentlitteratur, 2003, 23-54.


Conference Articles

Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson Grassman
  Behind the Youthful Facade: The Church of Sweden Abroad and Its Older Visitors and Volunteers
  2nd Mid–term Conference of the Research Network on Ageing in Europe (RN1) European Sociological Association (ESA), 18-20 September, Klagenfurt, Austria, 2014.


Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson Grassman
  Behind the youtful facade: The Church of Sweden Abroad and its older visitiors and volunteers
  11th ESA Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, Turin, Italy, 2013.


Annika Taghizadeh Larsson and Eva Jeppsson-Grassman
  The role of the Church of Sweden in a contex of contemporary retirement migration
  CARDI International Conference, "Ageing Globally, Ageing Locally" i Dublin, Irland., 2011.


Eva Jeppsson Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Service and community: The role of the Church of Sweden in a context of contemporary Swedish migration
  Religion and Migration, 2010.


Lars Andersson and Eva Jeppsson-Grassman
  Local settings and ageing: Implications of a civil society perspective
  International Sociological Association (ISA) XVI ISA World Congress of Sociology <em>‘The Quality of Social Existence in a Globalising World’</em>, 2006.


Ph.D. Theses

Cristina Joy Torgé
  Ageing and Caring as Couples with Disabilities
  2014.


  Fulltext PDF

Magnus Broström
  Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden
  2014.


  Fulltext PDF

Annika Taghizadeh Larsson
  Att åldras med funktionshinder: Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar
  2009.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Louise Olsson
  Hopp hos döende patienter med cancer i palliativ hemsjukvård
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson Grassman and Anna Whitaker
  Brukarmedverkan - visioner och verkligheter : En utvärdering av 32 projekt som på olika sätt rör äldre
  2010.


Eva Jeppsson-Grassman, L-E Olsson and L Svedberg
  Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället - några grundläggande uppgifter från en ny befolkningsstudie
  2005.


Eva Jeppsson-Grassman and S Olin Lauritzen
  Normalitet och avvikelse. Samhällsvetenskapliga perspektiv på kropp, sjukdom och funktionshinder
  Forskningsrapporter från pedagogiska institutionen, nr 72., , 2004.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21