Publications for Eva-Marie Harlin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Eva-Marie Harlin
  Watching oneself teach – long-term effects of teachers’ reflections on their video-recorded teaching
  Technology, Pedagogy and Education, 2014, 23(4), 507-521.
 Web of Science® Times Cited: 2

Chapters in Books

Eva-Marie Harlin and Fredrik Sandberg
  Om erkännande och anställningsbarhet.
  Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur, 2016, 191-210.


Eva-Marie Harlin and Fredrik Sandberg
  Om erkännande och anställningsbarhet
  Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur, 2016, 191-209.


Eva-Marie Harlin and Daphne Arbouz
  Normkritik och folkbildning
  Folkbildning & Forskning Årsbok 2014-2015, Föreningen för folkbildningsforskning och författarna, 2015, 105-116.


Eva-Marie Harlin
  Blir man en bättre folkhögskollärare av att se sig själv undervisa på videofilm?
  Årsbok om folkbildning: 2013, Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning och författarna, 2014, 90-102.


Eva-Marie Harlin
  Att se sig själv i lärarrollen
  Lärandets mångfald: om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 265-279.


Eva-Marie Harlin, Anna Bjuremark and Sofia Nyström
  Lärande på vuxnas vis.: Lockbeten oh konsumentupplysning i rekrytering av studenter
  , , 2009, .


Eva-Marie Harlin
  Utomhuspedagogik - en väg til miljöengagemang
  Kunskap utan väggar : perspektiv och metoder för fältstudier i grupp: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp, , 2002, -256.


Ph.D. Theses

Eva-Marie Harlin
  Lärares reflektion och professionella utveckling: Med video som verktyg
  2013.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Eva-Marie Harlin
  Överraskning och Reflektion: Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning
  2011.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.