Göm menyn

Publications for Eva-Marie Harlin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Eva-Marie Harlin
  Folk High School Teachers’ Professional Development: Supported by watching videos of their own teaching
  Nordic Studies in Education, 2017, 37(2), 103-112.

Eva-Marie Harlin
  Watching oneself teach – long-term effects of teachers’ reflections on their video-recorded teaching
  Technology, Pedagogy and Education, 2014, 23(4), 507-521.
 Web of Science® Times Cited: 4

Chapters in Books

Eva-Marie Harlin and Fredrik Sandberg
  Om erkännande och anställningsbarhet.
  Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2016, 191-210.


Eva-Marie Harlin and Fredrik Sandberg
  Om erkännande och anställningsbarhet
  Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur AB, 2016, 191-209.


Eva-Marie Harlin and Daphne Arbouz
  Normkritik och folkbildning
  Folkbildning & Forskning Årsbok 2014-2015, Föreningen för folkbildningsforskning och författarna, 2015, 105-116.


Eva-Marie Harlin
  Blir man en bättre folkhögskollärare av att se sig själv undervisa på videofilm?
  Årsbok om folkbildning: 2013, Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning och författarna, 2014, 90-102.


Eva-Marie Harlin
  Att se sig själv i lärarrollen
  Lärandets mångfald: om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 265-279.


Eva-Marie Harlin, Anna Bjuremark and Sofia Nyström
  Lärande på vuxnas vis.: Lockbeten oh konsumentupplysning i rekrytering av studenter
  , , 2009, .


Eva-Marie Harlin
  Utomhuspedagogik - en väg til miljöengagemang
  Kunskap utan väggar : perspektiv och metoder för fältstudier i grupp: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp, , 2002, -256.


Conference Articles

Song-Ee Ahn, Anders Hallqvist and Eva-Marie Harlin
  Innovative folk high school programs
  Mimer-konferens, Malmö, 8-9 november 2016, 2016.


  Fulltext PDF

Song-Ee Ahn, Eva-Marie Harlin and Anders Hallqvist
  Innovative Program Development in Swedish Folk High Schools
  ESREA: 8th Triennial European Research Conference, Maynooth University, Ireland, 8-11 September 2016, 2016.


  Fulltext PDF

Eva-Marie Harlin
  The folk high school enables a special practice
  NERA 2016, Helsinki, Finland, 9-11 March 2016, 2016.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Eva-Marie Harlin
  Lärares reflektion och professionella utveckling: Med video som verktyg
  2013.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Eva-Marie Harlin
  Överraskning och Reflektion: Lärarstudenters lärande från egen videoinspelad undervisning
  2011.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21