Göm menyn

Publications for Eva Flogell


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Eva Flogell
  Att gå i lära hos lärare: Om mentorskap i Folkhögskollärarprogrammet
    Linköping University Electronic Press, 2013.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Song-ee Ahn, Per Andersson, Andreas Fejes, Eva Flogell and Georg Karlsson
  Kunskap – synlig, standardiserad och jämförbar?
  Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 123-142.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21