Publications for Eva Ellström
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

units service programme preschools practices multiple-case managers lärande learning knowledge hemtjänsten flms first-line environments enabling elder eight development constraining condition

Journal Articles

Karin Kilhammar and Eva Ellström
  Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations
  Human Resource Development International, 2015, 18(3), 328-345.

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Learning outcomes of a work-based training programme: The significance of managerial support
  European Journal of Training and Development, 2014, 38(3), 180-197.

Eva Ellström
  Managerial support for learning at work: a qualitative study of first-line managers in elder care
  Leadership in Health Services, 2012, 25(4), 273-287.
   Fulltext  PDF  

Eva Ellström and Maud Baumgarten
  Industriarbetares deltagande i arbetsplatslärande
  Tidskrift for Arbejdsliv, 2012, 14(1), 9-25.

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Two Types of Learning Environment: Enabling and Constraining A Study of Care Work
  Journal of Workplace Learning, 2008, 20(2), 84-97.
   Fulltext  PDF  

Eva Ellström
  Book review of : Verdens bedste hjaelpeerordning? Et arbejdslivsperspektiv på brugerstyret hjaelp, Eva Munk-Madsen
  Tidsskrift for Arbejdsliv, 2006, 8(1), 11-31.

Books

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Verksamhetskultur och lärande: om äldreomsorgen som lärandemiljö
    Studentlitteratur, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Lärande i omsorgsarbete :: en studie av hemtjänsten som lärandemiljö
    CMTO research monographs, 1, Linköpings universitet, 2001.


Chapters in Books

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Ledarskap för lärande?: En studie av första linjens chefer inom äldreomsorgen
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 57-67.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Verksamhetskultur och lärande
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 137-156.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Implementering av en taxereform.
  Välfärd och förändring., Svenska kommunförbundets FoUråd., 1996, 13-19.


Conference Articles

Eva Ellström
  The Meaning of Managerial Support for Learning at Work: A study of first-line managers in elderly care
  European Conference of Educational Research (ECER), Berlin, September 2011, 2011.


Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Facilitating Practice-Based Innovation Processes through Workplace Learning
  The 7th International Conference on. Researching Work and Learning. (RWL7), Shanghai, December 2011, 2011.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Learning Environments: A Study of Learning Conditions and Practices in Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Conditions of Learning: A Study of Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementation of Information and Communication Technologies (ICTs) in Home-Care Services - A Learning Perspective
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Learning to use ICT in Home-Care Services: An Implementation Study.
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Maria Gustavsson, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Fostering Work-Based Learning in Teams Through an Educational Intervention
  European Conference on Educational Research ECER,2004, 2004.


Bodil Ekholm, Eva Ellström, Per-Erik Ellström and Maria Gustavsson
  Utvecklingsinriktat lärande och arbetslagsdriven verksamhetsutveckling i kommunal verksamheter.
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2003, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Two Work Cultures - Two Learning Environments.
  European Conference on Educational Research - ECER,2002, 2002.


Per-Erik Ellström and Eva Ellström
  Betingelser för lärande.
  Socialstyrelsen: Kompetenskrav inom vård och omsorg till äldre.,2001, 2001.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  European Conference on Educational Research - ECER,1998, 1998.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - The Case of Home Help Services in a Swedish Municipality
  European Conference on Educational Research - ECER,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Karin Kilhammar
  Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer
  2011.


  Fulltext PDF

Maud Baumgarten
  Anställdas deltagande i läraktiviteter: En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag
  2006.


  Fulltext PDF

Eva Ellström  Integration i institutionaliserad verksamhet: en studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan
  1993.


Reports

Eva Ellström
  Att arbeta med utveckling i praktiken: En studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet
  FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete, 61:2009, 2009.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
  FoU-rapport, 34, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementering av IT i hemtjänsten
  CMTO Research papers, 2, 2005.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Att lära i arbetslag. En studie inom hemtjänsten.
  2003.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - A Study of Home Help Services in a Swedish Municipality
  2000.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  CMTO Research Papers, 5, 2000.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Köp-och säljsystemet inom barnomsorgen. Konsekvenser för personal, föräldrar och barn
  LiU-PEK-R, 198, 1997.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Hur tar skolan hand om våra sex-åringar? En studie av sexåringr i fyra olika skolformer i Norrköpings kommun
  Rapport, 21, 1994.