Göm menyn

Publications for Eva Ellström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Karin Kilhammar and Eva Ellström
  Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations
  Human Resource Development International, 2015, 18(3), 328-345.

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Learning outcomes of a work-based training programme: The significance of managerial support
  European Journal of Training and Development, 2014, 38(3), 180-197.
   Fulltext  PDF  

Eva Ellström and Maud Baumgarten
  Industriarbetares deltagande i arbetsplatslärande
  Tidskrift for Arbejdsliv, 2012, 14(1), 9-25.

Eva Ellström
  Managerial support for learning at work: a qualitative study of first-line managers in elder care
  Leadership in Health Services, 2012, 25(4), 273-287.
   Fulltext  PDF  

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Two Types of Learning Environment: Enabling and Constraining A Study of Care Work
  Journal of Workplace Learning, 2008, 20(2), 84-97.
   Fulltext  PDF  

Eva Ellström
  Book review of : Verdens bedste hjaelpeerordning? Et arbejdslivsperspektiv på brugerstyret hjaelp, Eva Munk-Madsen
  Tidsskrift for Arbejdsliv, 2006, 8(1), 11-31.

Books

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Verksamhetskultur och lärande: om äldreomsorgen som lärandemiljö
    Studentlitteratur, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Lärande i omsorgsarbete :: en studie av hemtjänsten som lärandemiljö
    CMTO research monographs, 1, Linköpings universitet, 2001.


Chapters in Books

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Ledarskap för lärande?: En studie av första linjens chefer inom äldreomsorgen
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 57-67.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Verksamhetskultur och lärande
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 137-156.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Implementering av en taxereform.
  Välfärd och förändring., Svenska kommunförbundets FoUråd., 1996, 13-19.


Conference Articles

Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Facilitating Practice-Based Innovation Processes through Workplace Learning
  The 7th International Conference on. Researching Work and Learning. (RWL7), Shanghai, December 2011, 2011.


Eva Ellström
  The Meaning of Managerial Support for Learning at Work: A study of first-line managers in elderly care
  European Conference of Educational Research (ECER), Berlin, September 2011, 2011.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Conditions of Learning: A Study of Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Learning Environments: A Study of Learning Conditions and Practices in Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementation of Information and Communication Technologies (ICTs) in Home-Care Services - A Learning Perspective
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Learning to use ICT in Home-Care Services: An Implementation Study.
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006.


Maria Gustavsson, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Fostering Work-Based Learning in Teams Through an Educational Intervention
  European Conference on Educational Research ECER,2004, 2004.


Bodil Ekholm, Eva Ellström, Per-Erik Ellström and Maria Gustavsson
  Utvecklingsinriktat lärande och arbetslagsdriven verksamhetsutveckling i kommunal verksamheter.
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2003, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Two Work Cultures - Two Learning Environments.
  European Conference on Educational Research - ECER,2002, 2002.


Per-Erik Ellström and Eva Ellström
  Betingelser för lärande.
  Socialstyrelsen: Kompetenskrav inom vård och omsorg till äldre.,2001, 2001.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  European Conference on Educational Research - ECER,1998, 1998.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - The Case of Home Help Services in a Swedish Municipality
  European Conference on Educational Research - ECER,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Karin Kilhammar
  Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer
  2011.


  Fulltext PDF

Maud Baumgarten
  Anställdas deltagande i läraktiviteter: En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag
  2006.


  Fulltext PDF

Eva Ellström  Integration i institutionaliserad verksamhet: en studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan
  1993.


Reports

Eva Ellström
  Att arbeta med utveckling i praktiken: En studie av ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet
  FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete, 61:2009, 2009.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
  FoU-rapport, 34, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementering av IT i hemtjänsten
  CMTO Research papers, 2, 2005.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Att lära i arbetslag. En studie inom hemtjänsten.
  2003.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - A Study of Home Help Services in a Swedish Municipality
  2000.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  CMTO Research Papers, 5, 2000.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Köp-och säljsystemet inom barnomsorgen. Konsekvenser för personal, föräldrar och barn
  LiU-PEK-R, 198, 1997.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Hur tar skolan hand om våra sex-åringar? En studie av sexåringr i fyra olika skolformer i Norrköpings kommun
  Rapport, 21, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21