Publications for Eva Bolander
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

Eva Bolander
  The condom works in all situations? Paradoxical messages in mainstream sex education in Sweden
  Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 2015, 15(3), 289-302.

Chapters in Books

Eva Bolander and Andreas Fejes
  Diskursanalys
  Handbok i kvalitativ analys, Liber, 2015, 90-114.


Eva Bolander and Andreas Fejes
  Diskursanalys
  Handbok i kvalitativ analys, Liber, 2009, 81-105.


Eva Bolander
  På väg mot ett intersektionellt perspektiv på elevers identitetsskapande i skolan
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, Skapande Vetande, 2005, 31-45.


Conference Articles

Eva Bolander
  Representations of gender and sexualities in the mass media. Examples from Swedish commercial and public service television
  International conference on critical discourse analysis,2004, 2005.


Eva Bolander
  Ungdom och sexualitet - upplysning i television och läromedel
  Kulturstudier i Sverige,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Eva Bolander
  Risk och bejakande: Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV
  2009.


  Fulltext PDF