Göm menyn

Publications for Eva Borg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Eva Borg, Jerker Rönnberg and L Neovius
  Att ha koll - utveckling av en händelsedetektor för dövblinda.
  Audionytt, 2000, , .

Conference Articles

Eva Borg, Jerker Rönnberg and L Neovius
  Att veta vad som händer i omgivningen, utvecklingen av ett hjälpmedel.(To know whatr happens in the surrounding; the development of and aid for the deaf-blind)
  Människa, Handikapp, Livsvillkor,1999, 1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21