Göm menyn

Publications for Eva Åström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Eva Åström
  Att lära, att göra, att klara: Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem
  2009.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30