Göm menyn

Publications for Eva Arvidsson


Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Eva Arvidsson, Malin Andre, Lars Borgquist, David Andersson and Per Carlsson
  Setting priorities in primary health care - on whose conditions? A questionnaire study
  BMC Family Practice, 2012, 13(114), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Eva Arvidsson, Malin André, Lars Borgquist and Per Carlsson
  Priority setting in primary health care - dilemmas and opportunities: a focus group study
  BMC FAMILY PRACTICE, 2010, 11(71), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 11

Eva Arvidsson, Malin André, Lars Borgquist, Kjell Lindström and Per Carlsson
  Primary care patients' attitudes to priority setting in Sweden.
  Scandinavian journal of primary health care, 2009, 27(2), 123-8.
 Web of Science® Times Cited: 7

Chapters in Books

Mari Broqvist and Eva Arvidsson
  Prioriteringar initierade på verksamhetsnivå
  Att välja rättvist: om prioriteringar i hälso- och sjukvården, Studentlitteratur, 2013, 189-206.


Conference Articles

Eva Arvidsson
  Hur tänker patienter och personal vid prioriteringar i primärvården? (föredrag)
  Läkarstämman, 2010.


Eva Arvidsson
  Ett dilemma vid prioritering i primärvården: Hur ska man prioritera något som inte inträffat?
  Läkarstämman,2008, 2008.


Eva Arvidsson
  Three concepts Swedish GPs and district nurses find useful and a good base for prioritising
  7th International Conference on Priorities in Health Care,2008, 2008.


Eva Arvidsson
  Patients' attitudes to priority setting in Primary Health Care: Can patients accept scarce resources?: Who should make prioritizations?
  6th International Conference on Priorities in Health Care, 2006.


Ph.D. Theses

Eva Arvidsson
  Priority Setting and Rationing in Primary Health Care
  2013.


  Fulltext PDF

Reports

Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, Niklas Ekerstad and Per Carlsson
  Vård som inte kan anstå: Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:1, 2014.


  Fulltext PDF

Eva Arvidsson, Malin André, Lars Borgquist, Per Carlsson and Kjell Lindström
  Så resonerar läkare och sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård
  CMT Rapport, 2007:6, 2007.


  Fulltext PDF

Jan Mårtensson, Per Carlsson, Eva Arvidsson, Linda Frank, Kjell Lindström and Lars Borgquist
  Erfarenhet, kunskap och inställning till prioriteringar: En intervjustudie med personal i primärvården
  CMT Rapport, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30