Publications for Eva Änggård
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

understood stories social purposes produced produce pictures narratives making gender förskolebarns förskolans connected childrens bildskapande bildaktiviteter barns art adults activities

Journal Articles

Eva Änggård
  Förskolebarns bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
  Educare, 2006, 2(2), 37-64.

Eva Änggård
  Barbie princesses and dinosaur dragons: Narration as a way of doing gender
  Gender and Education, 2005, 17(5), 539-553.
 Web of Science® Times Cited: 6

Books

Eva Änggård
  Barn skapar bilder i förskolan
    Studentlitteratur, 2006.


Chapters in Books

Eva Änggård
  Platser för bildskapande - arenor för utforskande av gränser och samspel med kamrater
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Carlssons, 2007, 140-163.


Conference Articles

Eva Änggård
  A modern childhood spent outdoors in natural environments
  European Sociological Association,2007, 2007.


Eva Änggård
  Changing perspectives on children´s art activities
  Childhoods 2005,2005, 2005.


Eva Änggård
  Ett barnperspektiv på förskolans bildaktiviteter
  Börn og kultur - i teori og metode,2005, 2005.


Eva Änggård
  Förskolebarns meningsskapande i bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
  Kulturstudier i Sverige,2005, 2005.


Eva Änggård
  Ett barnperspektiv på barns bildskapande i förskolan
  Nätverk för barnomsorgsforskning,2001, 2002.


Ph.D. Theses

Eva Änggård
  Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer
  2005.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Eva Änggård
  Hur arbetar förskollärare med bild?: en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter
  1998.


Reports

Eva Änggård
  Förskolebarns bildkulturer - om dialoger i barns bildskapande
  Centrum för barnkulturforskning, 39, 2007.