Göm menyn

Publications for Eva Änggård


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Eva Änggård
  Förskolebarns bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
  Educare, 2006, 2(2), 37-64.

Eva Änggård
  Barbie princesses and dinosaur dragons: Narration as a way of doing gender
  Gender and Education, 2005, 17(5), 539-553.
 Web of Science® Times Cited: 8

Books

Eva Änggård
  Barn skapar bilder i förskolan
    Studentlitteratur, 2006.


Chapters in Books

Eva Änggård
  Platser för bildskapande - arenor för utforskande av gränser och samspel med kamrater
  Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Carlssons, 2007, 140-163.


Conference Articles

Eva Änggård
  A modern childhood spent outdoors in natural environments
  European Sociological Association,2007, 2007.


Eva Änggård
  Changing perspectives on children´s art activities
  Childhoods 2005,2005, 2005.


Eva Änggård
  Ett barnperspektiv på förskolans bildaktiviteter
  Börn og kultur - i teori og metode,2005, 2005.


Eva Änggård
  Förskolebarns meningsskapande i bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
  Kulturstudier i Sverige,2005, 2005.


Eva Änggård
  Ett barnperspektiv på barns bildskapande i förskolan
  Nätverk för barnomsorgsforskning,2001, 2002.


Ph.D. Theses

Eva Änggård
  Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer
  2005.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Eva Änggård
  Hur arbetar förskollärare med bild?: en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter
  1998.


Reports

Eva Änggård
  Förskolebarns bildkulturer - om dialoger i barns bildskapande
  Centrum för barnkulturforskning, 39, 2007.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21