Göm menyn

Publications for Ester Andréasson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Ester Andréasson, Karin Axelsson, Mariana S Gustafsson, Karin Hedström, Ulf Melin, Fredrik Söderström and Elin Wihlborg
  Vem är vem på nätet?: en studie av elektronisk identifiering
    Linköping University Electronic Press, 2014.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Ester Andréasson
  IT-utveckling i offentlig sektor - privat och offentligt vävs samman
  När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten, Linköping University Electronic Press, 2013, 97-115.


Conference Articles

Ester Andréasson
  E-förvaltning i Sverige – frågor om makt och legitimitet
  Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS), Doktorandseminarium, 6-7 februari 2014, Södertörn, 2014.


Ester Andréasson
  E-government in Swedish healthcare – policy, implementation and practice
  Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS), Doktorandseminarium, 7-8 februari 2013, Linköping, 2013.


Ester Andréasson
  Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige: – en studie av det privata och det offentligas roller
  Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2011, 2011.


  Fulltext PDF

Ester Andréasson
  Förändring, organisering och makt –en studie av teknikens roll i en lokal offentlig organisation
  , 2010.


Ester Andréasson and Elin Wihlborg
  The Paradox of Community Informatics in the Health Care Sector
  Vision and Reality in Community Informatics.: CIRN -DIAC Conference Proceedings: Prato, Italy 27-29 October 2010, 2010.


Ester Andréasson
  Social entrepreneurship in development of e-government –how new challenges to local government blurs the line between public and private sectors
  <em>Uddevalla Symposium 2009 -The Geography of Innovation and Entrepreneurship</em>, 2009.


Ester Andréasson
  Visionen om säkerhet, tillgänglighet och effektivitet - förhoppningar knutna till implementeringen av journalsystemet Cosmic
  , 2009.


Ester Andréasson
  Visionen realiserad? -När nationell politik möter lokal praktik
  , 2009.


Ester Andréasson
  Värderingar, visioner och konflikter i utvecklingen av lokal e-förvaltning
  , 2009.


Ph.D. Theses

Ester Andréasson
  Digitalisering i den offentliga förvaltningen: IT, värden och legitimitet
  2015.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Ester Andréasson
  ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Ester Andréasson and Ulf Melin
  COSMIC - syndabock eller frälsare?: En fallstudie av införandet av och arbetet med ett IT-system för vård- och patientadministration inom Landstinget i Östergötland
  LIU-IEI-R, 143, 2011.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21