Publications for Ester Andréasson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Ester Andréasson, Karin Axelsson, Mariana S Gustafsson, Karin Hedström, Ulf Melin, Fredrik Söderström and Elin Wihlborg
  Vem är vem på nätet?: en studie av elektronisk identifiering
    Linköping University Electronic Press, 2014.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Ester Andréasson
  IT-utveckling i offentlig sektor - privat och offentligt vävs samman
  När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten, Linköping University Electronic Press, 2013, 97-115.


Conference Articles

Ester Andréasson
  E-förvaltning i Sverige – frågor om makt och legitimitet
  Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS), Doktorandseminarium, 6-7 februari 2014, Södertörn, 2014.


Ester Andréasson
  E-government in Swedish healthcare – policy, implementation and practice
  Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS), Doktorandseminarium, 7-8 februari 2013, Linköping, 2013.


Ester Andréasson
  Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige: – en studie av det privata och det offentligas roller
  Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2011, 2011.


  Fulltext PDF

Ester Andréasson and Elin Wihlborg
  The Paradox of Community Informatics in the Health Care Sector
  Vision and Reality in Community Informatics.: CIRN -DIAC Conference Proceedings: Prato, Italy 27-29 October 2010, 2010.


Ester Andréasson
  Förändring, organisering och makt –en studie av teknikens roll i en lokal offentlig organisation
  , 2010.


Ester Andréasson
  Social entrepreneurship in development of e-government –how new challenges to local government blurs the line between public and private sectors
  <em>Uddevalla Symposium 2009 -The Geography of Innovation and Entrepreneurship</em>, 2009.


Ester Andréasson
  Visionen om säkerhet, tillgänglighet och effektivitet - förhoppningar knutna till implementeringen av journalsystemet Cosmic
  , 2009.


Ester Andréasson
  Visionen realiserad? -När nationell politik möter lokal praktik
  , 2009.


Ester Andréasson
  Värderingar, visioner och konflikter i utvecklingen av lokal e-förvaltning
  , 2009.


Ph.D. Theses

Ester Andréasson
  Digitalisering i den offentliga förvaltningen: IT, värden och legitimitet
  2015.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Ester Andréasson
  ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik
  2011.


  Fulltext PDF

Reports

Ester Andréasson and Ulf Melin
  COSMIC - syndabock eller frälsare?: En fallstudie av införandet av och arbetet med ett IT-system för vård- och patientadministration inom Landstinget i Östergötland
  LIU-IEI-R, 143, 2011.


  Fulltext PDF