Göm menyn

Publications for Erling Bjurström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Erling Bjurström
  1968 som minnespolitik
  Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, 2012, , 1-11.
   Fulltext  PDF  

Erling Bjurström
  Whose Canon?: Culturalization versus Democratization
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2012, 4(14), 257-274.

Erling Bjurström
  Cultural policy and the meaning of modern and post-modern taste, with concluding remarks on the case of Sweden
  The International Journal of Cultural Policy, 2008, 14(1), 65-78.

Erling Bjurström
  Våld för våldets egen skull
  Axess., 2008, (4), 36-41.

Erling Bjurström
  Hur gammal är den nya ungdomspolitiken? Om ungdomskultur, kronocentrism och det moderna ungdomspolitisa projektet
  Locus, 2006, 18(2), .

Erling Bjurström, Lars Kvarnström and Lars Lagergren
  Ungdomsliv i folkparkerna. Minnespolitik kring 1950- och 60-talen
  Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrvrelsens arkiv och bibliotek, 2005, 116(4/2005), .

Erling Bjurström
  Gåvans makt. När barn skolas till konsumenter
  Locus, 2004, 2004(Nr. 1), .

Erling Bjurström
  Med framtiden i backspegeln - Black metal- och transkulturen. Ungdomar, musik och religion i en senmodern värld (With the future i the rear-view mirror - the black metal and trance cuture. Youth, music and religion in a late modern world. Thomas Bossius. Review
  , 2004, 12(Nr. 2), 180-182.

Erling Bjurström
  Andreas Häger Religion, rock och pluralism. En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik (Religion, rock and pluralism: A study of Christian discourse on rock music from a sociology of religion perspective). Review.
  Young - Nordic Journal of Youth Research, 2000, 8(4), 58-61.

Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Populära passager. Medierna i det moderna konsumtionsrummet
  NORDICOM-information, 2000, 22(1), 89-91.

Erling Bjurström
  Ungdomskulturens myter
  Kulturmagasinet - om tro, kultur, existens, 2000, , .

Erling Bjurström
  The struggle for ethnicity - Swedish youth styles and the construction of ethnic identities
  Young : Nordic journal of youth research, 1997, 5(3), 44-58.

Erling Bjurström and Monica Rudberg
  Hungry Heart - Gender on the road
  Young : Nordic journal of youth research, 1996, 4(4), 54-70.

Erling Bjurström and Monica Rudberg
  Hungry Hearts - modern manlighet och kvinnlighet på väg
  Filmhäftet, 1996, 24(1-2), .

Erling Bjurström
  Deena Weinstein: Heavy Metal
  Young : Nordic journal of youth research, 1995, 3(4), 74-76.

Erling Bjurström and Lars Lilliestam
  Musik gör det goda godare. Musik, ljud och röster i TV-reklam
  Filmhäftet, 1994, 22(4), 50-57.

Erling Bjurström
  Ungdomsstilar under 1900-talet - från kvanting till cyberpunkare
  Ungdomstid : populdrvetenskaplig tidskrift om ungdomars villkor, 1994, (3), 18-29.

Erling Bjurström and Johan Wennhall
  Generationsbegreppets kontext och generationsmedvetandets konstruktion
  Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, 1993, (49), 51-58.

Erling Bjurström
  Rock around the school
  Ung, 1993, (3), 22-23.

Erling Bjurström
  Filmens ungdomsrebell - från Vild Ungdom till Mad Max
  Tusen och en film : filmpedagogisk tidskrift, 1992, (2), .

Erling Bjurström
  Tidens gång - känslans omvandling
  Uppväxtvillkor, 1992, 8(3), .

Erling Bjurström
  Varde ljud
  Ung, 1992, (2), 28-29.

Erling Bjurström
  De professionellas intåg
  Uppväxtvillkor, 1991, (1), 16-25.

Erling Bjurström
  Det paradoxala kulturmötet
  R o L. Religion och livsfrågor, 1991, 24(91:3), 10-11.

Erling Bjurström
  Förändrade attityder till invandrare och flyktingar
  Uppväxtvillkor, 1991, (3), 53-55.

Erling Bjurström
  Moral och kalla siffror
  Uppväxtvillkor, 1991, (3), 76-78.

Erling Bjurström
  På spaning efter den tid som flytt
  Uppväxtvillkor, 1991, (1), 98-102.

Erling Bjurström
  Övermålat porträtt
  Paletten, 1991, 206(3), 40-41.

Erling Bjurström
  Raggare - från uppkäftighet till ren nostalgi
  Tobedoit, 1990, , 14-15.

Erling Bjurström
  Att leva och dö av medier
  Örnbladet, 1989, (4), 10-11.

Erling Bjurström
  Delaktighet kan inte skapas uppifrån - intervju med Paul Willis
  Uppväxtvillkor, 1989, (2), 53-61.

Erling Bjurström
  Hip Hop
  Ung, 1989, (3), .

Erling Bjurström
  Hotet från TV - intervju med Neil Postman
  Uppväxtvillkor, 1989, (1), 41-48.

Erling Bjurström
  Rockordlista
  Uppväxtvillkor, 1989, (1), 89-91.

Erling Bjurström
  Svagt om skinheads
  Uppväxtvillkor, 1989, (2), 69-70.

Erling Bjurström
  Vad döljer sig under rocken?
  Uppväxtvillkor, 1989, (1), 93-95.

Erling Bjurström
  Böcker om vardagsliv
  Uppväxtvillkor, 1988, (1), 59-65.

Erling Bjurström and Benny Henrikssoln
  Heterosexualiseringen av hiv/aids-diskursen
  Sociologisk forskning, 1988, 25(2-3), 29-45.

Erling Bjurström
  Kulturmöten och könsroller i skolan
  Uppväxtvillkor, 1988, (2), 63-67.

Erling Bjurström
  Ungdomskulturen - vart är den på väg?
  R o L. Religion och livsfrågor, 1988, 21(88:3), 13-15.

Books

Erling Bjurström
  Det moderna smakspelet: Tid, smak, mode
    Carlsson Bokförlag, 2016.


Anne Scott Sörensen, Ole Martin Höystad, Erling Bjurström and Halvard Vike
  Nye kulturstudier: teorier og temaer
    Tiderne Skifter, 2010.


Anne Scott Sörensen, Ole Martin Höystad, Erling Bjurström and Halvard Vike
  Nye kulturstudier. En innföring
    Spartacus forlag, 2008.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life
    Berg, 2007.


Erling Bjurström
  Ungdomskultur, stil och smak
    Boréa, 2005.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Medier och människor i konsumtionsrummet
    Nya Doxa, 2002.


Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Passager : medier och kultur i ett köpcentrum
    Nya Doxa, 2001.


Erling Bjurström, Johan Fornäs and Hillevi Ganetz
  Det kommunikativa handlandet.: Kulturella perspektiv på medier och konsumtion
    Nya Doxa, 2000.


Erling Bjurström
  Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen
    Doktorsavhandligar från JMK, 5, Boréa, 1997.


Erling Bjurström
  Barn och TV-reklam. En introduktion till forskningen om TV-reklamens påverkan på barn
    Rapport / Konsumentverket - KO, 1993/94: 29, Konsumentverket, 1994.


Erling Bjurström
  Children and Television Advertising: A Critical Study of International Research Concerning the Effects of TV-commercials on Children
    The National Swedish Board for Consumer Policies, 8, Konsumentverket, 1994.


Erling Bjurström
  Spelar rocken någon roll? Kulturell reproduktion och ungdomars musiksmak
    Ungdomsrådets utredningar, 2, Statens ungdomsråd, 1993.


Erling Bjurström and Lars Lilliestam
  Sälj det i toner...Om musik i TV-reklam
    Konsumentverket, 1993.


Erling Bjurström
  Livsstilsreklam. Vad är det?
    Rapport / Konsumentverket - KO, 3, Konsumentverket, 1991.


Erling Bjurström
  Framtida ungdomsforskning i Sverige
    Ds : departementsserien, 18, Allmänna Förlaget. Ds 1989:18, 1989.


Erling Bjurström
  RastafarI och reggae
    Glacio, 1988.


Erling Bjurström
  Samverkan i föreningslivet. Rapport från Statens ungdomsråds försöksverksamhet med och bland invandrarungdom 1983-1987
    Statens ungdomsråd, 1988.


Erling Bjurström, Bengt-Åke Gustafsson, Benny Henriksson and Bo Werner
  Utveckling till delaktighet. Rapport från 13 lokala projekt
    Beredningsgruppen för Världsungdomsåret 1985, 1988.


Anthologies

Erling Bjurström and Tobias Harding
  Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet
  Carlsson Bokförlag, 2013.


Erling Bjurström, Martin Fredriksson, Ulf Olsson and Ann Werner
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs
  Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Erling Bjurström
  Ungdom i ett historiskt perspektiv
  Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv, Liber, 2018, 54-76.


Erling Bjurström
  Talkin' 'bout my generation
  Låt alla stenar rulla: Lärande, estetik, samhälle. En vänbok till Ove Sernhede, Daidalos, 2016, 139-153.


Erling Bjurström
  Ny tid, ny ungdom, nya och gamla rörelser
  Det hållbara samhället: Kan det byggas underifrån?, Liber, 2014, 189-213.


Erling Bjurström
  Bildning och demokrati
  Bildning och demokrati: nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet, Carlsson Bokförlag, 2013, 11-119.


Erling Bjurström
  Miles brygd, Kant och några anmäkrningar om smakens natur
  Tal, makt, vansinne: En vänbok till Ulf Olsson, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2013, 15-23.


Erling Bjurström
  Illviljans hermeneutik
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs, Linköping University Electronic Press, 2012, 45-56.


  Fulltext PDF

Erling Bjurström
  Seeing aspects and the art of reading (or the risk of misreading) Wittgenstein
  Hunting High and Low: Skriftfest til Jostein Gripsrud på 60-årsdagen, Scandinavian Academic Press, 2012, 539-567.


Erling Bjurström and Andreas Nyblom
  Kulturekonomi - framtidens lokala tillväxtmotor?
  Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2010, 21-36.


Erling Bjurström
  Ungdomar och konsumtion: Betydelsen av smak, stil och identitet
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla, Konsumentverket, 2010, 36-51.


Erling Bjurström
  Violence for violence's sake
  Axess magazine. Society, science, culture: From The Return of Religion to The New Narrow-Mindedness, Axess Magazine, 2009, 178-188.


Erling Bjurström
  Kulturpolitik i globaliseringens tidevarv
  KulturSverige 2009: Problemanalys och statistik, Sörlins förlag, 2008, 80-84.


  Fulltext PDF

Erling Bjurström
  Youth Culture from a Sociological Point of View
  Your Society - check it out!, Columbus, 2006, 78-79.


Erling Bjurström
  Hermeneutisk etnografi: Tolkningens plats i det etnografiska arbetet
  Nutida etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält, Nya Doxa, 2004, 73-95.


Erling Bjurström
  Samlarkretsar. I miediekonsumtionens marginaler
  Medier och människor i konsumtionsrummet, Nya Doxa, 2002, 247-282.


Erling Bjurström
  Ugdomsforskning - För vem? Till vad?
  Ungdomsforskning - skilda världar och värderingar, Forskningsrådet för arbetliv och socialvetenskap (FAS), 2002, .


Erling Bjurström
  Bakom köpcentrumets kulisser
  Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, 2001, 101-129.


Erling Bjurström
  Hemmalagets plats
  Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, 2001, 273-301.


Erling Bjurström
  Consumer Socialization
  With the Eyes of a Child, Food Advertising Unit, 2000, 44-56.


Erling Bjurström
  The Taste Games of High and Low Culture
  Sociology and Aesthetics, Norwegain Academic Press, 2000, 13-39.


Erling Bjurström
  Ungdomskultur som stil
  Fritidskulturer, Studentlitteratur, 2000, 269-285.


Erling Bjurström
  Ungdom, ungdomskultur och ungdomsdiskurser i ett historiskt perspektiv
  Ungdom - uddannelse og kultur, Danmarks Erhvervspaddagogiske Laereruddannelse, 1999, 57-72.


Erling Bjurström
  Den moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskulturer
  Fritid i ny tid, Sober Förlag, 1998, 67-98.


Erling Bjurström
  Tid, social rytm och medier
  Perspektiv på tiden, HSinstitutionens skriftserie, Högskolan Gävle, 1998, 149-167.


Erling Bjurström
  Ungdomskultur som kamp om etnisk identitet
  Ungdom, kulturmöten, identiet, Liber i samarbete med Statens institutionsstyr. (SIS), 1998, 116-145.


Erling Bjurström
  Var fjärde stressad - men bättre betyg på lärarna
  Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997, Liber/Skolverket, 1998, 49-57.


Erling Bjurström and Monica Rudberg
  Hungry Heart - moderne mannlighet og kvinnelighet på vei
  Kjaerligetsartikler. Ungdom, kjönn og kjaerlighet i forandring, Tano Aschehoug, 1997, 19-44.


Erling Bjurström
  Förord
  Sporten eller livet. En antologi om huliganism, kroppsfixering och idrottsliga ideal, Heatwave förlag, 1996, .


Erling Bjurström
  Ungdomskultur och etnicitet
  Att möta det mångkulturella. Socialtjänsten och invandrarna, Socialvetenskapliga forskningsrådet, 1996, 69-75.


Erling Bjurström
  Baby you can drive my car. Bilen och motorcykeln som könskultur
  Om unga män. Identitet, kultur och livsvillkor, Studentlitteratur, 1995, 217-239.


Erling Bjurström
  Socialisation och tillblivelse - ett kultursociologiskt perspektiv
  Fritid på tvären - En bok om forskning och litteratur för fritidsarbetare, Fritidsforums förlag, 1995, 83-96.


Erling Bjurström
  Det moderna som tradition. Ungdomskulturforskningens utveckling och problem
  Ungdomsforskning - kritik, reflektioner och framtida möjligheter, Ungdomskultur vid Stockholms universitet, 1994, 13-33.


Erling Bjurström
  Förord
  We're only in it for the money. Ungdomskultur, pengar och makt i populärmusiken, Kungliga Musikaliska Akademien, 1994, .


Erling Bjurström
  Let the rhythm hit 'em - Rocken, det modernas puls
  Öppenhet - ledarhäfte om öppen verksamhet, Gummesons Bok & Musik, 1994, 77-81.


Erling Bjurström and Lars Lilliestam
  Stilens markörer
  Ungdomskultur i Sverige, Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz och Bo Reimer (red.), Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1994, 203-232.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Erling Bjurström and Keith Roe
  Sweden
  International handbook of adolescence, Greenwood Press, 1994, 374-385.


Erling Bjurström
  Synpunkter från en nätverksmedlem
  Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige. Slutrpport., JMK, Stockholms universitet, 1994, 62-66.


Erling Bjurström
  Ungdomsklturer
  Ungdomars välfärd och värderingar: rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och Generationsutredningen, Fritze, 1994, 439-452.


Erling Bjurström
  Granskning av forskningen om reklamens påverkan och effekter
  Forskerkonference om börn og tv-reklame, Nordisk Ministerråd, 1993, 65-71.


Erling Bjurström
  Madonna och Rambo. Flickor och pojkar i fantasins gränsland
  Visst är vi olika! En antologi för kunskap och debatt om likheter och olikheter mellan flickor och pojkar och deras olika villkor och förutsättningar i skolan, Utbildningsdepartementet, 1993, 36-40.


Erling Bjurström
  Get Rhythm - luonnos sosiaalisen rytmin ja rockmusiikin erittelyyn
  Toosa Soi. Musiikki radion kilpailuvälineenä?, Oy Yleisradio, 1992, 317-328.


Erling Bjurström
  Närgånget
  Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1992, Statens ungdomsråd, 1992, 31-44.


Erling Bjurström
  Postmodern ungdom? Nya livsstilar?
  Livsstil och miljö. På väg mot ett miljövänligt beteende?, Statens naturvårdsverk, 1992, 81-90.


Erling Bjurström
  Youth Research and ethnicity: Reflexions on uniformity, diversity, name-games and "neutral" aspects of culture
  Ethnicity in Youth Culture, Youth Culture at Stockholm University, 1992, 161-177.


Erling Bjurström
  Forskning om invandrarungdom
  Olika men ändå lika : om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige: betänkande / av Ungdomskommittén, Allmänna förlaget, 1991, 16-150.


Erling Bjurström, Sara Bengtzon, Karin Nilsson, Anna Richter and Johan Wennhall
  Kreativitet
  Staten Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1991, Statens ungdomsråd, 1991, .


Erling Bjurström and Johan Wennhall
  Ungdomar och musik
  Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1991, Statens ungdomsråd, 1991, 82-88.


Erling Bjurström
  Ungdomskultur då och nu
  Kommunerna och ungdomskulturen. Kultur för barn och ungdom, Svenska kommunförbundet, 1991, .


Erling Bjurström
  Generationskonflikter
  Ungdomskultur. Svensklärarföreningens Årsskrift 1990, Svensklärarföreningens skriftserie, 1990, 19-27.


Erling Bjurström
  Raggare. En tolkning av en stils uppkomst och utveckling
  Spelrum.Om lek, stil och flyt i ungdomskulturen, Filmförlaget, 1990, 207-228.


Erling Bjurström
  Statistik om ungdom
  Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1990, Statens ungdomsråd, 1990, 95-167.


Erling Bjurström and Johan Wennhall
  Ungdomarna och framtiden
  Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1990, Statens ungdomsråd, 1990, .


Erling Bjurström
  Get Rhythm. Skiss till en analys av social rytm och rockmusik
  Ungdom och medier. Klass, kommersialism och kreativitet, Centrum för masskommunikationsforskning, Stockholms universitet, 1989, 130-151.


Erling Bjurström and Benny Henriksson
  Inledning
  Ung på 90-talet. Ungdomen i det postmoderna samhället, Glacio, 1989, .


Erling Bjurström
  Musikrörelser och mångkultur
  Ung på 90-talet. Ungdomen i det postmoderna samhället, Glacio, 1989, 55-58.


Erling Bjurström
  Ungdomars intresse för samhällsfrågor har inte minskat - intervju med Anders Westholm
  Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1989, Statens ungdomsråd, 1989, 54-63.


Erling Bjurström
  Rockvideons väg från reklam till kulturprodukt
  Kommersiell påverkan på barn och unga, Nordisk Ministerråd, 1988, 37-42.


Erling Bjurström
  Ungdomars kulturproduktion
  Utveckling till delaktighet. Rapport från 13 lokala projekt, Beredningsgruppen för Världsungdomsåret 1985, 1988, 176-188.


Johan Fornäs and Erling Bjurström
  Ungdomskultur i Sverige
  Sverige - vardag och struktur, Norstedts, 1988, 433-460.


Erling Bjurström
  Ungdomskultur och våld - finns det något samband?
  Våldet och skolans arbetsklimat, Utbildningsförlaget, 1988, 41-65.


Erling Bjurström
  Vardagsliv och projektverksamhet
  Utveckling till delaktighet. Rapport från 13 lokala projekt, Beredningsgruppen för Världsungdomsåret 1985, 1988, 108-137.


Conference Articles

Erling Bjurström
  Tema Q och samtidens kulturalisering
  Skriftserie Tema Kultur och samhälle 2012:1, 2012.


Ph.D. Theses

Sofia Lindström
  (Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life
  2016.


  Fulltext PDF

Anna Eskilsson
  På plats i historien: Studier av hembygsföreningar på 2000-talet
  2008.


  Fulltext PDF

Helene Egeland
  Det ekte, det gode og det coole: Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen
  2007.


  Fulltext PDF

Helena Kåks
  Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser
  2007.


  Fulltext PDF

Tobias Harding
  Nationalising Culture: The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Erling Bjurström, Martin Fredriksson and Per Möller
  Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:7, 2013.


  Fulltext PDF

Erling Bjurström
  Fritidens rum: Topografiska perspektiv på ungdomars fritidssocialisation och ungdomspolitiken
  2011.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Karin Becker, Erling Bjurström and Hillevi Ganetz
  Projektet Populära Passager. Slutrapport
  2006.


Erling Bjurström, Stefan Aufenanger, Joel Bree and Brian Young
  AEF Academic Advisory Board Opinion on the WHO Technical Report on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (March 2003)
  Position Papers-AEF, AA52003c, 2003.


Erling Bjurström
  Consumer Socialization: How Do Children Become Consumers?
  2003.


Erling Bjurström, Joel Bree and Brian Young
  Opinion on Gunilla Jarlbro's Report Children and Television Advertising: The Players, the Arguments and the Research during the period 1994-2001, Stockholm
  Position Papers-AEF, , 2002.


Erling Bjurström, Reinhold Bergler, Joel Bree and Brian Young
  Opinion of the AEF Academic Advisory Board on the AEF Study Parental Perceptions of Influence in their Children's Lives
  Position Papers-AEF, , 2000.


Erling Bjurström and Benny Henriksson
  Policy-delfi om den framtida ungdomspolitiken
  1990.


Erling Bjurström and Benny Henriksson
  Policy-delfi om den framtida ungdomspolitiken
  1989.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21